АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

Читайте также:
 1. E. Жодної правильної відповіді.
 2. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. Використання стандартних метрик часу затримки відповіді та трасування
 6. Відповіді до 3 МК.
 7. Відповіді на візитні картки необхідно давати впродовж доби і також візитними картками.
 8. Данные тестирования студентов
 9. Для необмеженої області допустимих рішень існує: б) цільова функція не обмежена в) вірні відповіді а) і б)
 10. для проведения тестирования по учебной дисциплине «Конституционное право» в 2011–2012 учебном году
 11. Догляд за важкохворими

Варіант 1

Г

Б, г

Г

В

В

6. в.

7. а, в

Г

Б

Б

 

Варіант 2

В, д

В, г

А, в, д

В

Г

6. б.

Б

Г

Г

В

Варіант 3

Г

А

Д

В

Б

В

А, в

Д

А

В

Варіант 4

Г

В, г

В

Б

А

Г

Б, в

А

В

В

Варіант 5

А, д

Г

Б

В

Б

6. а.

А

Г

Б

В

Варіант 6

Д

Б

Г

А

В

6. в.

А

В

В

В

Варіант 7

В, д

В, г

Д

А

В, д

А,б,в

А, б, в, д

А

В, д

А, в, д

Варіант 8

Г, д

2. б, д;

В

В

Б

А

А, б, в, д

Б

А, в, д

Г

Варіант 9

А, в, д

Б

А

В

Г

Г,д

Б

Г

В

Д

Варіант 10

В, г, д

В

В

В

А

6. а, д

Г

В

Б

Г

Варіант 11

Д

Б

В

А

А, д, е

Д

Г

Г

А

Д

 

Варіант 12

А, в

2.А, Д

Г

Г

В

В

А, в, д

Г

В

А, б, д

Варіант 13

Б, г, д

2. а, в, д

В

ВБ

А, б, г

А, в, д

А

Б

В

Варіант 14

А, д

Б

Б

Г

5. б.

А, б

В

Г

Б

Б, д

Варіант 15

В, г

В

В

Г

В

Б

Г

А

А, г

Г, д

Варіант 16

Б, д

2. г

Б

А

5. б.

А

Б, д

Г

Б, в, г

10. а

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 1.:

 1. Медичну сестру і санітарку викликали в операційний блок, щоб забрати прооперованого хворого в палату. Вони прийшли з каталкою, але яка форма одягу повинна бути у них?

 

2.. Постова медсестра виявила, що у хворого, що оперується з приводу травми

грудної клітки з розривом легені, на другий день після втручання з'явилося

виділення яскраво-червоній крові їх дренажу плевральної порожнини, знизився

артеріальний тиск, став частим і ниткоподібним пульс.

Якими повинні бути дії постової медсестри?

 

 1. Перед операцією у хворого К., 24 років, з приводу не ущемленої пахової

грижі проведена внутрішньошкірна проба з 0,5% розчином новокаїну 0,1 мл. Через

20 хвилин на шкірі передпліччя з'явилася яскрава гіперемія до 3,0 см в діаметрі.

Викликаний лікар. Як розцінити результати проби? Чим провести знеболення під час операції?

 

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

 

Варіант 2.

 

 1. У хворого з перитонітом виникла блювота шлунковим вмістом. Блювотні

маси у великій кількості потрапили на халат, змінний одяг, руки і ноги медичної сестри. Що повинна зробити медсестра?

2. У операційної медичної сестри при щомісячному обстеженні на

бацилоносійство (узятий посів з носа) виявлений патогенний золотистий

стафілокок. Які повинні бути зроблені заходи?

 1. У стерилізаційній проводилася стерилізація білизни. Стерилізували паром під

тиском 152,5 кПа /1,5 атм/ протягом 45 хвилин. Після того, як весь пар був випущений, коробки стерилізовані герметично закрили і віднесли в операційну. Допущена помилка? Ваші подальші дії?

 

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

 

Варіант 3.

 1. Професор проводить обхід хворих в хірургічному відділенні, але з ним

знаходиться тільки завідувач відділенням, Він призначив хворому ультразвукове обстеження жовчного міхура. Хто повинен бути присутнім на обході? Хто виконає призначення професора?

 1. Хворий був збитий на вулиці машиною 1 годину тому. На правому плечі є велика, рвана рана. Які заходи боротьби з інфекцією потрібно зробити?
 2. Хворий Н., 42 років, під час пожежі отримав опік близько 70%

площі тіла I-II-III ступеня, зокрема губ і ротової порожнини. Доставлений в хірургічне відділення машиною швидкої допомоги в стані шоку 3 ступені два дні тому. З явищ шоку виведений в реанімаційному відділенні. Проте стан залишається дуже важким: відмічається ступор, нудота, кілька разів був рідкий стілець, як прояв інтоксикації. Яким способом проводити живлення хворого? Які речовини необхідно вводити?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)