АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шпаргалка по биологии для казахских школ на ЕНТ 2012

Читайте также:
 1. III МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
 2. Базидиальные грибы, особенности биологии как высших представителей грибов, систематика, значение в природе и для человека.
 3. Биологические ритмы. Медицинское значение хронобиологии.
 4. Государственность Казахстана в эпоху хана Абылая. Хан Абылай как политический и государственный деятель. Борьба Абылай хана за объединение казахских земель.
 5. Единый государственный экзамен по БИОЛОГИИ
 6. Значение данных генетики и мол. биологии.
 7. Значение санитарной микробиологии и ее задачи
 8. История и современный этап развития биологии.
 9. История развития микробиологии.
 10. Казахско-джунгарские войны в XVII-ХVIII вв. Роль казахских батыров в консолидации казахского общества в условиях джунгарской агрессии.
 11. Кодовая шпора по физике 2012 для казахских классов
 12. Кое-что из азов клеточной биологии

 

+10 градуста өне бастайтын өсімдік: Күнбағыс

+1-5 градуста өне бастайтын өсімдік: Бидай

+15 градуста өне бастайтын өсімдік: Қияр

«Ас қорыту мүшесі» деп аталатын органоид:лизосома

«Жоғары жүйке қызметінің физиологиялық негізін салушы»деген ұғымды ұсынды:Павлов

«Зоология философиясы»еңбегінің авторы:Ж.Б.Ламарк

«Өсімдіктану»оқулығын жазған ғалым:Күдерин

«С» дәрумені:орамжапырақ,лимон,тұздалған қырыққабат,қызанақ,пиязда болады

«Санитар»қоңыз:көмбекей

«Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы»жарлығына қол қойылды:1991ж.тамыздың 29-да

«Табиғи жүйе», «ботаника философиясы»еңбектерінің авторы:К.Линней

«Табиғи сұрыпталу»теориясының авторы:Дарвин

«Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар»заңын ашқан:Н.Вавилов

«Тіркесті тұқым қуалау»заңын ашқан ғалым: Т,Морган

1 гр ақуыз ыдырағанда бөлінетін жылу мөлшері-17,6 кДж

1 гр көмірсу молекуласы ыдырағанда бөлінетін жылу мөлшері: 17,6 кДЖ

1 гр май ыдырағанда бөлінетін энергия-38,9 кДЖ

1,5 тоннадан артық салмақ көтеретін сүйек-Ортан жілік.

12-16 жас аралығында даму кезеңі: Жасөспірім

15 жылдық алма ағашының саба-ғында неше кам-бий сақинасы бо-лады: 15

150 млн. жыл бұрын тіршілік еткен құстардың арғы тегі-Көнеқұс

15-14млн жыл бұрын тіршілік еткен, ең алғашқы адамдардың арғы тегі:дриопитектер

1-5ºС температурада өнеді-Бидай

1665 жылы алғаш рет өсімдік қабығының жұқа кесіндісін микроскоппен көрген-Роберт Гук

1665 жылы голландиялық ғалым ван Левенгук жасаған ұлғайтқыш құрал-Микроскоп.1735 жылы адамды сүтқоректілер класы приматтар тобына жатқызған ғалым-К. Линней

1831ж.өсімдік жасушасының ядросын ашты:Броун

1838-1839 жж. жасуша теориясын негізін қалап, қортынды берді-М.Шлейден және Т.Шванн

1839ж.жасушаның ішіндегі сұйықтықты протоплазма деп атаған:Пуркине

1844ж. «көмірсу»терминін енгізген:Шмид

1858ж. «әрбір жасуша өзіндей жасушаның бөлінуі арқылы пайда болады»деді:Вирхов

1862ж И.М. Сеченов қандай ірі жаңалық ашты: Орталық жүйке жүйесіндегі қозу мен тежеуді ашты

1863 жылы баспадан кітап болып шыққан «Ми рефлекстері» ғылыми еңбектің авторы-И.М. Сеченов

1870-1880 жылы ұсақ ағзалар бар екенін тәжірибе жүзінде дәлелдеді-Луи Пастер

1870жылы лейкоциттердің ядросынан нуклеин қышқылын тапқан:Мишер

1882 ж. адамның өкпесінде туберкулез ауруын тудыратын бактерияларды анықтады-Р.Кох

1892 жылы вирусты ашқан ғалым-Д.И. Ивановский

1892 жылы темекі теңбілін зерттеп, вирусты ашты-Д.И.Ивановский

1892ж жасушасыз ағза-вирустарды ашқан ғалым: Д.И. Ивановский

1920-1930 жылдары «Өсімдіктану» оқулығын жазған ғалым-Ж.Күдерин

1922 жылы тіршіліктің Жер бетінде шығу тегінің табиғи теориясын тұжырымдады-А.И.Опарин.

1922 жылы шығарылғын “Жануарлар” оқу құралының авторы-Х. Досмұхамедов

1931ж.электрондық микроскопты ойлап тапты:Деввиссон мен Калбек

1938 жылы В.А. Селевин Бетпақдала өңірінен тапты-Жалманды

1г. көмірсу ыдырағанда бөлінетін энергия-17,6 кДж

‡агрузка...

1кг май тотығып ыдырағанда түзілген су: 1,1кг

1мм3 қанда эритроцит саны-бес млн-ға жақын

1см куб спермада қаншаға дейін сперматазоидтар болады: 100ден-2000 ға дейді.

2 топқа жататын адамның қанын құяды:4 және 2

20-30 метр тереңдікте өсетін балдыр-Ламинария

225 млн. жыл бұрын тіршілік еткен құстардың арғы тегі-Ілкіқұс

25-14 млн жыл бұрын тіршілік еткен, ең алғашқы адамдардың арғы тегі-Дриопитектер

3000 жылдан бері мақта шаруашылығымен шұғылданған ел-Үндістан.

45-50 жастағы адам қандай қашықтықта жақ-сы көретіндігін белгілеңіз: 33 см

4-7 жас аралығында даму кезеңі-Балалық (естияр).

6-10см тереңдікте себілетін тұқым:жүгері

Aгроценоздарда-тыңайтқыш қолдан беріледі.

Aгроценоздың биогеоценоздан айырмашылықтары-қосымша энергия жұмсауы.

Aдам бауырының қызметі-майды қорытатын өт бөлу.

Aдамның кез-келген белгілерінің бірнеше ұрпақ бойы тұқым қуалау сипатын зерттеу әдісі-генеалогиялық.

Aдамның көруі, аузының сілемейлі қабығының зақымдануына әсер ететін Bитамин-B2

Aлғаш рет эволюциялық ілімнің негізін қалаушы :Ж.Б.Ламарк

Aуру тарататын микроорганизмдердің асқорыту жолдарына түсуі-тағаммен.

Aуыз мүшесі кеміргіш буынаяқтылар-қоңыздар, шегірткелер.

D дәрумені сақтандыратын ауру-Мешел.

Hобель атындағы сыйлықтың иегері ас қорыту процесін зерттеген орыс ғалымы-И.П.Павлов.

