АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відповіді до 3 МК

Читайте также:
 1. E. Жодної правильної відповіді.
 2. Використання стандартних метрик часу затримки відповіді та трасування
 3. Відповіді на візитні картки необхідно давати впродовж доби і також візитними картками.
 4. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 5. Для необмеженої області допустимих рішень існує: б) цільова функція не обмежена в) вірні відповіді а) і б)
 6. Завдання 1–42 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
 7. Завдання 53-58 мають по сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
 8. Зазначте номер правильної відповіді
 9. Позначте українські землі, які на поч. ХІХ ст. входили до складу Російської імперії (чотири правильні відповіді).
 10. У якій відповіді правильно вказано види технічних засобів за галуззю наукового знання?
 11. У якій відповіді правильно вказано об’єкти криміналістики?

Створення змісту, колонтитули,
схеми у MS Word

Для відображення кодів полів натиснути
Alt+f9

Коди полів

- Набір інструкцій, що включають в себе ім’я поля та перемикачі

 

Ім’я поля

• Дає команду створити зміст

Перемикачі

• Підказують як його (зміст) правильно побудувати

 

\o "Заголовки"

• Створює зміст з абзаців, відформатованих з використанням вбудованих стилів заголовків. Наприклад, в поле {TOC \o "1-3"} виводяться тільки заголовки, відформатовані зі стилями від "Заголовок 1" до "Заголовок 3". Якщо діапазон заголовків не вказаний, будуть виведені заголовки всіх рівнів в документі. Діапазон рівнів має бути укладений в лапки.

 

\h Гіперпосилання

• Вставляє елементи TOC як гіперпосилання.

\z

• Приховує початковий символ табуляції і номери сторінок в режимі веб-документа.

 

\t "стиль, рівень, стиль, рівень, ..."

• Створює зміст з абзаців, відформатованих зі стилями, відмінними від вбудованих стилів заголовків. Наприклад, в поле {TOC \t "chaptertitle, 1, chapterhead, 2"} створюється зміст з абзаців, відформатованих зі стилями "chaptertitle" і "chapterhead." Номер після імені кожного стилю позначає рівень елемента змісту, що відповідає цьому стилю.

• Використовуючи ключі \ o і \ t, можна створювати змісту з вбудованих стилів заголовків та інших стилів.

 

Поля ТОС та ТС

• ТОС - це поле для вставки змісту в документ

• ТС – поле для налаштування виводу змісту

 

Вставка декількох змістів

Використовуємо коди полів

Додамо зміст в кожний великий розділ

Додаємо поля ТС в заголовок кожного підрозділу

• Розміщуємо курсор біля заголовку

• Натискаємо Вставка>Експрес блоки>Поле>ТС

Копіюємо код поля для інших розділів та змінюємо ідентифікатор

Вставляємо зміст для кожного розділу з параметрами

Додаємо наш ідентифікатор x, y, z натистувши alt+f9

• Оновлюємо поле ТОС натиснувши праву кнопку миші та вибравши обновить поле целиком

• Знову комбінація alt+f9

Колонтитули

Створення титульної сторінки.
Вставка додаткових елементів
Створення списку літературиЕтапи створення

u Потрібно заповнити інформацію про документ в розділі Властивості документу.

u Розмістити інформацію за допомогою експрес блоків на сторінці документів

u Змінити стилі відображення титульної сторінки на сторінці даних

u Зберегти виділений фрагмент як шаблон титульної сторінки

u Використовуємо шаблон в наступних документах

Властивості документа.

u Властивості документа містять загальну інформацію про нього.

u При друці дана інформація не виводиться.

u При створенні титульної сторінки використовуються дані, що містяться в полях властивостей документа.

Властивості документа. Заповнення

u Назва – вказується вид роботи

u Тема – вказуємо тему роботи

u Керівник – вказуємо зі всіма званнями

u Організація – назва навчального закладу

u Група – студент групи …

u Ключові слова та Помітки – казуємо кафедру та місто, рік

Розміщення інформації на сторінці

Використовуємо стрічку інструментів для розміщення, доданої нами на попередньому кроці, інформації на сторінку.

Переходимо на вкладку Вставка > Експрес блоки> Властивості документа та обираємо потрібну інформацію.

Форматування інформації

u Розміщення вибраних полів в середині текстових полів

u Зміна стилів

Розміщення вибраних полів в середині текстових полів

Зміна стилів

В зв’язку з тим, що ми вставили всі наші дані в текстові блоки, то наша сторінка не змінює свої розміри і інформація не переміщується на нові сторінку, а залишається на тому самому місці.

 

Вставка додаткових елементів

Вставка таблиць. 5 способів

u Спосіб 1

u Залишається тільки заповнити таблицю необхідними даними і вирівняти ширину рядків.

u Спосіб 2

u Не такий швидкий, як перший, проте, дозволяє відразу ж створити таблицю з різними розмірами рядків і стовпців. Крім того, відразу ж відкривається вкладка з тонкими настройками таблиці.

u Спосіб 3

u Це можливість перетворення даних в таблицю. Поки даних немає перетворенням скористатися не можна.

