АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної новонародженої дитини

Читайте также:
 1. IV. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ
 2. V. Особливості обліку деяких запасів
 3. V. Характерологічні особливості
 4. VIII. Особливості проходження служби військовослужбовцями, щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство або справа розглядається судом чи вирок суду набрав законної сили
 5. Адміністративно-правові відносини, їх структура, особливості та види.
 6. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 7. Анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму та характерні патологічні стани в різні вікові періоди.
 8. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем
 9. Анатомо-фізіологічні особливості підшкірно-жирової клітковини
 10. Велике князівство Литовське: особливості взаємодії культур литовської і давньоруської.
 11. Вигодовування грудної дитини. Харчування дітей, старших однорічного віку

1Вкажіть, яку місткість становить шлунок в новонародженого?

A *30 – 35 мл

B 85 – 100 мл

C 200 – 250 мл

D 250 – 300 мл

E 100 – 150 мл

2Під час першого патронажу мати поскаржилась на збільшення і нагрубання грудних залоз

у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над грудними

залозами не змінена. Загальний стан дитини не змінений. Яке втручання повинна

здійснити медична сестра?

A *Накласти стерильну суху пов’язку

B Вичавити секрет

C Зробити масаж грудних залоз

D Накласти напівспиртовий компрес

E Накласти олійний компрес

3Медична сестра слідкує, щоб температура навколишнього середовища в палаті

спільного перебування матері та дитини становила:

A *22 – 25оС

B 20 – 22оС

C 18 – 20оС

D 25 – 28оС

E 19 – 22оС

4Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в

пологовому будинку?

A *В перші 30 хв після народження.

B Через 2,5 год.

C Через 40 хв.

D Через 3 год.

E Через 3,5 год.

5Вакцинацію проти гепатиту В починають у віці:

A *В 1-ий день життя

B 3 місяці

C 4 місяці

D На 3-4 добу

E 1 рік

6На 3-й день после рождения у новорожденного ребенка отмечается транзиторная лихорадка, повышение температуры тела до 38,0oС, которая сохраняется в течении нескольких часов. Что предусматривает план медсестринских вмешательств при данном состоянии?

A * Частое прикладывание к груди. Проведение физических методов охлаждения

B назначить общий анализ крови и мочи

C срочно госпитализировать в инфекционное отделение

D согревать ребенка

E подать экстренное извещение в СЭС

7Які обов’язкові обстеження проводять новонародженій дитині в пологовому будинку:

A *На фенілкетонурію

B Загальний аналіз крові

C На непрямий білірубін

D Загальний аналіз сечі

E Бактеріологічне дослідження калу

8Яка причина появи у немовлят на кінчику, крилах носа та на щоках жовто-білих цяток:

A *Накопичення секрету в протоках сальних залоз

B Нагромадження секрету у протоках потових залоз

C Гнейс

D Прояви алергічного діатезу

E Молочний струп

9Народилася здорова доношена дитина. Оцінка за шкалою Апгар 9 балів. Вкажіть

тривалість контакту “шкіра до шкіри” у пологовій залі.A * Не менше 2 годин

B 40 хвилин

C 1 година

D 3 години

E Постійно

10Дитині 10 днів. Здорова. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування

груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

A * Слабкість кардіального сфінктера шлунка

B Підвищена секреторна активність шлунка

C Знижена секреторна активність шлунка

D Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка

E Підвищена перистальтика шлунка

11Ви - медсестра палати новонароджених. Дитина Л. народилася доношеною з масою 3450 г, зростом – 52 см, знаходиться на грудному вигодовуванні. На третій день життя маса тіла знизилась до 3300 г. Ви мамі пояснили, що це фізіологічна втрата маси тіла. Мама поцікавилась, коли відновиться маса тіла?

A *Кінець 1-го - початок 2-го тижня життя

B На 5-й день

C На 15-й день

D До кінця першого місяця життя

E До кінця третього тижня життя

12На третю добу у новонародженої дитини шкіра пожовтіла, але стан не погіршився. Це

пояснюється :

A *Фізіологічною жовтяницею

B Сечокислим інфарктом

C Токсичною еритемою

D Гемолітичною хворобою

E Статевим кризом

13Яка частота дихання у новонародженої дитини?

A 40 – 60 за 1 хв.

B 30 – 35 за 1 хв.

C 20 – 25 за 1 хв.

D 35 – 45 за 1 хв.

E 16 – 18 за 1 хв.

