АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IІ Курс IV семестр

Читайте также:
 1. I Курс I I семестр (полная форма обучения)
 2. I семестр
 3. I семестр: Механика и молекулярная физика
 4. II семестр
 5. II семестр 2012-2013 навчальний рік
 6. IІІ курс V семестр
 7. V СЕМЕСТР
 8. VI СЕМЕСТР
 9. VII семестр (экзаменационный цикл)
 10. VIII СЕМЕСТР
 11. В 2015-2016 уч.году (I курс, осенний семестр)

Практичне заняття №1 Загальна характеристика доби Відродження.

Знати:

§ Як на практиці створювались теоретичні пошуки художників на прикладі створення «ідеального мистецтва»;

§ Характер композиції в живопису Відродження;

§ Творчій спадок Джотто;

§ Розписи каплиці дель Арена в Падує;

§ Творчість Ф. Брунєлєскі;

§ Творчість Мазачо – оволодіння засобами лінійної та повітряної перспективи. Фрески каплиці Бранкачі;

§ Творчість С. Ботічеллі. Витонченість, крихкість образів його картин «Весна», «Народження Венери» та ін.;

§ Про новаторську сутність творчості Донателло. «Давід», «Кондотьєр Гаттамелата».

Палаццо Дожів (Венеція) Кафедра Пизанского баптистерія Брунеллески. Купол Флорентійського собору

Капела Паци у Флоренці

Донатело. Давид, Кондотьер Гаттамелата

Верроккьо Давид, Кондотьер Колони

Джотто. Розпис капели дель Арена в Падуе (Положення в труну) МазаччоЧудо зі статиром. Фреска капели Бранкаччи в церкві

Санта Марія дель Карміні у Флоренції Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Арецо

(Прибуття до царя Соломону)

Ботичелли. Весна

Народження Венери

Вміти:

§ Порівнювати композиційні прийоми живопису епохи Відродження з канонічним втіленням образів Середньовіччя;

§ Розрізняти прийоми створення образу в пластиці Середньовіччя та часу Відродження;

§ Відчувати емоційний настрій творів Філіппо Ліппі та фра Беато Анжеліко.

 

Практичне заняття №2 Мистецтво італійського Ренесансу.

Знати:Передумови розвитку італійського мистецтва Відродження. Міський характер ренесансної культури. Відродження й Античність. Відродження і Середньовіччя. Секуляризація культури. Нова концепція історії та природи. Гуманізм та індивідуалізм як визначальні риси культури Відродження. Людина в мистецтві Відродження. Періодизація Ренессансу. Ренесансний стиль життя: Флоренція XV ст.

Мистецтво кватроченто. Полеміка з готикою: діяльність Філіппо Брунелескі. Характерні риси ренесансної архітектури. Італійський ренесансний палаццо. Основні тенденції у живописі Флоренції XV ст. Новаторство Мазаччо. Синтез раціональних та ідеальних істин у творчості П’єро делла Франческа. “Куртуазний” ідеал Беноццо Гоццолі. Видовищність релігійного живопису Доменіко Гірландайо. Творчість Сандро Ботічеллі. Живопис Центральної Італії. Гуманізм в образотворчому мистецтві Північної Італії. Живопис кватроченто у Венеції. Міф і реальність у творчості Джованні Белліні. Скульптура кватроченто: впливи античної та готичної скульптури, розширення тематичного діапазону. Поява нових жанрів і видів пластичного мистецтва. Творчість Лоренцо Гіберті. Становлення стилістичних особливостей ренесансної скульптури: творчість Донателло. Кругла статуя у творчості Андреа Вероккіо.Мистецтво високого Відродження. Універсалізм Леонардо да Вінчі. Поєднання традицій античності та християнської благодаті у творчості Рафаеля Санті. Різносторонній геній Мікеланджело Буонаротті.

Проблема стилю в образотворчому мистецтві чінквіченто в Італії. Живопис чінквіченто у Венеції. Новаторство Джорджоне. Перший живописець Венеціанської республіки – Тиціан Вечеллі. Маньєризм у Венеції: Тінторетто і Паоло Веронезе. Цілісна структура архітектури Андреа Палладіо.

Італійське мистецтво і маньєризм Іспанії: творчість Ель Греко в Толедо.

