АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сценарій PR-акції

Читайте также:
  1. ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (сценарій вечора відпочинку для старшокласників)
  2. Сценарій до дня святого Валентина для школи
  3. Сценарій свята відкриття зміни в літньому таборі
  4. Сценарій свята для першокласників
  5. Сценарій святкового концерту «Моя мама – найкраща», присвяченого Дню Матері (2014)

Концепція PR-акції «Інтерактив по місцю злочину»

Благодійний фонд «Щаслива лапа»

МісцеДержавна ветеринарна та фітосанітарна служба України (вул. Б.Грінченка,1)

ДатаП’ятниця ,19 вересня

Час14:30

МетаПривернути увагу до проблеми догхантингу в Україні.

Основне1. Відтворення місця злочину.

2.Відсутність агресивних викидів в сторону влади.

3. Залучення зоозахисних організацій та преси.

УчасникиСпівробітники та волонтери Фонду Щаслива лапа, волонтери зоозахисних організацій, власники собак, продакшн, преса.

Сценарій PR-акції

Зонування:місце злочину, зона масовки, відео-, фото фіксація акції.

Місце злочину(як у американських фільмах – площадка на якій буде наноситись трафарет)

1. Виходять учасники акції з фішками та зі стрічкою crime scene – відтворюють місце злочину. Навколо збирається масовка з плакатами та атрибутикою, що спрямована на привернення уваги до проблеми догхантингу.

2. Учасник акції розкриває валізу та розкладає трафарет всередині фішок і починає крейдою обмальовувати контур собаки.

3. В цей час на носилках 2 людини в білих халатах відносять «вбиту тварину» (ковдри, що імітують труп) від місця злочину.

4. З’являється чоловік з кров’ю на руках та направляється в сторону собаки одного з учасників акції, активісти його затримують та викрикують щось на кшталт «Вбивця!»

 

Зона масовки (територія навколо місця злочину)

Впродовж процесу відтворення місця злочину збираються люди з плакатами (власники собак з собаками).

 

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)