АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Назвіть дату народження Лесі Українки

Читайте также:
  1. VІ. Назвіть юридичні строки, які слід застосувати у наведених положеннях (усього – 9 балів: по 3 бали за кожну правильну відповідь):
  2. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Сутність і частота народження. Поняття про об'єктивно-маніпуляційних методиках
  3. Назвіть відомі вам галузі психології та розкрийте зв’язки між ними
  4. Назвіть класи умов праці згідно з Гігієнічної класифікації
  5. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.
  6. Пацієнт ігнорує факт хвороби, вплив негативних чинників на здоров’я, відмовляється від рекомендацій лікаря щодо лікування. Назвіть варіант ставлення до хвороби.

Який псевдонім брата Лесі Українки?

У скільки років Леся Українка навчилася читати?

В якій школі навчалась Лариса Косач?

Під час якого свята дівчина промочила ноги?

Скільки років прожила Лариса Петрівна Косач?

Де похована письменниця?

У скільки років Леся Українка почала писати поезії?

Який перший вірш написала письменниця?

Яка книга вийшла у 1892 році?

Як називається перша драма Лесі Українки?

Яку поему письменниця написала у 1911 році?

Бліц-турнір

1. Що спричинило написання Лесею Українкою драми-феєрії «Лісова пісня»?

2. Як довго поетеса писала цю драму?

3. Чому Мавка пробудилася від сну?

4. Якої пори року відбулася зустріч Мавки з Лукашем?

5. Що трапилося у взаєминах Мавки і Лукаша?

6. Як звали Лукашевого дядька?

7. Як Лукашів дядько ставився до Мавки?

8. Про що Лісовик попередив Мавку?

9. Як Лісовик ставився до Мавки?

10. Як Мавка називала Лісовика?

11. У чому різниця у ставленні Лісовика до Мавки і Водяника до Русалки?

12. Кого Мавка називає Матусею?

13. Кого Мавка зве сестрицею?

14. Плоди якого дерева Мавка називає «се кров моя»?

15. Як Лукашева мати ставиться до Мавки?

16. Хто така Килина?

17. Чи заможно жили Лукаш і Килина?

18. Як Лукаш ставився до Килини у кінці драми?

19. Що трапилося з дядьком Левом?

20. Чому було зрубано столітнього дуба?

21. Чому Лукаш пішов з дому, блукаючи по лісу у вовчій подобі?

22. Що трапилося з хатою Лукаша?

23. Чим завершується драма?

 

Вікторина «Впізнай героя драми за цитатою»

1. Я звик волю шанувати.

2. …Усякі скарби з лісу йдуть…

3. І що нам з того лісу за добро?

4. Ну, як таки, щоб воля – та пропала,

Се так колись і вітер пропаде!

5. Щоб наші людські клопоти збагнути,

то треба справді вирости не в лісі.

6. Не задивляйся ти на хлопців людських.

7. Я понесу тебе в зелені гори, -

ти ж так хотіла бачити смереки.

8. Я вберу тебе, мов королівну, в самоцвіти!

9. А чи не годі вже того грання?

Все грай та грай, а ти, робото, стій?

10. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези…

11. Як буду вмирати, то прийду, як звір, до лісу, -отут під дубом хай і поховають…

12. Йому квітки та співи в голові!

13. Ой, ті люди з-під стріх солом'яних! Я їх не зношу!

Я не терплю солом'яного духу!

14. Чи ж то ганьба, що маю серце не скупе?

15. Кохання – як вода, - плавке та бистре,

рве, грає, пестить, затягає й топить.

16. …А все ж я мушу признатися – таки старого шкода,

бо він умів тримати з нами згоду.

17. Ти б іще зібрав сюди усіх відьом із лісу.

18. …А ти бідуй з свекрушиськом проклятим, -

ні жінка, ні вдова – якась покидька!

19. Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш…

Тепер я мудрий став…


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.006 сек.)