АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типи антивірусних програм

Читайте также:
 1. Creating a VHDL Source (создание файла, содержащего текст программы на языке VHDL).
 2. II-й этап: Гала – концерт 25 июня 2013года. В программе празднования Дня города.
 3. II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему
 4. III. Обучение по образовательным программам
 5. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 6. III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
 7. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 8. IV. Программа соревнований
 9. IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования
 10. SWOT-анализ раздела «Цели образовательной программы»
 11. USB программатор ЭБУ.
 12. V. КРОССВОРД «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММКЕ»

Детектори перевіряють оперативну або зовнішню пам'ять на наявність вірусу за допомогою розрахованої контрольної суми або сигнатури (частина коду, що повторюється) і складають список ушкоджених програм.

Фаги – виявляють та знешкоджують вірус (фаг) або кілька вірусів.

Ревізори – програми, що контролюють можливі засоби зараження комп'ютера, тобто вони можуть виявити вірус, невідомий програмі.

Сторожі – резидентні програми, які постійно зберігаються у пам'яті й у визначений користувачем час перевіряють оперативну пам'ять комп'ютера (включаючи додаткову та розширену), файли, завантажувальний сектор, FAT-таблицю.

Вакцини – програми, які використовуються для оброблення файлів та завантажувальних секторів з метою передчасного виявлення вірусів.Антивірусні компанії та програми

 

 

AhnLab — Південна Корея

ALWIL Software (avast!) — Чехія (безкоштовна та платна версії)

AOL Virus Protection у складі AOL Safety and Security Center

ArcaVir — Польща

Authentium — Великобританія

AVG (GriSoft) — Чехія (безкоштовна та платна версії, також присутній Firewall)

Avira — Німеччина (безкоштовна та платна версії)

AVZ — Росія (безкоштовна), відсутній real-time monitor

BitDefender — Румунія

BullGuard — Данія

ClamAV — Ліцензія GPL (безкоштовна), відсутній real-time monitor

ClamWin — ClamAV для Windows

Comodo Group — США

Computer Associates — США

Dr.Web — Росія

Eset NOD32 — Словаччина

Fortinet — США

Frisk Software — Ісландія

F-Secure Antivirus — Фінляндія

G-DATA — Німеччина

GeCAD — Румунія (компанія викуплена Microsoft у 2003 році)

GFI Software

IKARUS — Австрія

H+BEDV — Німеччина

Hauri — Південна Корея

McAfee — США

Microsoft Security Essentials — безкоштовний антивірус від Microsoft

MicroWorld Technologies — Індія

MKS — Польща

Moon Secure AV — Ліцензія GPL (безкоштовна), заснований на коді ClamAV, має real-time monitor

Norman — Норвегія

NuWave Software — Україна (Використовують рушії від AVG, Frisk, Lavasoft, Norman, Sunbelt)

Outpost — Росія (Використовують два antimalware рушії: антивірусний від компанії VirusBuster та антишпіонський, власної розробки)

Panda Software — Іспанія

Quick Heal AntiVirus — Індія

Rising — Китай

ROSE SWE — Німеччина

Safe`n`Sec — Росія

Simple Antivirus — Україна

Sophos — Великобританія

Spyware Doctor — антивірусна утиліта

Stiller Research

Sybari Software (компанія викуплена Microsoft у 2005 році)

Symantec — США

Trend Micro — Япония (номінально Тайвань/США)

Trojan Hunter — антивірусна утиліта

Universal Anti Virus — Україна (безкоштовний)

VirusBuster — Угорщина

Windows Malicious Software Removal Tool, Microsoft

ZoneAlarm AntiVirus — США

Zillya! — Україна (безкоштовний)

Антивірус Касперського — Росія

ВирусБлокАда (VBA32) — Білорусь

Dr. Solomon's Anti-Virus Toolkit

Український Національний Антивірус — Україна


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)