Просторово-образна система ренесансного художнього синтезу. Принципи об’єднання монументального живопису й архітектури в мистецтві італійського Відродження. Теорія перспективи. Типологія композиційної побудови живописних творів: “архітектонічна” композиція, “килимова” композиція, композиція “театральної сцени”, композиція “крупного плану”. Еволюція композиційної побудови портрета. “Закони краси” людини: ренесансні пропорції. Колір і світло в живописі Відродження.

Значення мистецтва італійського Відродження для формування європейського мистецтва нового часу.

§ Як проходило формування гуманістичного світосприйняття епохи Відродження;

§ Періодизація мистецтва Відродження.

§ Як проходило створення гуманістичного ідеалу в образотворчому мистецтві;

§ Основні твори великих майстрів епохи Відродження;

§ Творчій шлях Леонардо да Вінчі, Мікєльанжело, Рафаеля і Тиціана;

§ Засвоїти початкові правила порівняльного аналізу на прикладі флорентійської та венеціанської школи живопису.

Леонардо да Вінчі. Мадонна Бенуа Мадонна Літа

Портрет Мони Лизи (Джоконда)

Таємна вечеря

Автопортрет

Рафаель. Мадонна Конестабиле

Фрески в станцах Ватикану (Афінська школа, Парнас)

Сікстинська мадонна

Микеланджело. Пьета (собор св. Петра)

Давид

Розпис Сікстинської капели (Створення Адама)

Раби (з Лувра)

Ансамбль капели Медичи

Купол собору св. Петра

Тиціан. Портрет Павла III з Алессандро й Оттавио Фарнезе

Портрет Лавинии

Вміти:

§ Виявляти елементи композиції та зв’язувати їх зі змістом твору;

§ Розуміти значення зв’язку мистецтва епохи Відродження з розвитком культури цього часу;

§ Аналізувати епоху Відродження з мистецтва попереднього часу;

§ Давати порівняльну характеристику майстрів часу Раннього та Високого Відродження.

 

Практичне заняття №3 Мистецтво «Північного Відродження». Загальна характеристика.

Знати:Північний тип культури Відродження. Збереження національних середньовічних традицій та вплив італійського Відродження. Засади протестантської моралі. Великі географічні та наукові відкриття та їхній вплив на розвиток європейської культури і мистецтва.

Ренесансний живопис Нідерландів. Вівтарні композиції XV ст. Ренесансні ідеали та середньовічний спіритуалізм у творчість Губерта і Яна ван Ейків. Творчість Рогіра ван дер Вейдена. Теми й образи Ієронімуса Босха. Проблема стилю в нідерландському мистецтві XVI ст. Інтелектуалізм живопису Пітера Брейгеля Мужицького.

Ренесансний живопис Німеччини. “Синтетична” особистість Альбрехта Дюрера: теоретичні трактати, живописна спадщина, гравюри, рисунок. Художня мова Альбрехта Альтдорфера. Ізенгеймський вівтар Матіаса Ґрюневальда. Портрети Ганса Гольбайна. Особливості образної системи Лукаса Кранаха.

Ренесансна художня культура Франції. Утвердження ренесансних форм в архітетктурі: французьке шато. Перший великий художник французького Відродження – Жан Фуке. Портретна галерея Жана Клуе. Принципи взаємодії мистецтв у стилістиці маньєризму. Школа Фонтебло.

§ Характерні риси італійського бароко. Нові будівельні матеріали, які сприяли новому розвитку архітектурних споруд;

§ Творчість Л. Берніні. Його роботи в галузі архітектури: Площа св.. Петра у Римі, Церква Сент-Андреа, Скала Раджа у Ватиканському палаці;

§ Скульптурні твори Берніні: «Аполлон і Дафна», «Давід», «Екстаз св.. Терезі», портрети італьйського та французького періоду;

§ Творчу діяльність архітектора Борроміні: Церква Сан Карло алле кватро фонтане у Римі, Церква Сан-Іво;

§ Принципи балонської академії, яка була прообразом усіх сирітських академій майбутнього;

§ Мистецтво викладачів (А. Караччі) та учнів Академії;

§ Творчість та значення Мікельанжело Мерезі да Караваджіо. Його живописний метод «Гравці», «Євангеліст Матфей з ангелом», «Положення в труну», «Успеніе Марії».

Фасад церкви иль Джезу

Бернини. Колонада собору св. Петра, Давид, Аполлон і Дафна Караваджіо «Розп'яття апостола Петра», «Юнак з лютнею».