II топқа жататын адамға келесі қан тобын құяды-I және II

А витамині:ақшам соқыр

А,Лавераның безгек паразитін ашқан жыл:1880

А.Лаверанның безгек ауруын қоздыратын паразитті ашқан жылы-1880

Абиотикалық фактор бұл- сыртқы ортадағы судың, ауаның құрамы

Абиотикалық фактор: Жарық, температура

Авитаминоз болу себебі:Дәрумен-нің жетіспеген-дігінен ж\е жоқтығынан

Австралия фермерлерін үлкен шығыннан алып қалған көбелек: Кактус огневкасы

Австралопитектердің қаңқа қалдықтары табылған аймақ-Оңтүстік Африка.

Австролипитектің пайда болуы:кайнозой

Автотомия дегеніміз-Өздігінен құйрығын үзу.

Автотрофты ағзалар тізбегі-мақта, күріш, алма ағашы

Автотрофты жасушалардың гетеротрофты жасушадан айырмашылығы:пластидтерінде

Автотрофты қоректенетін ағзалар-Өсімдіктер.

Автотрофты организм-Балдыр

Агрономиялық әдіске жатпайды-канал салу

Агроценоз-бұл-егістік жерлер

Агроценозға жататын:жасанды егістік

Агроценоздарда қоректік тізбектің міндетті бөлігі-Адам.

Агроценоздар-Жасанды биогеоценоздар.

Агроценоздың биогеоценоздан айырмашылықтары-Қосымша энергия жұмсауы.

Агроценоздың табиғи биоценоздан айырмашылығы-Қоректену тізбегі қысқа.

Агроцеоздарда қоректік тізбектің міндетті бөлігі: Адам

Ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі-Сүрек.

Ағаш қабығына, тасқа жабысып өсетін қынаның түрі: Қабыршақты,қас-пақты

Ағаш сабағы жуандап өсетін қабат: Камбий

Ағаш сабағында өсетін паразит саңырауқұлақ-Діңқұлақ

Ағаш сүрегін бүлді-ретін ағашқұлақ орман шаруашылығына, бақтар мен парк-терге үлкен зия кел –тіреді,ағаштар қа-лай зақымданады: Споралары арқы-лы

Ағаш сүрегін зақымдайтын паразит саңырауқұлақтар-ағашқұлақ.

Ағашқұлақ (трутовик) саңырауқұлағының ағаштарды зақымдауы-спораларымен

Ағашқұлақ ағаштарға қандай зиян келтіреді: Діңінде қуыстар пайда болып, сүрегін ыдыратып тез опырылғыш етеді

Ағашқұлақ саңырауқұлағымен зақымданған ағаштың сүрегі-сүрегі үгілгіш, опырылғыш болады

Ағашқұлақ саңырауқұлағының же-місті денесі ағаш діңіне қанша уақыттан кейін да-мып жетіледі: Бірнеше жыл өткенде

Ағашқұлақ саңырауқұлағының жемісті денесінің басқа саңырауқұлақтан айырмашы-лығы: Жемісті денесі тұяққа ұқ-сайды, әрі өте қатты

Ағашқұлақ саңы-рауқұлағының спо-ралары ағаш сүре-гіне қалай түседі: Ағаш қабығының зақымданған жерінен

Ағашқұлақ(трутовик)саңырауқұлағының ағаштарды зақымдауы:спораларымен

Ағашта камбийден кейінгі қабат: Сүрек

Ағаштардың сабағында өсетін паразит саңырауқұлақ-Діңқұлақ

Ағаштардың тамырларымен симбиоздық тіршілік ететін саңырауқұлақтар-Қайыңқұлақ.

Ағаштың діңіне, тасқа жабысып өсетін қына-Қабық тәрізді

Ағза денесінде паразиттік жолмен тіршілік ететін жәндіктер-Эктопаразиттер.

Ағза жасушасында жынысты жолмен өсіп-өнетін ген болады ма: Иә

Ағза зертханасы деп аталады-Бауыр

Ағза қызметінің реттелу жолдары: Жүйке-гуморольдық

Ағза мен мүшелердің пішінін, құрылысын зерттейтін ғылым:Анатомия

Ағза мен сыртқы орт арасында жүретін барлық хи-миялық реакция-лардың жиынтығы: Заталмасу

Ағза мүшелерінің қызметін зерттейтін ғылым-Физиология

Ағза үшін тыныс алудың маңызы: Органикалық қосылыстардың ыдырап ,тотығуы үшін

Ағзаға әсер етуші өлі табиғат жағдайы-Бейбиотикалық (абиотикалық).

Ағзада ... дәрумені жетіспегенде тері ауруы дерматит пайда болады– Н

Ағзада болатын қанның мөлшері-4,5-5 л

Ағзада енді қайта пайдаланбайтын зат алмасудың соңғы өнімдері-Ыдырау өнімдері

Ағзада жетіспегенде “мешел” ауруы пайда болатын дәрумен-D

Ағзада жұқпалы аурулардан кейін түзілетін иммунитет: Жүре пайда болатын.

Ағзада зәр түзіледі-Бүйректе.

Ағзада мүшелер қызметінің гормондар арқылы реттелуін ... деп аталады-Гуморальдық реттелу

Ағзада оттегінің сіңіріліп, көмірқышқыл газының сыртқа шығарылуы-Газалмасу

Ағзада парат-гормон жетіспесе: Фосфордың мөлшері артады, кальций азаяды

Ағзада түзілетін әр түрлі зиянды заттар төменгі күйінде болады: Қатты,сұйық ж/е газ

Ағзадағы диссимилияция процесінде өнімдері мен артық заттар қай мүше арқылы шығарылды: Бауырдан басқасы

Ағзадағы ең ірі сүйек-Ортан жілік

Ағзадағы зат алмасу дегеніміз: Ағзаға қорек заттың түсуі ж\е керексіз заттың шығарылуы

Ағзадағы заттардың ыдырауы-диссимиляция

Ағзадағы зәр жиналады-Қуықта.

Ағзадағы көмірсудың қызметі: Энергетикалық

Ағзадағы күрделі биологиялық сүзгіш-Бүйрек

Ағзадағы қажетсіз заттар сыртқа шығарылмаса: уланады

Ағзадағы мүше дегеніміз-Белгілі құрылысы бар, үйлесімді қызмет атқаратын дене бөлігі.

Ағзадағы негізгі энергия көзі-көмірсу

Ағзадағы өттің қызметі-Майды қорытуға көмектеседі.

Ағзадағы тіршілік құбылыстарын және мүшелердің қызметін зерттейтін ғылым-Физиология

Ағзадан жоғары биологиялық жүйе-Популяциялық.

Ағзадан несеп арқылы қандай зат шығарылмайды: Көміртегінің қос тотығы

Ағзалар жүйесіндегі негізгі құрылымдық өлшем бірлігі: Түр

Ағзалар мен популяциларға сан алуан сыртқы орта факторының әсерін зерттейтін экология бөлімі: Аутазкология

Ағзаларға жіктеу кезінде туыстық екі атау беру-Қосарлы атаутізім.

Ағзаларда әр түрлі жергілікті тіршілік жағдайларына сәйкес алуан түрлі бейімділіктердің пайда болуы-Идиоадаптация.

