АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Третя частина

Читайте также:
 1. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 2. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 3. Графічна частина
 4. Графічна частина
 5. Графічна частина курсового коректу
 6. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 7. Графічна частина.
 8. Графічна частина:_____________________________________________________
 9. ДІЯ ТРЕТЯ
 10. Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу.
 11. ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
 12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Адміністративна контрольна робота з біології

Клас

 

Третя частина

       
 
 

1. Укажіть правильні твердження, які стосуються зображеної на малюнку структури організму людини: І – це будова кісткової тканини; ІІ – це кров людини; ІІІ – цифрою 1 позначено еритроцити; IV – цифрою 2 позначено остеоцити.

А тільки І

Б тільки ІІ

В ІІ і ІІІ

Г І і IV


2. Установіть відповідність між кісткою і різновидом з’єднання, яким вона приєднується до сусідньої:

1 лобова А повне зрощення
2 кінцева фаланга пальця Б нерухоме
3 стегнова В напіврухоме
4 грудина Г одноосьовий суглоб
  Д багато осьовий суглоб

 

 


3. Порівняйте малюнки А іБ та визначте правильні твердження стосовно них: І - на малюнку А зображені зуби дорослої людини, на малюнку Б – молочні зуби дитини; ІІ – на малюнку Б показано зуби, ураженні карієсом; ІІІ – на обох малюнках зображено здорові зуби.

А І і ІІ

Б ІІ і ІІІ

В І і ІІІ

Г І, ІІ, ІІІ

 

Б
А


 


4. Укажіть цифри, якими позначені непарні кістки черепа:

А 1 і 2

Б 1, 4, 5

В 3, 5, 7

Г 2 і 6

 


5. Установіть послідовність елементів, починаючи з найнижчого рівня організації скелетного м’яза:

А м’язове волокно

Б скоротливий елемент

В м’яз

Г міофібрила

 

 

6. Установіть відповідність між кістками та відділами скелета, до яких вони належать:

1 лобова А череп
2 гомілкова Б пояс верхніх кінцівок
3 потилична В пояс нижніх кінцівок
4 плечова Г верхня вільна кінцівка
  Д нижня вільна кінцівка

7. Установіть відповідність між органами та система органів, до яких вони належать:

1 ротова порожнина А сечовидільна
2 легені Б травна
3 серце В кровоносна
4 нирки Г дихальна
  Д нервова

8. Укажіть послідовність розташування кісток скелета, починаючи з розташованої найвище:А надколінок

Б лобкова

В грудина

Г скронева

 
 

9. Укажіть правильні твердження, які стосуються зображених на малюнку кісток скелета організму людини: І – усі кістки трубчасті; ІІ – цифрою 1 позначено трубчасту кістку; ІІІ - цифрою 2 позначено кістки, з’єднані швами; IV – цифрою 3 позначено плоску кістку.

А ІІ і IV

Б ІІ і ІІІ

В ІІІ і IV

Г тільки І

 


10. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної структури і вкажіть правильні: І- цифра 1 вказує на емаль, 2 – на цемент; ІІ - цифра 3 вказує на пульпу; ІІІ – форма зуба свідчить про те, що він належить до кутніх.

А І і ІІ

Б ІІ і ІІІ

В І і ІІІ

Г І, ІІ, ІІІ


11. Укажіть правильні твердження, які стосуються зображених на малюнку елементів будови організму людини: І – це різновиди тканин організму людини; ІІ - це різновиди м’язової тканини; ІІІ – цифрою 3 позначено нервову тканину; IV – цифрою 2 позначено епітеліальну тканину.

А тільки І

Б тільки ІІ

В І і ІІІ

Г І і IV

 
 

 

12. Установіть відповідність між тканиною організму та особливістю її будови:

1 епітеліальна А клітини містять скоротливі білки
2 сполучна Б майже не містить міжклітинної речовини
3 м’язова В клітини містять хлоропласти
4 нервова Г клітини сполучаються довгими і короткими відростками
  Д містить велику кількість міжклітинної речовини

13. Визначте послідовність процесів зсідання крові:

А перетворення протромбіну на тромбін

Б перетворення фібриногену на фібрин

‡агрузка...

В вивільнення тромбопластину

Г утворення тромбу

 


14. Укажіть правильні твердження стосовно зображеного на малюнку елемента будови організму людини: І – це ікло; ІІ - це кутній зуб; ІІІ – стрілкою позначено нерв; IV – стрілкою позначено дентин.

А І і ІІ

Б ІІ і ІІІ

В ІІІ і IV

Г ІІ і IV


15. Установіть відповідність між складовою крові та її функцією:

1 еритроцити А захист від хвороботворних бактерій
2 лейкоцити Б захист від втрати крові
3 тромбоцити В перенесення кисню та частково вуглекислого газу
4 плазма Г перенесення поживних речовин та продуктів обміну
  Д переміщення організму в просторі

16. Установіть послідовність відділі хребта людини, починаючи з розташованого найвище:

А поперековий

Б крижовий

В грудний

Г шийний


17. Укажіть правильні твердження стосовно зображеної на малюнку структури організму людини: І – це нервове волокно; ІІ – це окрема клітина; ІІІ – цифрою 1 позначено тіло нейрона; IV – цифрою 2 позначено аксон.

А І

Б ІІ і ІІІ

В ІІ і IV

Г ІІ, ІІІ і IV


18. Установіть відповідність між порушеннями функціонування структур організму та причинами їх виникнення:

1 сколіоз А спання на увігнутому ліжку
2 плоскостопість Б недотримання гігієни при вживанні їжі
3 короткозорість В погане освітлення
4 кіфоз Г постійне носіння важкого в одній руці
  Д надмірна маса тіла

19. Установіть відповідність між назвою пошкодження опорно-рухової системи та його характеристикою:

1 удар А порушення цілісності кісток без виходу уламків кістки через шкірні покриви назовні
2 закритий перелом Б порушення цілісності кісток з виходом уламків кістки через шкірні покриви назовні
3 вивих В пошкодження м’яких тканин, часто з крововиливами під шкіру
4 відкритий перелом Г пошкодження, пов’язане з виходом кісток із суглобної сумки
  Д втрата кісткою окістя

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)