АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Події 1917–1918 рр

Читайте также:
  1. C. Інші події
  2. Для яких операції при визначенні дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ застосовується правило першої події?
  3. Значні для села події
  4. Місця події
  5. РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА НА УКРАЇНІ (1917-1920 рр.)
  6. Як називаються явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і, при визначених умовах діяльності суб'єктів соціальної взаємодії, спричинюють його?


Кампанія 1917 р.

Істотно відрізнялася від попередніх і відбувалася за значно складніших обставин, що в основному обумовлювалося революцією 1917 р. в Росії. Найважливішими подіями цього періоду стали вступ у війну США й вихід з війни Росії.

У роки війни ворогуючі країни були для США ринками збуту озброєння, боєприпасів і продовольства. Значні поставки йшли країнам Антанти. Оголошена Німеччиною в лютому 1917 р. «нещадна підводна війна» загострила суперечності між США і Німеччиною. 6 квітня США оголошує війну Німеччини.

На початок 1917 р. країни Антанти на всіх фронтах мали 425 дивізій (21 млн. чоловік), а німецький блок 331 дивізію (10 млн. чоловік). Таке співвідношення сил дозволяло командуванню Англії і Франції перейти до рішучих дій. Воно планувало завдати удару по німецьких військах між Реймсом і Суассоном. Однак німецьке командування довідалося про операцію, що готується, і відвело свої війська на нові позиції, чим зірвало задуми англо-французького командування. Тим часом наступальна операція розпочалася на початку квітня. У ній брали участь 100 піхотних і 10 кавалерійських дивізій. Армія використала понад 11 тис. гармат і мінометів, до 200 танків, близько 1000 літаків. Незважаючи на таку міць, наступ не мав для союзників відчутних результатів. Утрати склали понад 200 тис. чоловік. Після провалу цього наступу англо-французьке командування відмовилося від рішучих дій і в другій половині 1917 р. проводило локальні операції.

Воєнні дії на східноєвропейському театрі в першій половині 1917 р. мали місцевий характер. Лютнева революція викликала бурхливий розвиток революційних й антивоєнних настроїв серед солдатів. Однак Тимчасовий уряд запевнив своїх союзників, що буде продовжувати війну до переможного кінця. 18 - 19 червня розпочався наступ частин Південно-Західного фронту на Львів, Калуш і Болехов. Однак супротивник почав контрнаступ і відкинув російські війська назад. При цьому втрати російської армії склали 60 тис. чоловік. Невдало для росіян складалася ситуація і в Прибалтиці. У результаті наступальної операції 1–6 вересня німецькі війська захопили Ригу, а в жовтні Моонзундський архіпелаг.

У цілому ж кампанія 1917 р. не сприяла здійсненню стратегічних цілей, поставлених супротивниками. Однак становище центральних держав значно погіршилося. Сили їх виснажилися, посилилася боротьба народів проти війни усередині ворогуючих країн. У Росії стався жовтневий переворот, і більшовики закликали країни, що воювали, укласти мир без анексій і контрибуцій. Країни Антанти відповіли відмовою. Тоді радянський уряд почав сепаратні переговори про мир з Німеччиною. 1 березня 1918 р. у Бресті був підписаний мир. Німецькі війська залишалися на зайнятих ними територіях, але російський народ, що втомився від війни, отримував перепочинок. Німеччина могла тепер зосередити свої сили на західному фронті.У Німеччині ще в 1916 р. відбулися антивоєнні виступи під гаслами «Геть війну», «Геть уряд», 240 страйків, у яких взяло участь 124 тис. чоловік. 1917 р. відбулося вже 560 страйків. На фронті почалися братання солдатів і революційний рух на флоті. У січні 1918 р. відбувся загальний страйк, у якому взяли участь понад 1 млн. робітників. У такій ситуації німецьке командування спробувало знову повернути результат війни на власну користь. Наприкінці березня 1918 р. німецькі війська успішно атакували війська союзників у Пікардії, просунулися на 60 км, досягли Марни й опинилися в 70 км від Парижа. У ході операції лише в полон німці взяли понад 90 тис. чоловік, 1000 знарядь. Тільки перекидання додаткових сил Антанти дозволило зупинити наступ.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)