АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Подання першої долікарської допомоги

Читайте также:
 1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 2. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 3. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 4. Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ
 5. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
 6. Завдання першої групи складності
 7. Завдання першої групи складності
 8. Задача Д1 (тема: “Динамика точки”)
 9. Занятие 13. Тема: «Новая драма». С. Беккет «В ожидании Годо».
 10. Змішана” соціально-економічна система: закономірності формування, елементи, моделі
 11. І. Палеоліт (давній кам’яний вік) тривав від появи першої людини до ХІ тис. р. до н. е.
 12. І.Тема: Физиологические и клинические методы исследования деятельности сердца. Анализ сердечного цикла.

 

1. Послідовність надання допомоги:

А) з ясувати причину нещасного випадку, з»ясувати стан потерпілого, надати допомогу, викликати швидку допомогу;

Б) з»ясувати причину нещасного випадку, з»ясувати стан потерпілого,з»ясувати,що за підручні засоми маються для надання допомоги, надати допомогу, викликати швидку допомогу;

В) викликати швидку допомогу, з»ясувати стан потерпілого;

Г) надати допомогу і чекати швидку допомогу.

 

2. При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину:

А) 10-12 вдохів на хвилину;

Б) 5-10 вдохів;

В) 60-80;

Г) чим більш, тим краще.

 

3.Клінична смерть триває:

А) 4-6 хвилин;

Б)10-15 хвилин;

В) 1 годину;

Г)30 хвилин.

 

4.При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює:

А) 12-15 надавлівань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та два вдохі з інтервалом в 5 секунд;

Б) 2-5 надавлівань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та п»ять вдохів з інтервалом в 5 секунд;

В)4-5 надавлівань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та один вдох;

Г) 10-15 надавлівань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та

два вдохі з інтервалом в 5 секунд.

 

5.При артеріальній кровотечі жгут накладають вище рани влітку на:

А) 1,5 – 2 години;

Б) 40-60 хвилин;

В) 5 годин;

Г) 30 хвилин.

 

6.При опіках вапном рану обробляють:

А) рослинним чи тваринним жиром;

Б) водою;

В) розчином питної соди;

Г) 2% розчином уксусної кіслоти.

 

7.При опіках сірчаною кіслотою рану обробляють:

А) рослинним чи тваринним жиром;

Б) водою;

В) розчином питної соди;

Г) 2% розчином уксусної кіслоти.

 

8. Перша допомога при вивіхах:

А) не можна вправляти, а навпаки фіксація;

Б) холод та знеболюючі і заспокійливі;

В) тугая дав»яча повязка;

Г) не можна давати знеболюючі.

 

9.Перша допомога при укусх скаженими тваринами:

А) не зупиняти кровотечу, промити рану господарським милом, края рани йодом і доставка до медичного закладу;

Б) зупинити кровотечу, залити рану йодом і доставити до медичного закладу;

В) наложити пов»язку і доставити до медичного закладу;

Г) обробити рану йодом або зеленкою і закрити пов»язкою. 

10.Допомога при отруєння чадним газом:

А) винести з приміщення, привести в притомний стан за допомогою нашатирного спирту , дати тепле молоко і до ніг прикласти теплу грілку, розтирати тіло;

Б) привести в притомний стан за допомогою нашатирного спирту , дати чай і до ніг прикласти теплу грілку;

В) зробити штучне дихання;

Г) збризнути водою.

 

11. Який порядок допомоги потерпілому при відкритому переломі?

а) звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; обробити рану антисептиком; зупинити кровотечу; прикрити рану чистою серветкою; накласти шину;

б) звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; зупинити кровотечу; обробити рану антисептиком; прикрити рану чистою серветкою; накласти шину;

в) зупинити кровотечу; прикрити рану чистою серветкою; обробити рану антисептиком; накласти шину; звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого;

г) звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; накласти шину; зупинити кровотечу; обробити рану антисептиком.

 

 

12. Назвати ознаки явної фізичної (біологічної) смерті потерпілого.

а) холодне тіло, поява на ньому синьо-фіолетових плям;

б) відсутність дихання;

в) відсутність серцебиття та дихання;

г) відсутність серцебиття.

 

13. В якому випадку недоречно проводити штучне дихання і непрямий масаж серця потерпілому, якщо у нього:

а) немає пульсу;

б) немає пульсу і дихання;

в) немає пульсу, дихання, зіниці не реагують на світло;

г) роговиця очей помутніла, тіло холодне і задубіло.

 

14. Назвати ознаки внутрішньої кровотечі у потерпілого.

а) холодне тіло, поява на ньому синьо-фіолетових плям;

б) тяжке дихання, почервоніння тіла, скарга на біль;

в) часте серцебиття та дихання, поява на тілі синьо-фіолетових плям;

г) блідне тіло, виступає холодний липкий піт, дихання часте поверхневе,

скарга на біль.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)