Вміти:Давати емоційно-психологічну характеристику творам італійського мистецтва.

Розуміти: Рівень та значення мистецтва XVII ст.

 

Практичне заняття №4 Мистецтво Західної Європи XVII ст. Загальна характеристика.

Знати:Соціально-економічний та моральний контекст європейської культури XVII ст. Антиномія барокової картини світу. Вплив філософського раціоналізму на культуру Нового часу. Ідеологія абсолютизму на її вплив на всі сфери художньої культури XVII ст. Проблема стилю в мистецтві XVII ст. Відображення суспільної поляризації в художніх стилях. Теорія жанрів.

§ Історичне минуле Іспанії. Періоди економічного та політичного занепаду іспанської держави. «Золоте століття» іспанської культури, яким є XVII ст.;

§ Готичні традиції мистецтва Іспанії та пов’язані з ними ролі мавританської культури;

§ Ідеали національного героя в творах мистецтва;

§ Творчий шлях Ель Греко. Тематика та живописна манера його творів;

§ Живописні образи Хусепе Ребері та Франсіско Сурбарана. Чим відрізняються методика їх робот та манера живопису;

§ Біографія та твори Дієго Веласкеса. Живопис севільського періоду. Його роботи як придворного художника: «Бодегонес». Портретне мистецтво портрети королівської родини, портрети блазнів, «Здача Бреди», «Меніни», «Прялі», «Кузня вулкану»;

§ Архітектура стилю «єрігєско» та «чурригереско». Палацу Ескуріал, Собор Сан Ісідоро ель Реаль, Собор у Сант Яго де Компостела.

Ель Греко. Поховання графа Органа, Апостоли Петро і Павло

Вид Толедо під час грози .

Рибера. Св. Інеса .

Сурбаран. Св. Лаврентій, натюрморт з помаранчами

Веласкес. Сніданок, Здача Бреди, Менини, Прялі, Портрет папи Інокентія

Гойя. Груповий портрет родини Карла IV

Розстріл у ніч з 2 на 3 травня 1808 року

Серія офортів «Капричос» і «Нещастя війни» (Лінивці, Яка доблесть!..)

 

Практичне заняття №5 Мистецтво Італії та Фландрії XVII ст

Знати:Мистецтво Італії. Зародження та розвиток архітектури бароко в Італії: собор Іль Джезу в Римі. Експерименти з простором в архітектурі Л.Берніні та Ф.Борроміні. Станкова та монументально-декоративна скульптура Л.Борніні. Новаторство Караваджо. Караваджизм: учні і послідовники. Болонська академія братів Каррачі.

Мистецтво Фландрії. Провідна роль малярства в системі образотворчих мистецтв. Франко-фламандська школа живопису: П.П.Рубенс. Портрети Яна Ван Дейка. Побутовий жанр у творчості Я.Йорданса. Натюрморти Ф.Снайдерса.

Вміти:

§ Давати емоційно-психологічну характеристику творам мистецтва та архітектури XVII ст.;

§ Історичне минуле Іспанії. Періоди економічного та політичного занепаду іспанської держави. «Золоте століття» іспанської культури, яким є XVII ст..

Хто були основні замовники мистецтва Фландрії:

§ Чим відрізняються риси фламандського бароко від італійського. «Цехові будинки на Гран-плас у Брюсселі», «Церква св. Михайли у Лувені», Будинок Рубенса у Антверпені.

§ Творчій шлях П.П.Рубенса. «Автопортрет с Ізабеллою Брандт», «Персей і Андромеда», «Портрет камеристки», «Вірсавія», «Воздвиження хреста», «Поклоніння волхвів»,

§ Натюрморти Ф. Снайдерса, «Рибна крамниця», «М’ясна крамниця», «Натюрморт с поні та папугою»;

§ Якоб Йорданс. «Сатир вгостях у селянки», «Король бобів»;

§ Творчій шлях А. Ван Дейка. «Автопортрет», «Портрет Карла І», «Силен, що спить», «Св. Мартин та жебрак», «Портрет Марії Луїзи де Тасіс», Портрет Карла I.

§ Давати емоційну та описувальну характеристику творам фламандського мистецтва;

§ Засвоїти аналітичний метод порівняльної характеристики художніх творів;

§ Навчитись чути та розуміти психологічну глибину творів великих митців XVII ст.

 

Практичне заняття №6 Мистецтво Голландії, Франції та Іспанії XVII ст.