Ағзалардың бейімделушілігі салыстырмалы сипатта болады,себебі: кезкелген адаптация белгілі жағдайда ғана пайдалы

Ағзалардың белгілі бір ортаға өзінің тіршілігін сақтап бейімделуі ол ...-табиғи сұрыпталу.

Ағзалардың бірдей тіршілік ортасының бірдей тіршілік жағдайларына көшкен кездегі ұқсас белгілерінің дамуы-Конвергенция

Ағзалардың жеке дамуы:Онтогенез

Ағзалардың кей-біреуіне өзге жан-уар түрінің денесі немесе солардың мекен ортасы: Пәтерлестік

Ағзалардың қосарланған атауын-қосарлы атаутізімді ғылымға енгізді-К.Линней

Ағзалардың нақтылы орта жағдайына аз-аздап,жеке бейімделуі макроэволюцияның мына бағытына жатады:Идиоадаптация

Ағзалардың оттегін сіңіріп , көмірқышқылы газын сыртқа шығаруы-газ алмасу.

Ағзалардың өз ата-енелерінен айырмашылығындағы ортак қасиеті-өзгергіштік

Ағзалардың өз ата-тектеріне ұқсау ж\е кейбір белгілерін өз ұрпақтарына беру қасиеті: Тұқымқулаушылық

Ағзалардың өзге түрді тіршілік орны ретінде ғана емес,тұрақты қоректену көзі ретінде де пайдаланады. арамтамақтық

Ағзалардың тіршілік етуіне әлдеқайда қолайлы жағдай туғызатын фактор қалай аталады: Оптимальді фактор

Ағзаның зиготадан бастап қартайып өлуіне дейінгі дамуы қалай аталады: Онтогенез

Ағзаның иммунитетке жауап беру реакцияларын зерттеген орыс ғалымдарының қайсысы: И.М.Мечников

Ағзаның ішкі ортасына жатпайтын: Жұлын-ми сұйықтығы

Ағзаның «реакция ережесі» дегеніміз не: Генотиппен анықталған белгілердің түрленіп өзгеруінің шегі

Ағзаның антидене түзу қабілеті ағзаны немен қамтамасыз етеді: Иммунитет

Ағзаның арнаулы қызмет атқару жүйесі туралы теория жасаушы, ағзаның өзін-өзі реттеу идеясын дамытушы академик: Павлов И.П

Ағзаның ауру қоздырғыштарын қабылдамайтын қасиеті:-Иммунитет

Ағзаның ауруға төзімділігін нашарлатады-аз қимылдау

Ағзаның гуморальдық реттелуіне қатысатын ұлпа-дәнекер.

Ағзаның гуморальді реттелуі дегеніміз: Медиатор мен иондардың қанға жететін гормонның есебінен реттелуі

Ағзаның жаңа белгілерге ие болу қасиеті-өзгергіштігі

Ағзаның жасушаларынан органикалық заттарды сорып қоректенетін бактериялар-Паразиттер

Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру реакциялары: Антидененің түзелуі

Ағзаның иммундық қасиеті ... гормоны жетіспегенде пайда болады-Тимозин

Ағзаның иммундық қорғаныш қызметін қамтамасыз ететін: Қанның ерекше ақуызды заты-антиденелер

Ағзаның иммунитет жүйесін құрайтын қан компоненті-Лейкоцит.

Ағзаның қорғану реакциясы Фагацитоз

Ағзаның өсуін реттейтін гормонды бөлетін без: Гипофиз

Ағзаның сыртқы ортамен байланысы-Жүйке жүйесі арқылы.

Ағзаның тіршілік ету қабілетін төмендететін фактор-Шектеуші.

Ағзаның тіршілік ортасының жағдайына бейімделуі байланысты-жүйке жүйесіне

Ағзаның тіршілік процестеріне жұмсалатын қуатты “ өндіретін” жасушаның “энергия станциясы”-Митахондрия.

Ағзаның тітіркендіргішке жауап реакциясы-Рефлекс.

Ағзаның тітіркендіргішке жүйке жүйесі арқылы қайтаратын жауабы-Рефлекс.

Ағзаның ішкі қуыстарында орналасқан мүшелер: Ішкі мүшелер

Ағзаның ішкі ортасы бола алады: Қан, ұлпалық сұйықтық, лимфа, цереброаркалық сұйықтық

Ағзаның ішкі ортасы, дене температурасы, тынысалу, қан қысымының тұрақты болуы-Аралық миға байланысты

Ағзаның ішкі ортасы: Лимфа

Ағзаның ішкі ортасы-Қан,лимфа,ұлпа сұйықтығы

Ағзаның эволюциясында көбею формаларының қайсысы ең соңынан дамыған: Жынысты

Адам «ақшам соқыр» ауруы кезінде-Кешкі уақытта заттарды ажырата алмайды

Адам «Алып» ауруына қай гормонның көп бөлінуінен ұшырайды: Өсу

Адам 1 минутта неше рет тыныс алып, дем шығарады-16-18 рет.

Адам абайсызда алы-шұқырлы жерден аяғын ыңғайсыз басудан болады: Сіңірдің созылуы

Адам ағзасы мүшелері қызметіне қарай бөлінеді– 12 мүшеге

Адам ағзасы ненің есебінен жылынады: Күннің

Адам ағзасы температурасының тұрақтылығы неге қатысты:метаболизм есебінен

Адам ағзасына су мен тағамның құрамына йод жетіспегенде-Алқым ісу

Адам ағзасында “A” дәрумені жетіспесе-ағзаның өсуі баяулап, көздің көруі нашарлайды.

Адам ағзасында “D” дәрумені жетіспесе-сүйектер қисайып, ондағы тұздардың мөлшері азаяды, іші үлкен болады.

Адам ағзасында ас толығымен қортылады-Аш ішекте

Адам ағзасында Д витаминін синтездеуге қатысатын сәулені белгілеңіз: Үльтракүлгін

Адам ағзасында қанша ұлпа бар:4

Адам ағзасында өт ыдыратады-майды

Адам ағзасындағы гормондардың ролі: Зат алмасу, өсу, даму

Адам ағзасындағы ас қорыту жолының жұқпалы ауруы-Қантышқақ (дизентерия).

Адам ағзасындағы бауырдың негізгі қызметі-Мүшелердің тіршілігінен пайда болған ағзадағыулы заттарды залалсыздандыру.

Адам ағзасындағы ең кіші жасушаларды көосетіңіз: Лимфоциттер

Адам ағзасындағы ең кіші жасушаларды көрсет:жүйке және лимфа жасушалары

Адам ағзасындағы ең үлкен асқорыту безі: Бауыр

Адам ағзасындағы ең ірі жасушаларды көрсетіңіз: Жұмыртқа және жүйке жасушалары

Адам ағзасындағы сүйектердің саны-200

Адам ағзасындағы сілекей безінің саны:3 жұп

Адам ағзасындағы ұлпа ... топқа бөлінеді-4

Адам ағзасындағы хромосомалардың 21 жұбында бір жұп хромосома артық кеткен жағдайда туатын ауытқулар: Даун ауруы

Адам ағзасының қалыптасуы қанша жаста аяқталады: 22-25 жасқа жеткенде

Адам ағзасының құрылысын, қызметін және дамуын зерттейтін ғылым: Тәнтану

Адам әрекетінің ықпалы себепші болған фактор: Антропогендік

Адам бауырының қызметі-майды қорытатын өт бөлу.