 

u Спосіб 3

Працює досить очевидно, маються записи з певним роздільником (це може бути пробіл, знак табуляції або інший роздільник введений вручну в спеціальне віконце).

u Спосіб 4

Вставка впровадженого листа від MS Excel

Вставка таблиць. 5 способів

u Спосіб 4

Такий спосіб хороший, коли в таблиці необхідно розраховувати дані за допомогою формул. Природно в MS Word формули також можна використовувати, але їх набір дуже обмежений.

Однак, у такої таблиці є великий недолік у вигляді форматування. Для того, щоб таблиця вписалася в дизайн всього тексту доведеться постаратися з оформленням, в тому числі і за допомогою оформлення шрифтів, оскільки всі налаштування будуть відбуватися в сторонньому додатку. Крім усього іншого можуть виникнути певні проблеми з впровадженими об'єктами.

Тому використовувати впроваджені об'єкти слід, тільки якщо в таблиці MS Word немає можливості провести подібні розрахунки, або це звіт, який використовує дані з аркуша MS Excel.

Вставка таблиць. 5 способів

u Спосіб 5

Можливість вставки таблиці за певним шаблоном.

Створення стилю для назви таблиці

Вставка формул

Створення списку літератури.
Розсилка.
Створення і друк наклейок

Як швидко заповнити документ Word текстом

u Бувають ситуації, коли необхідно заповнити документ MS Word текстом.

u Причини можуть бути зовсім різні, від опробування можливостей у форматуванні, до демонстрації можливостей Word.

Можна заповнити значно швидше, використовуючи функцію

=rand(p,s), де:

p - кількість абзаців;

s - кількість речень.

Та натиснути enter

Приклад

u Наприклад, якщо ввести =rand(5,3), то буде виведено 5 абзаців тексту, в кожному абзаці по три речення. Якщо ввести дану функцію без аргументів, то буде виведено 5 абзаців, по 5 речень в кожному.

u Якщо ввести тільки один аргумент даної функції, то буде виведено вказану кількість абзаців по п'ять речень в кожному, наприклад, =rand(4), виведе 4 абзаци по п'ять речень.

Створення списку літератури

Варіанти створення

u Створення списку літератури та посилань на літературу в тексті в ручному режимі

u Використання вбудованих можливостей Word для створення списку літератури (Розділ посилання > управління джерелами)

Використання вбудованих можливостей Word

u Головний список – Ваша база даних літератури, може бути розбита по категоріям. Кожна категорія окрема база даних.

u Поточний список – перелік літератури, що використовується в конкретному документі

u Зразок – попередні перегляд вибраного із списку пенкту літератури

База даних списку літератури

u База даних автоматично зберігається після додавання кожного нового пункту літератури.

u Зберігається в папці C:\Users\admin\AppData\
Roaming\Microsoft\Bibliography

Стиль списку літератури

u Для того, щоб застосувати прийняті на території України стилі, потрібно завантажити файли з новими стилями до відповідної папки. Інструкція знаходиться у файлі readme за посиланням для 2007 і 2010 посилання, для 2013 посилання.

u Як тільки ви додасте файли і відповідну директорію у вас з’явиться новий стиль у переліку стилів на вкладці посилання.

Розмістити по тексту посилання

Поштова розсилка за допомогою Word 2013 та Excel

Основні кроки

u Налаштувати програму Outlook для відправки листів через вашу пошту

u Підготувати в документі Excel таблицю з переліком адрес, на які плануємо проводити розсилку.

u Підготувати текст для розсилки у Word

u Налаштувати розсилку у Word

Налаштувати програму Outlook

Додаємо обліковий запис

Перевіряємо налаштування натиснувши Далі

u Ваш обліковий запис налаштовано

Підготувати в документі Excel таблицю з адресами

u Для того щоб зробити розсилку потрібно мати перелік адрес, на які вона буде здійснена

Список розсилка

u Зовнішній вигляд списку та набір полів може відрізнятись, але обов’язкове поле для розсилки це email

Бланк тексту

u Це звичайний документ у Word, у вигляді привітання із пропусками в певних місцях, для подальшої підстановки в ці пропуси таких даних як ім’я, прізвище, назви компанії та будь-яких інших даних

Злиття

u Після того як у Вас готовий бланк тексту для розсилки та список адрес, можна починати процедуру під назвою Злиття для створення розсилки

Покроковий майстер злиття

u Вибираємо покроковий майстер та проходимо крок за кроком

Крок 1. Що ми хочемо отримати в результаті

u Листи – реальний паперовий лист для відправки через відділення пошти

u Електронне повідомлення – відправка того самого листа, але через електронну пошту

Переходимо до наступного кроку

Крок 2. Що буде використовуватись як основа листа

Крок 3. Вибір одержувачів

u Вказується з якого саме ресурсу будуть використовуватись адреси для розсилки (наш підготовлений файл Excel)

u Натискаємо Обзор

u Вибираємо створений нами файл.

