АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

A. Шприц місткістю 10 мл, голка з широким просвітом, внутрішньом’язево двомоментно

Читайте также:
  1. Водосливы с широким порогом
  2. Навык № 21. Набор в шприц лекарственного раствора из ампулы и флакона.
  3. Правила поводження з голками
  4. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 1 страница
  5. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 2 страница
  6. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 3 страница
  7. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 4 страница
  8. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 5 страница
  9. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 6 страница
  10. Смысл, таким образом, определяется более широким контекстом, чем значение. 7 страница

B. Використовують як розчинник 2 % розчин новокаїну

C. Шприц місткістю 2 мл, підшкірно

D. Перед набиранням флакон з ліками підігрівають на водяній бані до температури 25-30оС

E. Вміст флакона розчиняють за 30 хв. до введення

 

10. Пацієнту 52 років, який хворіє на інфекційний міокардит, уперше призначено введення бензилпеніциліну. Медична сестра проводить пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Яку голку вона використає для проведення внутрішньошкірної ін’єкції?

A. Завдовжки 30 мм, діаметром 0,3 мм

B. Завдовжки 20 мм, діаметром 0,6 мм

C. Завдовжки 40 мм, діаметром 0,8 мм

D. Завдовжки 15 мм, діаметром 0,4 мм

E. Завдовжки 60 мм, діаметром 0,8 мм

 

11. Медичній сестрі терапевтичного відділення необхідно провести пацієнту Х., 24 роки, діагностичну пробу на індивідуальну чутливість організму до антибіотика. Яку кількість одиниць антибіотика їй потрібно ввести внутрішньошкірно?

A. 10 000 ОД

B. 2 000 ОД

C. 1 000 ОД

D. 20 000 ОД

E. 100 000 ОД

 

12.Лікар призначив пацієнтові 0.5 г цефтриаксону. У флакон, який містить 1.0г препарату, медсестра ввела 5 мл розчинника. Після розчинення сухого порошку всю кількість розчину ввела пацієнту. Скільки мл розчину антибіотика потрібно було ввести пацієнту?

A. 2.0 мл

B. 1.5 мл

C. 2,5 мл

D. 3.0 мл

E. 5мл

 

13.Перед першим введенням антибіотика медична сестра визначає індивідуальну чутливість організму до препарату за допомогою проб. Який розчинник має підготувати медсестра для розведення антибіотика на пробу?

A. Не має значення

B. 5 % р-н глюкози

C. 1 % р-н лідокаїну

D. 0,5 % р-н новокаїну

E. 0,9 % р-н натрію хлориду

 

14. Пацієнту з пневмонією медична сестра провела пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Через 30 хвилин вона перевірила результат проби – утворилась папула діаметром 1,1см. Яка оцінка проби та подальші дії медсестри

A. Проба позитивна, вводити антибіотик не можна

B. Проба негативна, антибіотик можна вводити

C. Проба сумнівна, необхідно повторити пробу

D. Проба слабо позитивна, антибіотик можна вводити

E. Проба сумнівна, антибіотик не можна вводити

15. Універсальним розчинником для водорозчинних лікарських препаратів є:A. 10% розчин глюкози

B. 0,5% розчин новокаїну

C. Ізотонічний розчин натрію хлориду

D. 2% розчин натрію гідрокарбонату

E. Вода для ін’єкцій

 

16. За призначенням лікаря хворому необхідно виконати пробу на індивідуальну чутливість до біциліну-5.Розчин якого препарату для виконання проби повинна використати медична сестра;

A. Ампіоксу

B. Ампичіліну

C. Пеніциліну

D. Стрептоміцину

E. Канаміцину

17. За призначенням лікаря медична сестра повинна здійснити хворому сублінгвальну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Скільки часу хворий повинен тримати під язиком тампон, змочений розчином антибіотика;

A. 2-3 хв.

B. 5хв.

C. 10хв.

D. 15хв.

E. 20хв.

 

18. Лікар призначив хворому внутрішньом’язево антибіотики після проби на індивідуальну чутливість. Який розчин необхідно використати медичній сестрі для розведення антибіотика для проведення проби:

A. 2% розчин натрію гідрокарбонату

B. 0,5 % розчин новокаїну

C. воду для ін’єкції

D. 5%розчин глюкози


1 | 2 | 3 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)