АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блок 8-10. ПОГОДА І НЕБЕЗПЕЧНІ ПОГОДНІ ЯВИЩА

Читайте также:
  1. Історія розвитку туризму як соціально-суспільного явища.
  2. Класифікація виробництв за пожежо–вибухонебезпечністю.
  3. Кліматичні та погодні умови
  4. Погода ухудшается

Варіант 2

 

1. У календарях погоди умовним знаком позначають таке стихійне погодне явище, як:

а) град; б) гроза; в) пилова буря; г) туман.

2. Район України, де найчастіше спостерігаються селі, на картосхемі позначено цифрою:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

3. Укажіть у переліку назву області, де найчастіше бувають хуртовини:

а) Одеська; б) Сумська;

в) Черкаська; г) Херсонська.

4. Вітри, які несуть гаряче повітря з низькою відносною вологістю, що посилають посухи на півдні України, — це:

а) пасати; б) мусони;

в) бризи; г) суховії.

5. Укажіть у переліку район, де найрідше буває град:

а) Північний Крим; б) Кримські гори;

в) Закарпаття; г) Карпати.

6. Узимку на території України встановлення антициклону формує погоду:

а) вітряну, малохмарну й холодну; б) вітряну, нехолодну, з опадами;

в) малохмарну, холодну, зі слабкими вітрами; г) сильну відлигу без вітру й хмар.

 

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-11.ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ.

Варіант 1

 

1. Із річок, які протікають територією України, найбільший річний стік має:

а) Дністер; б) Південний Буг;

в) Дніпро; г) Дунай.

2. Укажіть найважливіший вид живлення більшості річок України:

а) снігове; б) дощове;

в) льодовикове; г) підземне.

3. Укажіть назву найбільшої річки України, яка належить до басейну Балтійського моря:

а) Тиса; б) Південний Буг;

в) Західний Буг; г) Прип'ять.

4. Укажіть назву найповноводнішої з річок, витік і гирло якої розташовані в Україні:

а) Південний Буг; б) Сіверський Донець;

в) Дністер; г) Прип'ять.

5. Річка Сіверський Донець на картосхемі позначена цифрою:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6. Укажіть, як давні греки називали річку Дніпро:

а) Славутич; б) Борисфен;

в) Узу; г) Динапріс.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-11.ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ.

Варіант 2

 

1. Більш ніж половина території України належить до басейну:

а) Дніпра; б) Дону;

в) Дунаю; г) Дністра.

2. Укажіть головний вид живлення річок Південного берега Криму:

а) снігове; б) дощове;

в) льодовикове; г) підземне.

3. Укажіть назву найбільшої в межах України річки, яка належить до басейну Азовського моря:

а) Кальміус; б) Дніпро;

в) Сіверський Донець; г) Дон.

4. Укажіть назву найбільшої річки, яка повністю розташована в межах України:

а) Дніпро; б) Південний Буг;

в) Дністер; г) Сіверський Донець.

5. Річка Дністер на картосхемі позначена цифрою:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6. Укажіть, як давні греки називали річку Дунай:

а) Танаїс; б) Гіпаніс;

в) Тірас; г) Істр.

 

_____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-12. ОЗЕРА. ВОДОСХОВИЩА. КАНАЛИ. БОЛОТА. ПІДЗЕМНІ ВОДИ.

Варіант 1

 

1. Печенізьке й Червонооскольське водосховища створені в басейні:

а) Дніпра; б) Дністра;

в) Сіверського Дінця; г) Південного Бугу.

2. Укажіть назву водосховища, зображеного на фрагменті контурної карти:

а) Київське;

б) Печенізьке;

в) Дністровське;

г) Каховське.

3. Укажіть походження улоговини озера Світязь:

а) тектонічне; б) карстове;

в) заплавне; г) лиманне.

4. Укажіть у переліку озер те, яке належить до солоних:

а) Тилігульський лиман; б) Світязь;

в) Китай; г) Катлабуг.

5. Укажіть основний район поширення верхових боліт в Україні:

а) Карпати; б) Кримські гори;

в) Поліська низовина; г) на території України їх майже немає.

6. Укажіть головне призначення каналу Сіверський Донець—Донбас:

а) зрошення; б) осушення;

в) судноплавство; г) водопостачання міст.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-12. ОЗЕРА. ВОДОСХОВИЩА. КАНАЛИ. БОЛОТА. ПІДЗЕМНІ ВОДИ.

Варіант 2

 

1. Каховське, Кременчуцьке й Канівське водосховища створені в басейні:

а) Дніпра; б) Дністра;

в) Сіверського Дінця; г) Південного Бугу.

2. Укажіть назву водосховища, зображеного на фрагменті контурної карти:

а) Дністровське; б) Каховське;

в) Печенізьке; г) Дніпродзержинське.

3. Укажіть походження улоговини озера Ялпуг:

а) лиманне; б) дельтове;

в) карстове; г) тектонічне.

4. Укажіть у переліку озер те, яке належить до прісних:

а) Хаджибейський лиман; б) Куяльницький лиман;

в) Донузлав; г) Синевир.

5. Укажіть, де в Україні переважно поширені низинні болота:

а) на заплавах річок;

б) вододілах;

в) терасах і корінному березі річкових долин;

г) території України їх майже немає.

6. Укажіть найдовший канал України:

а) Дніпро—Донбас; б) Дніпро—Кривий Ріг;

в) Сіверський Донець—Донбас; г) Північно-Кримський.

 

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)