Адам бұлшық етінде түзілетін ақуыз-Миозин.

Адам бүйрегінің массасы-150 г

Адам генетикасының қандай негізгі бірден-бір әдісін білесің: Генеологиялық

Адам демалуға болатын ауадағы оттегі мөлшері-21 %

Адам денесін қозғалысқа келтіретін-Сүйектер мен бұлшықеттер

Адам денесінде күн сәулесінің әсерінен түзіледі-Д дәрумені.

Адам денесіндегі буындар саны-230.

Адам денесіндегі бұлшықеттері ұрық жапырақшасынан қалыптасады-Мезодермадан

Адам денесінің жасушаларының пішіні-Әр түрлі

Адам денесінің сыртқы жабыны-Тері.

Адам жасушаның негізгі органоиды-ядро

Адам жасушаның энергия көзі-митохондрий

Адам жасушасында синтезделетін көмірсу-гликогенінің млекула құрамына: Глюкоза кіреді

Адам жасушасындағы жұп аутосом хромосомалар-23.

Адам жасушасының плазмалық жарғақшасы ... түзіледі-Май мен нәруызды заттан

Адам жасушасының ядросындағы хромосом саны-46.

Адам және жануарлар жасушасында тері ауруын қоздыратын паразиттік жәндік-Лейшмания.

Адам жүрегінің тыныштық күйде минутына жиырылуы-70-75 рет

Адам клеткасының тіршілігі немен сипатталады: Органикалық заттардың тотығуы мен ыдырауынан

Адам көбеюіне тән емес: Гаметаларында 46 хромосома бар

Адам қай гормонның көп бөлінуінен ’’алып’’ ауруына ұшырайды-Өсу гормоны.

Адам қай жұқпалы аурумен ауырғанда иммунитеттен айырылады-СПИД.

Адам қай приматтардан пайда болуы мүмкін: Шимпанзе немесе Горилладан

Адам қаны қандай қызмет атқармайды:Қозуды беру

Адам қанының атқаратын қызметі:газ тасымалдау

Адам қаңқасы құралатын сүйектер саны-200.

Адам қаңқасындағы сүйектер саны-200-ден астам

Адам құлағының дыбыс толқынын қабылдау диапазоны-15-20 мыңГц

Адам мен жануар денесінде тіршілік етіп , ішектің сілемейлі қабықшасын зақымдайды: Дизентерия амебасы

Адам мен жануар жасушасында болмайтын қабықша: Жасунықты

Адам мен жануар мінез-құлығын зерттейтін ғылым: Этология

Адам мен жануарлардың мінез-құлығын зерттейтін ғылым-Этология.

Адам мен жануарлардың ішіндегі тіршілік етіп,ішектің сілемейлі қабықшасын зақымдайтын біржасушалы қарапайым жәндік-Дизентерия амебасы.

Адам мен үй жануарларында жұқпалы ауру тарататын кемірушілер: Кәдімгі атжалмандар

Адам несіз өмір сүре алмайды: Гипофиз алынып тасталса

Адам организміндегі судың жалпы көлемі:60%

Адам организміндегі судың жалпы көлемі-60%

Адам организміндегі ұлпалар саны-4.

Адам өкпе бөлігінің саны-2

Адам өкпесіндегі альвеолар саны-700 млн.

Адам өкпесіндегі өкпе көпіршіктердің негізгі атқаратын қызметі: Кеңеюі арқылы газалмасу жүзеге асырады

Адам өкпесінің орташа тіршілік сыйымдылығы: 3500 см куб

Адам өмірінің ұйқымен өтуі-Жартысы

Адам санының көбеюіне байленысты топырақ құнарлығының кемуі қандай апатқа әкеледі: Азық-түлік кризисі

Адам сыртқы ортада болып жатқан ақпараттардың ... көзбен қабылдайды-80 – 90 % астамын

Адам температурасы көтерілгенде, жылу берілуде қай мүше қатысады: Тері

Адам тепе-теңдігі бұзылуы байланысты-мишыққа

Адам терісінің сыртқы қабатын құрайтын ұлпа:Эпителий.

Адам тыныс алуына қажетті газ-оттегі

Адам ұйқысы қанғанда-Минерал заттар көптеп бөліне бастайды

Адам ұрығында жүйке жүйесінің түзілуі басталады:үш апталық ұрығында

Адам ұрығының ана ағзасында дамуы қанщша айға созылады: 9 ай

Адам ұрығының дамуы қай қуыста жүреді: Жатыр қуысында

Адам үшін қауіпті буынаяқтылар-Қарақұрт, тарантул.

Адам үшін қауіпті, улы буынаяқтылар: Қарақұрт, бүйі, қыршаян

Адам шашының бұйра болу белгісі болжам бойынша-доминантты белгі, Жанұяда үш бала бар. Қызының шашы тік, ал екі ағасының біреінікі-бұйра, біреуінікі тік. Шешсінің шашы бұйра. Ал әкесінікі тік. Ата-аналарының геотиптері қандай:Шешесі-гетерезиготалы, әкесә- рецесссивті гомозиготалы

Адам іс әрекетінің арқасында биосфераның жаңа құрам бөлігі: Ноосфера

Адам эволюциясының негізгі факторы: Қоғамдық, Биологиялық

Адамға , Жануардар мен өсімдіктер әлеміне және қоршаған ортаға әсерін зерттеу мониторингі: Санитарлық-ұлылық

Адамға бөсір ауруын тудыратын жұмыр құрт-ішексорғы

Адамға бір тәулікте көмірсудың қажетті мөлшері: 500 гр

Адамға Энцефалит ауруын жұқтырушы кене: Тайга кенесі

Адамға,жануарлар мен өсімдіктер әлеміне және қоршаған ортаға әсерін зерттеу маниторингі-Санитарлық-ұлылық

Адамда белсенді жасанды иммунитет пайда болады: Жасанды иммунитет еккен соң

Адамда байқалатын көптеген тұқым қуалайтын аурулардың себебін хромосомада болатын өзгерістерге байланысты зерттейтін әдіс қалай аталады: Цитогенетикалық

Адамда болатын күрек тістің саны-8.

Адамда болатын қан топтарының саны-Төрт.

Адамда болатын сорғыш құрттың тудыратын ауруы:описторхоз

Адамда витамин жетіспеуінен болады: Авитаминоз

Адамда есту мүшесі қай жерде орналасады-Самай сүйегінің қуысында

Адамда есту мүшесі қайда орналасқан: Бассүйек қуысында

Адамда жұмыртқа клеткасымен қосылатын сперматозойд саны:1

Адамда құйрықтың болуын, денені қалын түк басуын және қосымша емшектің болуы аталады-Атавизм.

Адамда омыртқалардың саны-33-34

Адамдағы кеуде сүйегіндегі қабырғалар саны: 12 жұп

Адамдағы аналық жыныс хромосома санының ауытқуы-22 аутосомы + Х

Адамдағы атавизм белгілері-Қалың түктілігі

Адамдағы атавизм-Көп емшектілік

Адамдағы бір,екі,үш жұмыртқа жасуша бірден ұрықтану белгілерін анықтайтын генетикалық әдіс-егіздік

Адамдағы доминантты белгілер-қоңыр көз(қой көз)

Адамдағы кеуде сүйегіндегі қабырғалар саны-12 жұп

Адамдағы қалдық (рудиментті) белгілер :Соқыр ішек өскіні.

