АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Karmir kakachnere nerkel en dashtere

Читайте также:

  Bazmel es lernerin, unes hazar shen

  artsivneri buynn es ch@knagh Getashen

  Barbaros tsegherin andadar sandzogh

  Du kajeri orran im kaj Getashen

  chors koghm@d andund e champek@t pakvats

  Yerkinkum sev u mut amper kutakvats

  Hogid haykakan shenern el lkvats

  du kas u k@mnas haverzh Getashen

  Jahel tgherk du kich unes Getashen

  Bayts tserern el voch mi banov pakas chen

  Amen mi kin mi fidayi tnashen

  Kez haghtel chi lini im kaj Getashen

  chors koghm@d andund e champek@t pakvats

  Yerkinkum sev u mut amper kutakvats

  Hogid haykakan shenern el lkvats

  du kas u k@mnas haverzh Getashen

  Du piti dimanas u kangun mnas

  hakarak t@shnamun piti shenanas

  Mayr Hayastanin piti mianas

  Artsakhi darpasn es im kaj Getashen

  chors koghm@d andund e champek@t pakvats

  Yerkinkum sev u mut amper kutakvats

  Hogid haykakan shenern el lkvats

  du kas u k@mnas haverzh Getashen

  ՊԻՏԻ ԳՆԱՆՔ

  Ախ են երկրի հողին մատաղ, պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ,

  Սիրով լինի, սրով լինի, պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ,

  Արարատի գլխին դրոշ պիտի՛ դնենք վաղ թե ուշ,

  Հերթով լինի, երթով լինի, պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ:

  Կորցրեցինք մեր հողերը, երբ մեր ազգը թուլացավ,  Բահ ու գրիչ շատ սիրելուց զենք բռնելը մոռացավ,

  Հույսը միայն աստծո վրա՝ սրի դերը ուրացավ,

  Խաչով լինի, գրչով լինի՝ պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ:

  Դրա համար պայքար է պետք, ուրիշ ճամփա չե՛մ տեսնում,

  Սրով խլված հողը սիրով տիրոջը չեն նվիրում,

  Ուժն է հարգի, լա՛վ իմացեք, թույլ ազգերին չեն սիրում,

  Սիրով լինի, սրով լինի, պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ:

  ‡агрузка...

  Հայկազունն եմ՝ չեմ վախենում մարդկության նենգ դավերից,

  Հալածանքից, բռնությունից, աստծո տված ցավերից,

  Թեկուզ անանց պարիսպներով մեզ բաժանեն մեր երկրից,

  Հրով լինի, սրով լինի, պիտի՛ գնանք վաղ թե ուշ:

  Ax en erkri hoxin mernem, piti gnanq vakh te ush,
  Sirov lini, srov lini, piti gnanq vakh te ush,

  Ararati glxin drosh piti dnenq vakh te ush,
  Hertov lini, ertov lini, piti gnanq vakh te ush.
  Korcrecinq mer hokhere, erb mer azge tulacav,
  Bah u grich shat sireluc zeng brnele moracav,
  Huyse miayn asttco vra, sri dere uracav,
  Xachov lini, grchov lini, piti gnanq vakh te ush.
  Dra hamar payqar e petq, urish jampa chem tesnum
  Srov xlvatc hokhe sirov tiroje chen nvirum,
  Ujn e hargi, lav imaceq, tuyl azgerin chen sirum,
  Sirov lini, srov lini, piti gnanq vakh te ush.
  Haykazunn em, chem vaxenum mardkutyan neng daveric,
  Halatcanqic, brnutyunic, astco tvatc caveric,
  Tekuz ananc parispnerov mez bajanen mer erkric,
  Hrov lini, srov lini, piti gnanq vakh te ush.

  Արծիվ, սլացի՛ր

  Արծիվ, սլացի՛ր Տաճկահայաստան,

  Գնա, դու հասի՛ր Էրզրում ու Վան,

  Գնա, դու ասա, որ կգանք զորքով,

  Ուխտ ենք մենք արել խաչով ու սրով։

  Արծիվների բույն՝ չքնաղ Տալվորիկ,

  Քո մեջ փառք առավ հերոս Անդրանիկ։

  Սերոբ ու Գեւորգ, Հրայր, Արաբո,

  Եւ դուն մշեցի քաջն Մախլուտո։

  Դաշնակցական խմբերով մենք կերթանք առաջ,

  Շուն թուրքերուն տանք արժանի հարված,

  Սուրբ եռագույնը թո՛ղ միշտ փողփողա,

  Խնուս ու Շատախ և հողում Արցախ։

  Գնա, դու ասա, որ կգանք զորքով,

  Ուխտ ենք մենք արել խաչով ու սրով...

  Խոսք և երաժշտություն` Մուրադ Մշեցու

  Artciv, slacir Tachkahayastan,
  Gna, du hasar Erzrum u van,
  Gna, du asa, vor kganq zorqov,
  Uxt enq menq arel xachov u srov.

  Artcivneri buyn, chqnakh Talvorik,
  Qo mej parq arav heros Andranik.
  Serob u Gevorg, Hrayr, Arabo,
  Ev dun msheci qajn Maxluto.

  Dashnakcakan xmberov menq kertanq araj,
  Shun turqerun tanq arjani harvatc,
  Surb eraguyne tox misht poxpoxa,
  Xnus u Shatax ev hoxum Artcax.

  Gna, du asa, vor kganq zorqov,
  Uxt enq menq arel xachov u srov.

  Կարմիր կակաչները

  Գնացին տղերքը ու կորան հեռվում,

  Ռումբերի պայթյունը սարերն է շարժում,

  Կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը`

  Ասես լեռներից մեր արյուն է հոսում…

  Հեռացան տղերքը, կորան մշուշում,

  Ետ գալու ճամփան էլ ոչ ոք չի հիշում,

  Իսկ ձեր եղբայրները,մայրերն ու քույրերը,

  Ձեր սիրելիները ձեզ են դեռ սպասում…

  Իսկ դու շորորվում ես, հովի հետ ճկվում,

  Ուր է քո գարունն ինչու՞ է ուշանում,

  Դու իմ խնձորենի, իմ քույրիկ նազենի

  Սիրածդ գարունը ու՞ր է չի գալի…

  Դու ասես հարբել ես տաք գարնան ծոցում,

  Հովի հետ նազում ես, հովի հետ խոսում

  Ծաղկած խնձորենի իմ քույրիկ նազենի

  Փեսացուդ գարունը քեզ մոտ է գալի…

  Gnacin txerqe u koran hevum,

  Rumberi paytune sarern e sharjum,

  Karmir kakachnere nerkel en dashtere

  Ases lerneric mer aryun e hosum...

  Heracan txerqe, koran mshushum,

  Et galu champan el voch voq chi hishum,

  Isk dzer exbayrnere, mayern u quyrere,

  Dzer sirelinere dzez en der spasum...

  Isk du shororvum es. hovi het chkvum,

  Ur e qo garunn inchu e ushanum,

  Du im xndzoreni, im quyrik nazeni

  Siratsd garune ur e chi galic...

  Gnacin txerqe u koran hevum,

  Rumberi paytune sarern e sharjum,

  Karmir kakachnere nerkel en dashtere


  1 | 2 |


  Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)