АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови участі

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 3. Дедуктивний умовивід
 4. Дія електричного струму на організм людини. Умови враження електричним струмом
 5. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 6. Достатні умови екстремуму
 7. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 8. Економічні умови періоду виникнення монополістичної конкуренції.
 9. Загальні передумови формування національної економіки
 10. Загальні умови здійснення закупівлі
 11. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі
 12. Закон «Про мови» в Україні й передумови його прийняття

5.1. Конкурс-фестиваль проводиться у 3 етапи:

5.1.1. Відбірковий тур – визначення кращих претендентів на участь у півфіналі.

5.1.2. Півфінал – не більше 30-ти учасників у кожній віковій категорії.

5.1.3. Фінал – визначення дипломантів, лауреатів та володарів Гран-прі конкурсу-фестивалю. Якщо у одній номінації представлено менш ніж 10 учасників, фінал скасовується і результат визначається на підставі загального балу за результатами півфіналу.

5.2. Попередній відбір учасників проводиться Оргкомітетом шляхом перегляду або прослуховування (залежно від заявленого виду мистецтва) надісланих матеріалів.

5.3. Для участі у відбірковому турі кандидатам необхідно подати в Оргкомітет:

· анкету-заявку учасника конкурсу-фестивалю (зразок додається);

· художнє фото учасника 10Х15 (для буклету) в цифровому форматі;

· коротку автобіографію або характеристику учасника;

· копію свідоцтва про народження або паспорта;

· демонстраційний запис програми (двох різнопланових творів або композицій), наданий для участі у конкурсі-фестивалі, на СD, MD або DVD (залежно від заявленого виду мистецтва) або посилання на матеріали, розміщені в мережі Інтернет;

· 3 сценічні фотографії (для номінацій «Театральне мистецтво» і «Циркове мистецтво»);

· 4 фотографії: портрет, повний зріст, портрет профіль, фото з портфоліо (для номінації «Моделінг»); повний зріст в купальнику (для старшої групи);

· Дозвіл на використання персональних даних і творчого доробку у цілях конкурсу-фестивалю (зразок додається).

5.3.1. Надіслані заявки і матеріали не рецензуються і не повертаються!

5.4. У номінаціях «Хореографія», «Інструментальна музика», «Театральне мистецтво», «Циркове мистецтво», «Художнє мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» учасник повинен підготувати дві різнопланові композиції. У номінації «Вокал» учасник повинен підготувати два різнопланових твори, один з яких – на мові країни, яку представляє. Дві композиції виконуються у півфіналі, у разі проходження до фіналу дозволяється виконання третьої композиції (твору). У номінації «Театр мод» учасник/колектив демонструє дві колекції. У номінації «Моделінг» учасник демонструє три виходи: у спортивному костюмі, у національному костюмі та у вечірньому вбранні. У конкурсі краси і таланту «Міс, Містер, Міні-Міс та Міні-Містер конкурсу-фестивалю «Empire of arts» учасники представляють себе у сценічному костюмі, демонструють вечірній одяг (сукня, смокінг) та виконують творчий артистичний номер.5.4.1. Тривалість однієї конкурсної композиції (твору) у номінаціях «Вокал», «Хореографія» та «Інструментальна музика»не повинна перевищувати 4-х хвилин;для номінацій «Театральне мистецтво», «Циркове мистецтво», «Моделінг»і«Дизайн одягу»максимальна тривалість одного конкурсного номеру становить 20 хвилин.

5.5. Для номінації «Вокал»: пісні виконуються під фонограму (-1) або а`cappella. До участі у конкурсній програмі не допускаються фонограми з продубльованим вокальним або інструментальним унісоном!

5.6. Заявки на участь у конкурсі-фестивалі приймаються з 01 березня по 18 квітня 2015 року.

5.7. Кожен учасник може взяти участь як в одній, так і в декількох номінаціях, заповнивши анкети-заявки у кожному з обраних видів мистецтва.

5.8. В разі проходження відбіркового туру, учасник отримує від Оргкомітету офіційне запрошення на участь у конкурсі-фестивалі та програму проведення даного конкурсу.

5.8.1. Зміни програми допускаються до початку конкурсу-фестивалю.

5.9. До 20 квітня 2015 року учасники повинні надіслати в Оргкомітет підтвердження своєї участі та повідомити про день, час приїзду та кількість прибуваючих.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)