Адамдағы мына мутациялардың қайсы типтерінде келесі ұрпақта пайда болу мүмкіндегі жоғары: Аутосомды доминантты

Адамдағы рудименттерге жататын-үшінші қабақ.

Адамдағы сезім мүшелері-5 түрлі

Адамдағы тұрақты тістер саны-32.

Адамдар ұзақ жасушаларды зерттейтін ғылым:геронтология

Адамдарда болатын рудименттік мүшелер: Соқыршегі

Адамдарда керең-мылқаулықты анықтайтын ген: S рецессивті болады, осы аурумен ауыратын ер адам есту қабілеті жақсы әйелге үйленген.. бұл некеден есту мүшесі жақсы бала туылды. Шешесінің геотипі қандай болуы мүмкін: SS

Адамдарда қалыпты пигмент некеден альбинос бала туған. Бұлай болуы мүмкін бе: Ген альбинизмді рецессивті

Адамдарда қалыпты пигменттің терінің түсі Некеден альбинос (ақ) бала туған. әке-шешесінің генотипін анықтаңыз. Пигменттің түзілуіне жауап беретін ген-К: Кк, Кк

Адамдарды нәсілдерге бөлу қандай принципке негізделген-Морфологиялық ерекшеліктеріне: тері, шаш, көз түстеріне.

Адамдардың пайда болу кезеңі-Антропоген

Адамды адам еткен еңбек дегенді айтқан:Ф.Энгельс

Адамды тері ауруына ұшырататын талшықтылар тобының өкілі:Лейшмания

Адамнан әр түрлі қашықтықта тұрған заттың кескінін көздің ажырата алатын құрылымы: Көз бұршағы

Адамның ең терең тыныс алғанда шығаратын ауасының көлемі қалай аталады: Резервтік

Адамның 1 мм куб қанындағы тромбоциттердің мөлшері: 200ден-400ге дейін

Адамның адамтектес маймылдардан шыққандығы туралы алғаш жазған ғалым-Ж.Б.Ламарк.

Адамның аяқ сүйектері-Ортан жілік,асықты жілік,табан

Адамның бассүйегінің ми бөліміне кірмейді:Төменгі жақ сүйегі

Адамның бассүйегінің ми бөліміне қай сүйек кірмейді-Төменгі жақ сүйегі

Адамның бүйенінде тіршілік ететін жұмыр құрт:ішексорғы

Адамның даму теориясындағы жануарлар селекциясының алғашқы этапы не деп аталады: Жабайы түрден мәдени түрге айналдыру

Адамның дене t0-нан жоғарғы t0-лы жерде тіршілік етуіне әсер ететінТердің көп бөлінуі.

Адамның дене жасушаларындағы хромосомалар саны-46

Адамның денесін тік ұстауға көмектесетін бұлшықет-Жамбас, арқа.

Адамның денесіндегі қозғалмайтын сүйектер-Бас және жамбас

Адамның дүниетаным қаблеті ... байланысты-сезу аймағымен.

Адамның емшекті кезеңі қаншаға созылады: 12 ай

Адамның еркіне бағынбайтын жүйке жүйесі-Вегетативті

Адамның жаралуы және пайда болуы: Кайназой

Адамның және жас баланың тік ішегінде паразиттік тіршілік ететін жұмыр құрттардың бірі-Үшкірқұрт

Адамның жеке дамуы барысында тұқым қуалайтын өзгерістердің бар-жоғын анықтайтын әдіс-Онтогенетикалық

Адамның жүрегінің бөлігі-4

Адамның жыныс жасушаларындағы хромосомалар саны-23

Адамның кез келген жасушасының негізгі бөлігі:-Цитоплазма және ядро.

Адамның кез-келген белгілерінің бірнеше ұрпақ бойы тұқым қуалау сипатын зерттеу әдісі-генеалогиялық.

Адамның кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөлетін бұлшық ет-Диафрагма(көкет)

Адамның кеуде қуысында орналасатын мүше: Өкпе

Адамның күрек тістерінің саны: 8

Адамның қай мүшесі туылғанға дейін жұмыс істейді: Тимус

Адамның қал-жағдайына жақсы әсер етеді: Теріс зарядталған ион

Адамның қалқанша безінің жұмысын жақсарту үшін тамаққа қосатын балдыр: Ламинария

Адамның қалқанша безінің құрамына кіреді-Иод.

Адамның қаны берілген қызметтің тек біреуін атқарады: иммунды жауап

Адамның қаны берілген қызметтің тек біреуін атқарады-Иммунды.

Адамның қаны қызмет атқармайды-Қозуды беру

Адамның қаңқасы қалыптасатын ұрық жапырақшасы-Мезодерма (ортаңғы қабат).

Адамның қарын сөлінің құрамында болатын тұз қышқылы:бактерияларды өлтіреді,ферменттердің белсенділігін арттырады

Адамның қимыл-әрекетін реттеп дене тепе-теңдігін сақтайтын-мишық

Адамның қозғалысы, тепе-теңдігі, сөзі бұзылады-Мишық зақымданса

Адамның қолдан жасаған биоценоздары қалай аталады: Агроценоз

Адамның қолымен жасалған биогеоценоздарға жатады-Егістік алқаптар.

Адамның қоршаған ортамен байланысы шегіне жетіп, тіршілік, шаруашылық әрекеттері нашарласа не дейді: Экологиялық кризис

Адамның құрсақ қуысында орналасқан мүше-Бүйрек.

Адамның құрсақ қуысындағы мүше-Бауыр.

Адамның омыртқа жотасы келесі иілімнен тұрады : Алға қарай, артқа қарай: 2 алға қарай, 2 артқа қарай

Адамның омыртқа жотасы қанша иілімнен тұрады: 4

Адамның омыртқа жотасы немесе омыртқа бағанасындағы дұрыс орналасу бөліктерін қөрсетіңіз-Мойын, арқа, бел, сегізкөз, құйымшақ

Адамның омыртқа жотасында-33-34 омыртқа

Адамның омыртқа саны-33-34

Адамның органикалық дүниенің даму заңдарына байланысты емесін белгілеңіз-Өлмейді.

Адамның осы заманғы қалпына дейінгі шығу тегі мен даму үрдісі: Антропосоциогенез

Адамның санасының ойлауының негізі: Үлкен ми сыңарлары

Адамның суық тиіп ауыратын ауруына қарсы тұру қабілетін жақсартатын дәрумен-С.

Адамның сұрыптау жолымен қолдан шығарған бір түр дарақтарының жиынтығы*Іріктеме.

Адамның сүт тісінің саны: 20

Адамның сіңірі-бұлшықетті сүйекке бекітеді.

Адамның табиғатқа көзқарасының, білімінің және дағдысының жиынтығы-Экологиялық саналылық

Адамның табиғатқа тигізетін іс әрекеті аталады-Антропогендік факторлар.