14Дитина народилася від І вагітності, фізіологічних пологів з масою тіла 2800 г., з ростом 48см. За шкалою Апгар – 8 б. При огляді: здорова, t° – 36,5оС. Планується специфічна профілактика інфекційних хвороб згідно з календарем щеплень. Визначте обов’язкові щеплення, які необхідно провести даній дитині в пологовому стаціонарі.

A * Проти гепатиту В, туберкульозу

B Проти кашлюку, дифтерії

C Проти поліомієліту, гемофільної інфекції

D Проти кору, краснухи

E Проти правцю, паротитної інфекції.

15Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні

може становити:

A * 5-7 разів на добу

B 10-12 разів на добу

C 12-15 разів на добу

‡агрузка...

D 15-17 разів на добу

E 17-20разів на добу

16Родичі новонародженої дитини запитують у медсестри, яку масу тіла має дитина.

Надайте відповідь, коли дитину будуть зважувати:

A * Через 2 години після народження

B Через півгодини після народження

C Через 1 годину після народження

D Через 3 години після народження

E Через 4 години після народження

17Здоровій доношеній новонародженій дитині потрібно провести імунопрофілактику

туберкульозу. Яку дозу препарату необхідно ввести дитині?

A *0,05 мг вакцини БЦЖ

B 0,1 мг вакцини БЦЖ

C 0,1 мл туберкуліну

D 0,5 мл туберкуліну

E 0,1 мг туберкуліну

18 Дитяча медична сестра, навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за

пуповинним залишком (пупковою ранкою) Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:

A *Підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку) завжди сухим та чистим

B Накривати пуповинний залишок (пупкову ранку) підгузниками

C Обробляти пуповинний залишок (пупкову панку) 1% р- м діамантового зеленого

D Накладати стерильну пов’язку

E Обробляти пуповинний залишок (пупкову ранку) 96° розчином спирту етилового

19Який режим годування доцільно призначити здоровій доношеній дитині віком 5 днів?

A * По вимозі дитини

B Кожні 4 години

C Кожні 5 годин

D Кожні 3,5 годин

E Кожні 6 годин

20Де знаходиться кільце пупкового канатика у доношеної новонародженої дитини?

A *Посередині між лоном та мечоподібним відростком

B У нижній третині живота

C У верхній третині живота

D Біля лона

E Біля мечоподібного відростка

21Ранній неонатальний період становить:

A *Перші 7 днів життя дитини

B Перші 3 дні життя дитини

C Перші 5 днів життя дитини

D Перші 10 днів життя дитини

E Перші 14 днів життя дитини

22В пологовому будинку після огляду лікарем новонародженої дитини віком 3 дні заплановано щеплення проти туберкульозу. Яким способом медсестра введе вакцину БЦЖ?

A * Внутрішньошкірно

B Внутрішньом’язово

C Внутрішньовенно

D Підшкірно

E Через рот

23Народилася здорова доношена дівчинка. Під час проведення першого туалету новонародженого потрібно провести профілактику офтальмії. Чим проводять профілактику офтальмії?

A *0,5% еритроміциновою маззю

B 30% розчином сульфацилу натрію

C 0,02% розчином фурациліну

D Фізіологічним розчином

E Краплі Софрадекс

24В пологовому будинку медичній сестрі необхідно провести обстеження новонародженої

дитини на фенілкетонурію. Вкажіть місце забору матеріалу для даного обстеження:

A *Латеральна поверхня п’ятки між IV і V пальцем

B Медіальна поверхня п’ятки

C З пупкової вени

D З вени

E З пальця

25Під час огляду новонародженої дитини палатна медична сестра визначила, що в акті

дихання бере участь діафрагма. Чим можна пояснити діафрагмове дихання у новонародженого:

A * Горизонтальним розташуванням ребер

B Недостатня м'язова активність

C Функціональною незрілістю дихального центру

D Зменшенням просвіту дихальних шляхів

E Дозріванням дихальних альвеол

26Патронажна медична сестра проводить обстеження 12-місячної дитини. Що з

перерахованого відповідає даному віку?

A * Закриття великого тім’ячка

B Сплющення потилиці

C Розвиток тім’яних горбів

D “Браслети” на передпліччях

E Розгорнутість країв грудної клітки

27Медсестра під час патронажу до новонародженого рекомендує щоденні гігієнічні ванни та

дотримування правил гігієни при догляді. Недостатність якої із функцій шкіри це обумовлює?

A * Захисної

B Терморегуляторної

C Дихальної

D Потовидільної

E Утворення вітамінів


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.044 сек.)