АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В комплект також входить шомпол (12) та приладдя (13)

Читайте также:
 1. I.Паспорт комплекта оценочных средств
 2. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 3. Вийняти пенал з приладдям.
 4. Відповіді на візитні картки необхідно давати впродовж доби і також візитними картками.
 5. Глава 1. Комплектование библиотечных фондов, как практическая проблема
 6. Глава 2. Проблемы комплектования библиотечных фондов сельских библиотек
 7. Головним об'єктом господарювання, а також основним джере-лом відтворення суб'єктів виробничих відносин виступає національ-ний доход.
 8. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом чи договором між банком і клієнтом.
 9. Дополнительная комплектация
 10. Дослідіть властивості диска: обсяг диска, а також обсяг у байтах і відсотках вільного місця на диску.
 11. За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.

УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНА КАРТА

Призначення, бойові і технічні характеристики автомата Калашникова АК-74

 

 

Автомат АК-74 є індивідуальною зброєюі призначений для знищення живої сили і ураження вогневих засобів противника

Для стрільби з автомата використовуються патрони 5,45х39 ПС, Т

Характеристики АК-74
Калібр ствола, мм 5,45
Початкова швидкість кулі, м/с
Прицільна дальність стрільби, м
Дійсний вогонь, м
Дальність прямого пострілу, м:  
- по грудній фігурі (0,5 м)
- по ростовій фігурі (1,5 м)
Максимальна дальність польоту кулі, м
Дальність польоту кулі, до якої зберігається її вбивча дія, м
Темп стрільби, пострілів/хв до 600
Бойова скорострільність, пострілів/хв:  
- одиничними
- чергами
Ємність магазина, патронів
Вага із спорядженим магазином, кг 3,6
Криюча величина мушки, тисячних 0-03
Боєкомплект:  
- всього
- при зброї
- недоторканий запас

УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНА КАРТА

Будова автомата Калашникова АК-74

 

 1. Ствол зі ствольною коробкою, прицільним пристроєм, прикладом і пістолетною рукояткою
 2. Кришка ствольної коробки
 3. Затворна рама з газовим поршнем
 4. Затвор
 5. Зворотній механізм
 6. Газова трубка зі ствольною накладкою

7. Ударно-спусковий механізм (курок, бойова пружина, спусковий гачок, шептало одиночного вогню з пружиною, автоспуск з пружиною, уповільнювач курка з пружиною, запобіжник – перевідник)

 1. Ців’є
 2. Магазин

Крім того, у автомата є дульний гальмо-компенсатор (10) і багнет (11).

В комплект також входить шомпол (12) та приладдя (13)


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)