Адамның тамақтан улану белгілеріне жатпайтынын анықтаңыз-Қуаты көтеріледі.

Адамның тер арқылы тәулігіне жоғалтатын су мөлшері-1,5.

Адамның тоқ ішегінің қызметі:қорытылмаған ас қалдықтарының жылжуын жеңілдетіп,ағзадан шығаруға әрекеттеу

Адамның тұқым қуалайтын ауруы Х хромосомындағы доминантты ген тасымалдайды. Осы аурумен ауыратын еркек сау әйелге үйленгенде ұлдардың қаншасы ауру болып туылады: Барлығы

Адамның түрлі қиындықтарды саналы түрде жеңе білуі: Жігер

Адамның тірек-қимыл жүйесін құрайтын-Шеміршекті ұлпа.

Адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін зерттейтін ғылым саласы-Антропология

Адамның іс-әрекетінің ағзаларға әсер ету факторы-Антропогендік.

Адамның іс-әрекетінің қоршаған ортаға және осы ортадағы ағзаларға әсер ететін фактор қалай аталады: Антропогендік

Адамның эмоциясын өзгертуге қай бұлшық ет қатысады: Мимикалық

Адамның, тікелей, жанама әсерінен түзілген шөлді жерді : Антропогендік

Адамтектес маймылдардың хромосома саны - 48.

Адасқан жүйке келесі жүйелер бөліміне жатады: Шеткі жүйке жүйесіне

Аддисон ауруын қай елдің дәрігері ашты: Ағылшын

Аддисон ауруының екінші аты-Қола ауруы

Адреналин гормоны бөлетін без-Бүйрек үсті безі.

Адреналин қанда шектен тыс көбейгенде, ағзада болатын өзгеріс-Жүрек жұмысы күшейіп, қан қысымы көтеріледі.

Адреналин қанда шектен тыс көбейіп кетсе, ағзада қандай өзгеріс болады: Жүрек жұмысы күшейіп, дене қызуы көтеріледі

Адреналиннің түзілетін мүшесі-Бүйрек үсті безі.

Азоттаушы бактериялар қай топқа жатады: Редуцент

Азотты қажет ететін өсімдік мүшесі: Жапырағы мен сабағы

Айқас тозаңданатын өсімдіктер селекциясында әр түрлі тармақтары өзара тозаңдандыру-Линияаралық гибридтер.

Айқаспалы жолмен ұрықтанатын ағзалар: Былқылдақденелілер

Айқұлақ бақалшағы:2жақтаудан тұрады

Айқұлақ жүйке жүйесінің құрылысы қандай: құрсақ жүйке тізбегі болады

Айқұлақ ұрықтанғаннан кейін жұмыртқада … дамиды-Дернәсіл

Айқұлақ:даражынысты

Айқұлақтың жататын класы-Қосжақтаулылар.

Айыр өркешті түйенің жабайы түрі-Қаптағай

Айырша безінен бөлінетін гормон-Тимозин

Акромегалия ауруының белгісіне жатпайды: Шөлдегіш келеді

Аксон тармақтарының ұшы-Рецептор.

Аксонның көрші жатқан нейрон дендридінің қабықшасымен байланысып,қозу өтетін жерін-Тоғысу (синапс)

Аксонның сырты қапталған-Май текті ақ қабықшамен

Актиниялардың басқаша атауы-Теңіз гүлі.

Актинияның тіршілік ететін мекені-теңіздер.

Акула балығының систематикалық тобы-шеміршекті.

Акула қанның иісін сезеді-0,5 км

Акуланың белсенді тіршілік етуіне байланысты-Миы жақсы дамыған

Акуланың үнемі қозғалыста болу себебі: Торсылдағы жоқ

Акула-теңіз жыртқышы, балықтардың қай систематикалық тобына жатады: шеміршекті

Ақ алабота гүлінің формуласы : Т4А4Ж1

Ақ аю- ең ірі жыртқыш самағына қарамастан суда өте жақсы жүзіп, әрі сүңгиді, дене салмағына жеңілдік беретін не деп ойлайсыз: Тері асты майының болуы

Ақ аюдың қоңыр аюдан ерекшелігі неде: Мекені мұздың үстінде, балаларын көктемде туады

Ақ зең саңырауқұлағын қандай жерлерден кездестіреміз: Нанда, жемістерде, жылқы тезегінде

Ақ зең саңырауқұлағынан алынатын антибиотик: Пенициллин

Ақ зең саңырауқұлағынан алынатын антибиотик:стрептамицин

Ақ зеңнің жіпшумағының қалпақшалы саңырауқұлақ жіпшумағынан айырмашылығы-Жайылып тарамдалған бір ғана жасушалы.

Ақ зеңнің жіпшумақ жіпшелері ... тұрады-бір ғана жасушадан

Ақ қауданды орамжапырақ-Екі жылдық

Ақ қауданның гүлі бар сабағы шығады-Екінші жылы

Ақ мүк деп аталу себебі-Өлі жасушаларының іші ауаға толы болғандықтан.

Ақ планарияға қанадай симметрия тән: Екі жақты симметрия

Ақ сұлама денесі қабаттары-3

Ақ сұламаның асқорыту жүйесі болып табылады: Ауыз, жұтқыншақ, ішек

Ақ сұламаның денесіндегі қабаттар:эктодерма,энтодерма,мезодерма

Ақ сұламаның көбеюі:жынысты жолмен қос жынысты

Ақкыз молекуласының күрделі құрылымы қайда түзіледі: Эндоплазмалық торда

Аққан терді көздің ішіне жібермейтін мүше-Қас

Ақсұламаның асқорыту жүйесі-Ауыз – жұтқыншақ – ішек.

Ақуыз синтездеу информациясы ядроның қандай затында болады: Хромосомаларда

Ақуыз (нәруыз) молекуласының мономерлері-Аминқышқылдар.

Ақуыз , май, көмірсудың ыдыраған өнімдері қан мен лимфаға қай жерде сорылады: Аш ішекте

Ақуыз- биологиялық полимерлер, оның мономері-Амин қышқылдары.

Ақуыз биосинтезі кезінде рибосомада не түзіледі: Полипептидтік тізбек

Ақуыз биосинтезінде ДНҚ қандай қызмет атқарады: Транскрипция

Ақуыз биосинтезіне қанша аминқышқылы қатысады: 20

Ақуыз және рибонуклеин қышқылы бар оргоноидтар: Рибосомалар

Ақуыз құрамына енеді:C,O,H,N,P,S

Ақуыз молекуласының қандай құрылымына глобулалардың түзілуі тән: Төртінші реттік

Ақуыз молекуласының синтезі кезінде аминқышқылдарын рибосомаға таситын: РНҚ-т

Ақуыз неше амин қышқылыдарынан тұрады, егер оның сәйкес келу генінің кодтық бөлімі 3000 нуклеотидтен тұрса: 1000

Ақуыз ыдырауының соңғы өнімі: Н2О, СО2 және азотты түзіліс

Ақуыз,көмірсуға бай:соя,үрмебұршақ,асбұршақ

Ақуызға (нәруызға) жатпайтын зат-глюкоза

Ақуызды зат:гормон

Ақуызды ыдырататын фермент-Пепсин.

