АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Червня 2015 р. _________________________________ А.П.Капустіна

Читайте также:
 1. A Born Pessimist and an Eternal Optimist
 2. A Diplomat Gets By Without Savoir-Faire
 3. A includes B embraces C involves D incorporates
 4. A jingle is a short tune to g) whom the advertisement is intended to appeal
 5. A ladybug may lay more than 1,000 golden-coloured eggs during the
 6. A Public Peace Process: Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnic Conf licts
 7. A typical American weekend and your typical days-off
 8. a) Mark the sentences T (true), F (false) or DS (doesn’t say).
 9. A) me trouve b) me donne c) m’appelle d) m’arrive
 10. A) Read the dialogue and translate it into Ukrainian.
 11. A) Study the vocabulary for work and jobs. Match words and phrases from the left-side column with their Ukrainian equivalents.
 12. A) Study useful vocabulary for recruitment and selection.

Ст. 51 Конституції України, якій кореспондує ч.1 ст.180 СК України, встановлено, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

У відповідності до ст. 141 СК України мати та батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, а «розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини».

Згідно із вимогами 1 ст. 185 СК України, той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом, тощо).В даному випадку особливою обставиною є хвороба дитини.

Відповідно до ч.2 ст.150 СК України батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Цей обов'язок лежить не лише на тому з батьків, з ким проживає дитина, а й тому, хто проживає окремо від неї.

З наведених норм чинного законодавства України про особисті немайнові і майнові права та обов’язки батьків і дітей, випливає наступне. Відповідач зобов’язаний утримувати свою дитину до досягнення нею повноліття шляхом сплати аліментів на її утримання у розмірі, визначеному судом, нести додаткові витрати на утримання дитини, у зв’язку з її хворобою.

Відповідач не брав жодної участі у додаткових витратах на лікування дитини.

Таким чином, вважаю, що відповідач Капустін Павло Сергійович зобов’язаний прийняти участь у витратах, пов’язаних з лікуванням нашої доньки у розмірі половини від понесених мною витрат, тобто у розмірі 1857,12 грн.(одна тисяча вісімсот п’ятдесят сім гривень 12 коп.).

На підставі викладеного, керуючись ст. 51 Конституції України ст.ст. 18, 141, 180, 185 Сімейного Кодексу України, ст. ст. 3, 15, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

 

1. Стягнути з відповідача Капустіна Павла Сергійовича, 22 липня 1987 р.н., уродженця м. Нікополь, на мою користь одноразово додаткові витрати на дитину доньки Капустіної Олександри Павлівни, 01 жовтня 2013 р.н., у розмірі 1857,12 грн.(одна тисяча вісімсот п’ятдесят сім гривень 12 коп.).2. Прошу розглянути справу за моєї відсутності, позов підтримую, суду довіряю.

 

 

Додаток:

1. Копія паспорту Капустіної А.П.. 2 шт.

2. Копія свідоцтва про розлучення 2 шт.

3. Копія свідоцтва про народження дитини 2 шт.

4. Копія виконавчого листа виданого 15.04.2015 р. Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області на 2 арк. 2 шт

5. Копія виписки з історії хвороби.на 2 арк. 2 шт.

6. Копії фіскальних чеків на придбання ліків на 3 арк. 2 шт.

7. Копія позовної заяви для відповідача. на 2 арк.

 

червня 2015 р. _________________________________ А.П.Капустіна

Нікопольський міськрайонний суд

М.Нікополь, вул. Шевченко, 201

 

Позивач: Капустіна Антоніна Петрівна,

01.06.1989 року народження,

вул. Шевченка 241, кв 5, м. Нікополь

Дніпропетровська область, поштовий індекс 53200

 

Відповідач: Капустін Павло Сергійович,

22.07.1987 року народження,

уродженець м. Нікополь,

Дніпропетровська область, поштовий індекс 53200,

Мешкає: м.Нікополь, вул.Шевченко 241, кв.5

Працює у ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб

(місце роботи невідомо )

Заява
про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, зменшення розміру судових витрат або звільнення від них

10 червня 2015 року я звернулася до Нікопольского міськрайонного суду Дніпропетровської області з позовом до Капустіна Павла Сергійовича про стягнення додаткових витрат на утримання дитини.
Ціна позову становить 1857,12 грн.
Мені належить сплатити судовий збір у розмірі 243,60 грн.

На данний час я не працюю, доходу в мене не має. На моєму утриманні перебуває 2 дітей.
У зв'язку з лікуванням моєї доньки Капустіної Олександри Павлівни, 01 жовтня 2013 р.н.. на яке було витрачено значні кошти моє тяжке матеріальне становище не дозволяє сплатити навіть частково судовий збір

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

‡агрузка...

 

Згідно зі ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Звільнити мене від сплати судового збору при подачі мого позову до Капустіна Павла Сергійовича 22 липня 1987 р.н., уродженця м. Нікополь про стягнення додаткових витрат на утримання неповнолітньої дитини


Додаток:

1. Довідка житлових органів про сімейний стан.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)