Знати:Мистецтво Голландії. Демократизація та багатожанровість голландського живопису. „Сніданки” та „десерти” у творчості В.Хеди, П.Класа, В.Кальфа. Створення національного реалістичного пейзажу. Побутовий живопис художників дельфтської школи: Вермеєр Дельфтський. Ф.Гальс і розвиток портретного живопису в Голандії. Мистецтво Рембрандта в історії європейської гравюри й станкового живопису.

Мистецтво Іспанії. «Золотий вік» розвитку іспанського живопису. Образ людини у творчості Рібери. Відображення життя іспанських монастирів у творчості Ф.Сурбарана. Теми й образи живопису Д.Веласкеса.

Мистецтво Франції. Особливості розвитку французької художньої культури в епоху утвердження національної держави і абсолютної монархії. Синтез мистецтв у палацовій архітектурі стилю Людовика XIV. Жанровий реалістичний живопис та графіка: Ж.Калло, Л.Ленен, Ж. де ля Тур. Н.Пуссена та формування класицизму у французькому живописі. Розвиток традицій героїчного пейзажу Пуссена у творах К.Лорена.

§ Про нідерландську революцію XVII ст. та формування капіталістичних відносин у Голландії XVIIст.;

§ Як формувався художній ринок країни. Що сприяло появі різноманітних жанрів у мистецтві.

§ Як розвивався жанр натюрморту, пейзажу, жанрової картини;

§ Основні майстрів наведених жанрів;

§ Творчій шлях Рембрандта Ван Рейна, Франса Хальса, Вермейера Дельфанського.

§ Як і чому у французької національної школи образотворчого мистецтва сформувався класицистичний напрямок;

§ Які Академії відкриваються в XVII ст. у Франції. Хто були їх засновники;

§ Живопис братів Ленен та Жоржа Латура.

§ Творчій шлях Нікола Пусена;

§ Версальський палац – як синтез мистецтв. Екстер’єр та інтер’єр;

§ Роль Шарля Лебрена у створенні єдиного декоративного стилю другої половини XVII ст.;

Н. Пуссен. Автопортрет

Танкред і Ерминия

Пейзаж з Геркулесом і Циклопом

Л. Ленен. Сімейство молочарки

Я. ван Гойен. Вид Дордрехта

Я- ван Рейсдаль. Болото

B. Хеда. Сніданок з ожинним пирогом

П. Клас. Натюрморт зі свічею

В. Кальф. Натюрморт із китайською порцеляновою судиною

А. Остаде. Живописець у майстерні

Г. Терборх. Лист

П. де Хох. Господарка і служниця

Я. Вермейер Дельфтский. Дівчина з листом Вид Дельта

Ф. Хальс. Циганка Портрет чоловіка в крислатому капелюсі

Груповий портрет офіцерів стрілецької роти св. Георгія

Рембрандт. Автопортрет із Саскией на колінах Нічний дозор Портрет бабусі Повернення блудного сина Автопортрет (пізній) Ассур, Аман і Есфір Офорт «Три дерева»

Розуміти: знання мистецтва «малих голландців», навчитись виявляти поетичність їх творів.

Навчитись розуміти психологічну глибину творів великих художників.

Відрізняти цінності творів великих майстрів від другорядних художників.

 

Практичне заняття №8 Мистецтво України ІІ пол. XVI - І пол. XVII ст.ст.

Знати:

§ Якими шляхами розповсюджувалися в Україні ідеї Ренесансу;

§ Значення гуманістичного руху на розвиток мистецтва;

§ Пам’ятки: Ансамбль Руської церкви у Львові;

Монастир та костьол св. Бенедикта;

Костьол бернардинцев у Львові;

Розпис церкви св. Духа в Потелічі;

Розпис церкви Воздвиження Честного Хреста в Дрогобичі;

§ Портрети: Яна Герберта, Костянтина Островського, Роксолани, Варвари Лангіш, Мано Гріка;

§ Іконопис: Юрій Змієборець

Богоматір Одигітрія з Красова

Богоматір Одигітрія з Волині

Ікони з села варівка

Федоско з Самбора. Благовіщення

Іконостас з Рогатина

§ Діяльність Івана Федорова;

§ Розвиток друкованої книги;

§ Пам’ятки: І. Федоров «Апостол», «Буквар»

Євангеліє учительне

«Вірші на жалостний потреб Петра Сагайдачного».

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)