АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансові умови

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. Валютні і фінансові елементи системи
 3. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 4. Види загроз фінансовій безпеці держави
 5. Виробничі, фінансові, маркетингові, управлінські, соціальні та ін.
 6. Дедуктивний умовивід
 7. Дія електричного струму на організм людини. Умови враження електричним струмом
 8. Достатні умови екстремуму
 9. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 10. Економічні умови періоду виникнення монополістичної конкуренції.
 11. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?
 12. Загальні передумови формування національної економіки

6.1. Фінансування конкурсу-фестивалю здійснюється за рахунок коштів засновників, співзасновників, організаторів, співорганізаторів, спонсорів і меценатів, інших надходжень, а також за рахунок внесків учасників.

6.2. Учасникам з України необхідно сплатити на рахунок конкурсу-фестивалю організаційний внесок, який становить 500 грн. для солістів, 800 грн. для колективу до 6 осіб, 1500 грн. для колективу від 7 до 19 осіб, 2000 для колективу від 20 осіб. Учасники у номінаціях «Художнє мистецтво»та«Декоративно-прикладне мистецтво» сплачують організаційних внесок у сумі 250 грн.

6.2.1. Учасникам із інших держав необхідно сплатити на рахунок конкурсу-фестивалю організаційний внесок, який становить 130 USD для солістів і 100 USD для кожного учасника колективу. У цю суму входить: організаційний внесок за участь у конкурсі-фестивалі; проживання (4 доби); 3-разове харчування; культурно-розважальна програма (пішохідні екскурсії, вечір знайомств та ін.); майстер-класи.

6.2.2. Внесок за участь у конкурсі краси і таланту «Міс, Містер, Міні-Міс та Міні-Містер конкурсу-фестивалю «Empire of arts» становить 100 грн.

6.2.3. Сума внеску, вказаного в пунктах 6.2. і 6.2.1., дає можливість виступу лише в 1 номінації або віковій категорії. За виступ в кожній наступній номінації та віковій категорії оргвнесок збільшується на 50%. Якщо колектив подає на участь в одній номінації або віковій категорії різні групи, він сплачує 50% від вартості оргвнеску за кожну наступну групу.

6.2.4. У вартість оргвнеску входить: участь у конкурсі-фестивалі; культурно-розважальна програма (пішохідні екскурсії, вечір знайомств та ін.); майстер-класи, сувенірна продукція.

6.2.5. У разі відсутності учасника на момент його участі у конкурсі-фестивалі оргвнесок не повертається.

6.3. Проживання, харчування та усі витрати, пов’язані з приїздом до Трускавця та від’їздом з Трускавця учасників конкурсу-фестивалю та супроводжуючих осіб – за рахунок відряджуючої сторони.

6.4. Діти-сиротиберуть участь у фестивалібезкоштовноза умови надання відповідних документів. Діти із малозабезпечених сімей, а також діти із сімей учасників АТОоплачують50 %від організаційного внеску.

6.5. Оргкомітет займається організацією зустрічі, поселення та харчування учасників та супроводжуючих осіб тільки після попереднього підтвердження участі, заявки на організацію проживання та харчування і передоплаті до 25 квітня 2015 року. З варіантами розміщення та харчування учасників, а також екскурсійними програмами, можна ознайомитись у Додатку 1.6.5.1. У разі запізнення подачі заявки Оргкомітет не гарантує поселення і харчування.

6.6. Оргкомітет організовує для учасників конкурсу-фестивалю трансфер автобусами та мікроавтобусами по Трускавцю за окрему оплату. Також, за окрему плату, оргкомітет організовує додаткові екскурсії цікавими та визначними місцями Львова.

6.7. Під час фестивалю проводиться професійна фото- та відеозйомка медіа-групою «FestivalInfo». Є можливість придбання фото- та відеоматеріалів одразу після конкурсних виступів.

6.8. Спонсори та меценати конкурсу-фестивалю забезпечуються рекламою в пресі, на радіо та телебаченні, згідно з існуючим планом. Їх торгові знаки та емблеми використовуються в оформленні концертних майданчиків та друкованої продукції конкурсу-фестивалю.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)