u Вказуємо, який листок з файлу excel потрібно вибрати

u Натискаємо ОК

u Вікно імпорту використовується для вибору та фільтрації тих, хто підпадає під розсилку.

u Вибираємо і натискаємо ОК

u Переходимо до 4 кроку

Крок 4. Вставка даних в лист

u Для вставки даних з таблиці Excel, яку ми підготовили раніше використаємо пункт Другие елементы

u Список полів із вихідної таблиці

u Вставка правила для тексту

Шановний або Шановна

u Використаємо для цього вставку правила
IF…THEN…ELSE та колонку муж або жін з нашої таблиці excel

u Прописуємо умови для роботи правила

u Вставляємо ім’я

u Вставляємо ім’я та по батькові

Крок 5. Перегляд результату

Крок 6. Завершення

u Відразу відправити всі повідомлення на друк

u Зберегти в файл (для цього вибираємо Изменить часть писем)

Створення і друк наклейок.
Робота над буклетом.
Рецензування.

Створення і друк наклейок

Перед тим як купити наклейки

u Перевірити чи є для даного типу наклейок шаблон у Word

u Шаблони допоможуть зекономити багато часу

Щоб створити наклейки, потрібно

u Створюємо новий документ

u Переходимо на вкладку Розсилка > наклейки

Параметри

u Натискаємо на кнопку параметри

u Вибираємо тип друку та вид наклейок

Використання шаблону економить час

Всі параметри вже прописані

Поле адреса

u Ввести потрібну інформацію в поле з адресою

u Вибрати тип друку Наприклад сторінка з однаковими наклейками

u Натиснути Создать

Створені наклейки

Можна відправляти на друк

Якщо потрібно надрукувати одну наклейку замість всієї сторінки

u Вибираємо місце в якому нам потрібно надрукувати наклейну

u Принтер пропустить всі інші наклейки і надрукує тільки у вказаному нами місці

Створення наклейок з різними даними

u Правимо кожне поле з даними в ручну

u Використовуємо Злиття пошти

u Вкладка розсилки > почати злиття > наклейки

Вибираємо тип потрібних наклейок

u Натискаємо відразу після вибору типу наклейок ОК

u Вставляється пустий шаблон для введення наклейок

Створити список отримувачів

u Заходимо на вкладку Розсилка > вибрати отримувачів > ввести новий список

Новий список

u Заповнюємо поля

u Додаємо користувачів

u Натискаємо ОК

u Зберігаємо список

Тепер є пусті наклейки і перелік імен

Додаємо адресу в наклейки

u Вибераємо Розсилка > блок адреси та форматуємо вивід даних.

u Натискаємо ОК

u Для того, щоб всі наклейки стали в одному форматі натисни Обновить наклейки

Для перегляду результатів

u Натисніть переглянути результати

Форматування наклейок

При зміні першої клітинки

u Якщо ми змінюємо форматування першої клітинки то для застосування цих параметрів для інших просто оновіть наклейки

Додамо малюнок

u Для вставки малюнку перейти на вкладку вставка та вибрати малюнок

u Далі відформатувати положення малюнку

u Виберіть кнопку Оновити наклейки для застосування малюнку до всіх

Робота над буклетом

Буклет

Буклет (англ. Booklet) - вид друкованої продукції, характерний для рекламної поліграфії, що має зовнішню схожість з брошурою, але зазвичай більш складної конструкції і опрацьованого дизайну.

Вимоги

Вказуємо відступ по правому полю

Вибираємо параметр зеркальні поля

Дзеркальні поля і номери сторінок

Вставка номерів сторінок на не парних сторінках

Створення титульної сторінки

Пуста сторінка

Створення пустої сторінки

Вставляємо «Розрив непарної сторінки»

u У вінкі колонтитулу прибираємо відмітку «Як в попередньому розділі»

u Видаляємо на першій сторінці нумерацію

u Змінюємо початок нумерації на сторінках

Рецензування

Активація реєстрації змін

Всі зміни фіксуються

Інформація про зміни

u Ви отримуєте інформацію про те, що було змінено

u Яку саме інформацію внесли

u Хто змінив

u Можете прийняти зміни або відмінити їх

Варіанти показу змін

u Відображення всіх змін, які були внесені

u Відображення всіх змін, та виправленої інфо.

u Відображення документу без змін

u Початковий документ

Зміни

u Для збереження готового документу топрібно прийняти або відмінити внесені зміни

u Для цього використовуємо кнопки далі або назад

u Натискаємо прийняти або відмінити

Завершення рецензування

Порівняння документів

u Якщо інший користувач вніс зміни в документ але не увімкнув реєстрацію змін?

Функція «Порівняти»

Для порівняння та показу внесених змін в документ потрібно на вкладці рецензування вибрати Порівняти > Об'єднати

Функція «Порівняти»

Обрати вихідний документ та документ зі змінами
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)