АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота

Читайте также:
 1. БНМ 1.4.7. Механічна робота
 2. Будова й робота зварювального напівавтомата
 3. В итоге если все частицы собрать по правильной и проверенной технологии, получится красивая, эстетичная, экологичная и практичная столешница GraniStone любой формы и размеров.
 4. В чому полягає підготовча робота при розробці інструкцій з охорони праці?
 5. Доаудиторна самостійна робота
 6. Доаудиторна самостійна робота
 7. Друга контрольна робота
 8. Завдання 2. Дослідження узагальнення
 9. ІІ. Практична частина
 10. ІІ. Практична частина
 11. ІІ. Практична частина

 

1. Гра «Ходімо по гриби»

- У нашому класі з’явилася невеличка галявина грибів. Пропоную вам взяти свої корзинки і піти по гриби. Згадаємо, як правильно збирати гриби? (Не руйнувати грибницю, не збирати грибів, яких не знаєш, не ходити самому в ліс).Кожна з груп, назбиравши грибів, повертається на свої місця. Групи показують і називають, які гриби зібрали. Перевіряють чи не має серед них отруйних. Група-переможець отримує грамоту найкращого грибника нашого лісу.

 

2. Інсценізація казки «Пригода у лісі»

Ведучий 1

А придивись, будь ласка,

У лісі всюди казка.

Вона блукає лісом.

Прислухайся, будь ласка,

У лісі всюди казка.

Ведучий 2

- В одному великому дубовому лісі жили гриби. Жили собі так гриби, не журились, і дні минали за розвагами та сміхом. Було б у них усе добре та одного сонячного ранку виріс між ними мухомор. Це був справжній красень: стрункий, вродливий, з червоним у білі цяточки капелюшком та білим гаптованим комірцем. Він дуже пишався цим і почав вихвалятися.

Мухомор

Я – мухомор, я – людомор,

Червоний, наче помідор,

Кашкет цяцькований, розлогий,

А сам – стрункий і довгоногий.

Серед урочища грибного

Не знайдеш красеня такого.

Ведучий1

- З часом Мухомор почав насміхатися над іншими грибами. Особливо кепкував з білого гриба, котрий ріс напроти. Той був маленький на зріст і дуже товстенький.

Мухомор

Білий гриб-боровик,

Він до свого бору звик.

Грибника товстун злякався,

В глицю швидко заховався.

Ні очей, ні вушок –

Сам лиш капелюшок!

Ведучий 2

- Аж ось прийшов у ліс маленький хлопчик грибів назбирати. Почув якісь дивні голоси.

Хлопчик

Сидять гриби навпочіпки,

Про щось собі шепочуться.

Мабуть, таємно радяться,

Від мене як сховатися.

Зібрались тут піддубники –

Кремезні дуболюбники –

З тонкими, невеличкими,

Жовтенькими лисичками.

Скрадалися обніжками

Вовняки з сироїжками,

Грузди – хрусткі, округлисті,

Товсті і капелюшисті.

Маслюк із маслючатами.

Тут кожен не мовчатиме…

Гей, лісові красені,

Я бачу вас з-за ясена.

Ви радьтеся – не радьтеся –

Від мене не сховатися.

До вас я сам скрадаюся –

Із вами в жмурки граюся.

Ведучий 1

- Підійшов хлопчик до білого гриба і питає:

Хлопчик

- Чого ти заховався під листя?

Білийгриб

Я гриб – боровик

Маскуватися звик.

Мусиш ліс обійти,

Щоб мене знайти.

Познайомся із моїми друзями.

Опеньки

Ми опеньки.

Ніжки тоненькі,

Шиї мов цівки.

Круглі голівки.

А як більші виростаєм –

Парасольки розкриваєм.

Лисички

Ми, лисички, жовті личка,

Ростом зовсім невеличкі.

Не червиві, дуже чисті,

Не ховаємося в листі.

Хто на слід наш натрапляє,

Повен кошик назбирає.


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)