Ақуыздың 1 тәулікте қажет мөлшері: 80-120 гр

Ақуыздың биосинтез процесі қандай кезеңдерді қамтиды-Транскрипция және трансляция.

Ақуыздың жасушада синтезделуі-Рибосомада

Ақуыздың табиғи құрылымының бұзылуы:денатурация

Ақшам соқыр ауруы қай витаминнің жетіспеуінен болады: А

Ақырғы ыдырау өнімдері шығатын мүшеге жатпайтыны:өт

Алабота тұқымдасына жататын өсімдік-Сексеуіл.

Алабота тұқымдасына жататын топ: Алабота, қызылша, шпинат, сексеуіл

Алабота тұқымдасының гүлінің формуласы-Т4А4Ж1

Алабұғаның қандай қандай қан тамырларында вена қаны ағады: Құрсақ қолқасында

Алабұғаның артерия қаны қай тамыр арқылы ағады: Арқа артериясы

Алабұғаның асқорыту жүйесінің қай бөліміне бауыр мен ұйқы безінің жолдары ашылады: Аш ішек

Алабұғаның дене жамылғысы қалай сипатталады: Сүйекті түзіліс

Алабұғаның денесінің қаңқа бөлігі не деп аталады: Омыртқа жотасы

Алабұғаның желбезек жапырақшалары қай жерінде орналасқан: Желбезек доғасында

Алабұғаның желбезек қақпашасы қандай қызмет атқарады: Дәм сезу

Алабұғаның жүрегіндегі қаны: Венозды

Алабұғаның зәр шығару мүшесіне не жатады: Бүйрек

Алабұғаның көктамыр қаны ағатын қантамыры-Құрсақ қолқасы.

Алабұғаның қай жүзу қанаттары бас сүйегімен жалғаса жатады: Көкірек қанаттары

Алабұғаның қай мүшесі судағы еріген оттегіні қанға өткізеді:

Алабұғаның қан айналу жүйесі қканша: Біреу

Алакөл қорығы:Алматы облысында

Албырттектестер отрядына жатады-Бахтах

Алғаш жасушаны ашқан-Р. Гук

Алғаш құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар-Қосмекенділер

Алғаш құс көнеқұс пайда болды-Мезозой.

Алғаш рет «вирус» терминін ғылымға енгізді-1899ж. М.В. Бейерник

Алғаш рет жасуша теориясының негізін қалаушылар-Т.Шванн мен М.Шлейден.

Алғаш рет қандауыршадапайда болған мүше: Желі

Алғаш рет өсімдік қабығының жұқа кесіндісін микроскоппен қараған-Роберт Гук

Алғаш рет сүйекті балықтарда пайда болған мүше: Қуық

Алғаш рет темекі теңбілі вирусын ашты-1892ж.Д.И. Ивановский

Алғаш рет тұйық қанайналым жүйесі пайда болғант ағзалар: Шұбалшаң

Алғашқы аңдар қай жерді мекендеді: Австралия

Алғашқы аңдардың басқа сүтқоректі жануарлардан қандай айырмашылығы бар: Тірі бала тумайды, жұмыртқа салады

Алғашқы аңдардың мекені-Австралияда.

Алғашқы атомдық жарылыс естілген уақыт-1949.29.08.

Алғашқы дене қуысы қайсысына тән,: Жұмыр құрттарға

Алғашқы жалаңаш тұқымдылардың шыққан тегі:тұқымды папоротниктер

Алғашқы желілілердің (бассүйексіздер типі) пайда болған дәуірі-Протерозой.

Алғашқы зәршығару мүшесі пайда болған жәндіктер-Жалпақ құрт.

Алғашқы құрлық өсімдіктері:псилофиттер

Алғашқы құс – археоптерикстің шыққан кезеңі-Юра

Алғашқы құстың- көне құстың пайда болуы: Мезазой

Алғашқы қылқанжапырақтылар пайда болды: Палеозой

Алғашқы қылқанжапырақтылар пайда болды-Палеозой.

Алғашқы микроскопты ашушылар: Әкелі-балалы Яесендер

Алғашқы несеп қайда түзіледі: Нефрон капсуласында

Алғашқы прокариоттар пайда болды-Архей

Алғашқы прокариотты жасушалардың пайда болуы-4- кезең.

Алғашқы тамырша , алғашқы сабақша ж\е бүршікшеден тұрады: Ұрық

Алғашқы тамырша,сабақша ,бүршікшеден тұратын бөлім:тұқым

Алғашқы тұтас эволюциялық теория жасаған ең көрнекті трансформист-Ж.Б.Ламарк

Алғашқы тұтас эволюциялық теория жасаған трансформист: Ламарк

Алғашқы тіршілік-Протобионттар.

Алғашқы тірі ағзалар қалай қоректенген: Гетеретрофты

Алғашқы хордалылар қай дәуірде пайда болған: Протерезой

Алғашқыда сәбидің денесі қапталады-Қағанақпен.

Алдыңғы аяқтары қанатқа айналған жануар-Құс.

Алдыңғы иық белдеуінуінің аяқтарына кіреді: Екі бұғана, екі жауырын, екі қарға сүйек

Алдыңғы қанаттары қатты,артқы қанаттары жарғақты болатын бунақденелілер:қоңыздар

Алельді гендердің әр құрылымының ауысуына қандай процесс себеп: Мейоз

Алкоголь адамның қантамырын кеңейтеді, бірақ мас адам қатты суықта тоңады, себебі: Тері тамырлары кеңейген, ағза көп жылу береді.

Алкогольдегі зиянды заттың бірі-сивуш майы

Алқа тұқымдас өсімдік: Қызанақ

Алқа тұқымдас өсімдік-Баклажан

Алқа тұқымдас өсімдіктер:қара меңдуана, қызанақ

Алқа тұқымдас-Қызан, қара жидек

Алқа тұқымдастарға жататын өсімдік-Темекі.

Алқа тұқымдастарға жататын улы өсімдік-Қара меңдуана.

Алқа тұқымдасына жататын өсімдік:баклажан

Алқа тұқымдасына жататын өсімдіктердің жемісі-Жидек.

Алқа тұқымдасына жататын сәндік өсімдік-Шырайгүл

Алқа тұқымдасына жататын тағамға пайдаланатын өсімдік-Қызанақ

Алқа тұқымдасына жататын улы өсімдік-Сасық меңдуана

Алқа тұқымдасына жатпайды: Бидайық

Алқа тұқымдасында сәндік өсімдік болып саналатындар-шырайгүл (петуния), хош иісті темекі.

Алқа тұқымдасының белгілеріне жатпайды: Гүлінде бір аналық, он аталығы бар

Алқа тұқымдасының гүліндегі күлте жапырақшаларының саны-5.

Алқа тұқымдасының гүлінің формуласы-Т5К(5)А5Ж(2).

