АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Активність в конференціях, семінарах, МО

Читайте также:
  1. Економічна активність держави. Державні доходи та видатки.

Резюме

1. ПІБ

2. Освіта (дипломи, сертифікати, посвідчення)

3. Посада, фах

4. Стаж роботи

5. Професійна біографія

6. Відзнаки (грамоти)

7. Реєстрація в професійних соціальних мережах

 

Заповніть картку Резюме
ПІБ  
Освіта (дипломи, сертифікати, посвідчення)  
Посада, фах  
Стаж професійної роботи  
Професійна біографія[1]  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Відзнаки (грамоти, нагороди)  
Звання  
Реєстрація в професійних соціальних мережах  
www.linkedin.com  
www.facebook.com  

 


 

 

Розділ 2 Основна частина

Створені електронні методичні (дидактичні) матеріали

– Презентації (слайди)

– Відеопрезентації (живі презентації)

– Створені власноруч мультимедійні методичні матеріали

– Дистанційні курси, створені для учнів

– Відеозаписи вебінарів

– Відеозаписи уроків

– Аудіоматеріали, створені власноруч

– Власний сайт або блог

 

Складіть список всіх перелічених електронних матеріалів, що перелічені вище.

Матеріали повинні бути створені Вами особисто!

 

Презентації (слайди)[2]

Клас Предмет Тема Кількість Де знаходяться
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Відеопрезентації (живі презентації)[3]

Клас Предмет Тема Кількість Де знаходяться
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Створені власноруч мультимедійні методичні матеріали [4]

Клас Предмет Тема та вид матеріалу Кількість Де знаходяться
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


 

Дистанційні курси, створені для учнів [5]

Клас Предмет Тема курсу Дата проведення On line ссилка
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

‡агрузка...

– Відеозаписи вебінарів [6]

Клас Предмет або курс Тема Дата проведення On line ссилка
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


 

 

Відеозаписи уроків [7]

Клас Предмет Тема Дата проведення Де знаходиться запис
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

– Аудіоматеріали, створені власноруч[8]

Для кого Предмет/курс/виховна промова Тема Тривалість Де знаходяться
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


 

 

– Власний сайт або блог[9]

Адреса сайту Назва сайту Опис сайту Види пед. робіт
         
         
         
         

 


 

 

Друковані праці

– Видані книги, підручники, посібники, методичні рекомендації, брошури
(+в електронному вигляді)

– Статті (електронні скани) надруковані

– Тези виступів надруковані

– Статті ПРО Вас: в місцевих або центральних ЗМІ

 

Видані книги, підручники, посібники, методичні рекомендації, брошури + в електронному вигляді [10]

Назва, видавництво, рік видання Вид публікації Кільк. сторінок
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 

Статті (електронні скани) надруковані [11]

Назва статті, видавництво, рік видання Дата публікації Знаходження ел. скану
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 

Тези виступів надруковані [12]

Тема виступу, видавництво, рік видання Захід, де доповідалася Відгуки
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 

Статті ПРО Вас: в місцевих або центральних ЗМІ [13]

Назва статті, видавництво, рік видання Дата публікації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 

 

3. Успіхи учнів:

– Результати виступів на олімпіадах, турнірах і конкурсах з предмету (зайняті місця)

– Результати ЗНО (не участь!)

– Досягнення в МАН (не участь!)

 

Результати виступів на олімпіадах, турнірах і конкурсах з предмету (зайняті місця) [14]

Дата Предмет Кількість учнів Місця
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 


 

Результати ЗНО [15]

Назва статті, видавництво, рік видання Дата публікації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Досягнення в МАН (не участь!) [16]

Дата Тема дослідницької роботи учня Зайняте місце чи дата публікації
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 


 

 

Активність в конференціях, семінарах, МО

– Виступ на конференціях – ТЕМА виступу, фото, тези виступу, звіт про публікацію доповіді

– Участь в (районних) семінарах – якість участі:

ü Організація семінару

ü Власний майстер-клас

ü Виставка робіт учнів

ü Доповідь – тема, тези, звіт про публікацію

ü Відгуки колег

– Участь в засіданнях Метод. Об’єднань – якість участі:

ü Організація заходу (віртуальне чи очне)

ü Майстер-клас

ü Доповідь – тема, тези, звіт про публікацію

ü Відгуки колег

 


 

 

Виступ на конференціях – ТЕМА виступу, фото, тези виступу, звіт про публікацію доповіді [17]

Дата Тема виступу Розташування ел.матеріалів
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Участь в (районних) семінарах [18]

Дата Тема та місце проведення В чому полягала участь Тема доповіді
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 


 

 

Участь в засіданнях Метод. Об’єднань [19]

Дата Тема та місце проведення В чому полягала участь Тема доповіді
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 


 

 
При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.026 сек.)