Алқа тұқымдасының өсімдіктері: Қызан, меңдуана, сасық меңдуана, картоп

Алқатұқымдастарға жататын өсімдіктерден сәндік мақсатта гүлзарға өсіретіндерін белгілеңіз: Петуния, Хош иісті темекі

Алқым ісуі ауруына жетіспейтін химиялық элемент-I(йод)

Алқым ісуі ауруына жетіспейтін элемент: Йод

Аллельді гендер немесе жұп гендер ұрпақ жасушасында қалай байқалады: Ата-анасының екеуінен тұқым қуалау арқылы беріледі

Аллельді гендер хромосомалары:бірдей болады

Аллельді гендері бар хромасомалар қалай аталады: Гомологты

Аллельдік гендер қайда орналасады: Гомологты хромасомада

Аллельдік гендердің орналасуы-Гомологты хромосомада.

Аллополиплондия-әр түрлі түр және туыстардың тұтас геномдарын қосу

Алма сабағында жапырақтың орналасуы қай типке жатады: Шоқтану

Алма ағашы :Раушангүл тұқымдас

Алма ағашына тән тозаңдану:бунақденелілермен

Алма,қарбыз,саңырауқұлақ жемістерін тұздау үшін қолданылатын бактерия:сірке қышқылы

Алматы мемлекеттік қорығы: Іле Алатауында

Алхоры жемісі-Сүйекті шырынды жеміс.

Алыстан будандастыру әдісімен дүние жүзінде алғаш алынды: Арқар-меринос қойы

Алыстан көрмеушілік кезінде заттың кескіні қайда болады: Тор қабықшаның алдында

Алыстанкөргіштік кезінде берілетін көзілдірік-Екі жақты дөңес

Альбиностардың қандай семьясында бала болмайды: Р:АААА

Амеба денесін қаптап тұратын өте жұқа,серпімді жарғақша қабық-Плазмолемма(мембрана).

Амеба қалай көбейеді: Тек жыныссыз жолмен

Амебалар класының атауы-плазмалылар (жалғанаяқтылар)

Амебаның жиырылғыш вакуолі қандай қызмет атқарады: Денесіндегі судың және ерітінді тұздардың мөлшерін реттеу

Амебаның көбею жолы-екіге тура бөліну арқылы

Амебаның қорегін қармауы-Жалған аяқтарымен

Амебаның пішіні :тұрақсыз

Амебаның ядро саны:1

Амебоидты қозғалыс тән: Лейкоциттерге

Американың тропиктік елдерінде балықпен ғана қоректенетін жарқанаттар тіршілік етеді, олар балықты қалай ұстайды: Су бетіне көтерілген балықтарды ұшып барып, артқы аяқтарының тырнақтарымен іліп алады

Американың тропиктік жерлерінде кездесетін маймылдардың Африка мен Азия тропиктік жерінде кездесетін маймылдардан ерекшелігі: Танау тесіктері кең, құйрықтары ұзын сол арқылы бұтақтарға жақсы жармасып бекіне алады

Амин қышқылының құраамына кіретін топтар:СООН,NH2

Аминқышкылдарынан тұратын, жасушаның негізгі құрылыс материалы-Ақуыздар (нәруыздар).

Аминқышқылдары молекулаларының қандай бөлігі оларды бір-бірінен ажыратады: Радикал

Аминқышқылдарынан тұратын,жасушаның негізгі құрылыс материялы:ақуыздар

Аминқышқылдарының ақуыз құрамындағы бір-бірімен байланысы қандай: Ковалентті полярсыз

Аминқышқылының құрамына кіретін топтар-COOH, NH2

Ана құрсағындағы нәрестенің дамуы: 280 күн

Анадан қан арқылы балаға берілетін ауру: СПИД

Анализатор деген ұғым:Павлов

Анализатор дегеніміз: Жүйке ұштары, жүйке жолдары және қыртыс аймақтарының жүйелері

Анализатор дегеніміз: Тітіркенуді қабылдайтын рецепторлар

Анализатор төмендегі бөліктерден тұрады-Шеткі, өткізгіш, орталық

Анализатор тұралы ұғымды қолданған ғалым-И.П.Павлов

Аналогиялық мүшелерге жататындар-Құс қанаты мен көбелектің қанаты.

Аналық гатеталардың даму циклі: Овогенез

Аналық жасушада 16 хромосома болса, митоздық бөліну бөлінуден кейін неше болғаны: 32

Аналық жыныс бездері дегеніміз-Аналық жұмыртқа безі

Аналық ағзаның жасушалары тобынан пайда болған, дамыған ағзаны көбеюдің қай түріне жатқызады: Жыныссыз

Аналық аузындағы жабысқақ сұйықтықтың қажеттігі- Тозаңдарды ұстауға

Аналық без бұл-жұмыртқа жасуша

Аналық жыныс гормондары қайда түзіледі:Аналық бездерде

Аналық жыныс жасуша түйінінде гүлді өсімдіктердің сперма саны- екі

Аналық жыныс жасушасы қай мүшеде дамиды: Көпіршіктер шоғырында фолликула

Аналық жыныс жүйесі қандай мүшелерден тұрады: Аналық бездер, жатыр түтігі, жатыр, қынаптан

Аналық жыныс жүйесінде үрпі жолының тесігі қай жерде орналасқан: Қынап аузымен қатар

Аналық жыныс жүйесінің қай мүшесінде жұмыртқа жасушасының толық дамып жетілуі аяқталады: Аналық безде

Аналық жыныс мүшелерінің ауруларын емдейтін дәрігер: Гинеколог

Аналық жыныс мүшесінің құрылысы неден тұрады: Жатыр түтігі, жатыр, жатыр мойнынан

Аналықтың ең негізгі, бір және көп ұялы бөлігі: Жатын

Аналықтың жуандаған жері-Жатын.

Аналықтың қызметі: Тұқым, жеміс түзеді

Анаологиялық мүшелерге жататындар: Құс қанаты мен көбелек қанаты

Анатомия ғылымы нені зерттейді: Ағзаның құрылысы мен пішінін

Анафазадағы мейоздың екінші бөлінуінде хромосомаларда неше хромотид болады: 1

Анаэробты гликолиздің энергетикалық эффектісі болатын 2 молекула: АТФ

Анд (Оңтүстік Америка) орталығы … отаны-картоптың

Анималькулдар» деген болжамды айтқан ғалым-А.Левенгук.

Анофелес туыстас маса: Безгек ауруының қоздырғышын таратушы

Антиденелер синтезделеді: Лимфоциттерде

Антикодон келтірілген мысалдың қайсысының құрамында болады: Тасмалдаушы-Рнқ да

Антропогендік фактор:адамның тіршілік әрекетінің табиғатқа ықпалы

Антропогендік факторларға жататындар-Батпақты құрғату.

Антропогенездің негізгі қозғаушы күші:еңбек

Антропогенездің негізгі қозғаушы күші-Еңбек.

Аңдар қоректің дәмін қай мүшелері арқылы ажыратады: Тілі арқылы

Арал мен Каспий де кездесетін гүлге ұқсас көп аяқты-Актиния.

Арал проблемасының зардабы әсерін тигізген жерлер-Орталық Азия.

Арал теңізі мен Балқаш көлінің балықтарын зерттеген ғалым-Л.С. Берг.

Арал теңізі суының жартысынан айырылған уақыты-30 жыл.

Арал теңізі суының тұздылығы: 60 %

Арал теңізінің солтүстік бөлігінде орналасқан қорық-Барсакелмес

Аралардың аяқтары қандай болады: Жинағыш
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.199 сек.)