АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1. У хворого після операції промокла кров'ю пов'язка і одяг

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види управлінського контролю.
 12. Види, рівні та основні завдання моніторингу

Варіант 7.

1. У хворого після операції промокла кров'ю пов'язка і одяг. Проведена перев'язка і зміна одягу. У якому приміщенні повинен знаходитися брудний одяг до відправки в пральню?

2. У хворого Ш., 69 років, після обстеження виявлений рак антрального відділа шлунку із стенозом. Хворий готується до операції – резекції шлунку. Як повинен бути підготовлений даний пацієнт?

3. Хворий С., 56 років, звернулася до лікаря – невропатолога з скаргами на

оніміння і болі по задній поверхні лівого стегна і гомілки. Хворий відзначив, що появі цих скарг передувала ін'єкція в ліву сідницю, виконана вдома. Чим викликані симптоми? Яка можлива помилка була допущена при виконанні ін'єкції?

 

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 8.

1. Під час вступу дитини в хірургічне дитяче відділення за ним регулярно спостерігає лікар, виконує низку лікувальних заходів: проводить перев'язки, промивання гнійної порожнини, а медична сестра стежить за виконанням гігієнічних заходів, за одягом, ліжком дитини, виконує призначення лікаря. Санітарка виконує функції прибиральниці. По якій системі організована робота у відділенні?

2. Хворий А., 33 років, поступив по швидкій допомозі з діагнозом: ущемлена правостороння пахова грижа. Яка повинна бути проведена передопераційна підготовка?

3. Під час внутрішньовенного введення розчину ципрофлоксацину хворому К., він

став пред'являти скарги на відчуття браку повітря, серцебиття, стискаючі, тиснучі болі за грудиною. Що з хворим?

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 9.

1. У хірургічному відділенні за хворим спостерігає медична сестра, виконує призначення лікаря, проводить перев'язки, а санітарка перестилає ліжко, миє хворого під душем, переодягає, допомагає при умиванні, годуванні хворого, ставить клізму під спостереженням медсестри. Лікар оглядає хворого, призначає лікування, виконує операції. По якій системі організована робота у відділенні?

2. Хворий був збитий на вулиці машиною 1 годину тому. На правому плечі є велика, рвана рана. Які заходи боротьби з інфекцією потрібно зробити?

3. Чому при стерилізації в автоклаві на початку автоклавування необхідно повністю видалити з камери стерилізації повітря за допомогою пари? 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 10.

1.У хворого при розтині флегмони з рани виділився газ, відокремлюване мізерне, серозний-геморагічне, смердюче – запідозрена газова анаеробна інфекція. Які хімічні антисептики треба застосувати?

2. Хворий П., 22 років, звернувся в порядку швидкої допомоги до медсестри з скаргами на болі в області зовнішньої поверхні правого плеча, підвищення температури тіла до 390 С. При огляді виявлений інфільтрат в підшкірній клітковині діаметром 5 см, хворобливий при пальпації, з розм'якшенням в центрі. Шкіра в цій області гіперемірована. Із слів хворого, 5 днів тому була зроблена ін'єкція 25% розчину магнію сульфату у зв'язку з підвищенням артеріального тиску. Яка була допущена помилка при виконанні ін'єкції? Яке виникло ускладнення? Які заходи необхідно вжити медсестрі?

 

3. Через 3-и доби після резекції шлунку у хворого роздувся живіт, гази не відходять, при перкусії визначається тимпанічний звук над всіма відділами живота, аускультативно – перистальтика кишечника прослуховується. Ваш діагноз і заходи, що будуть проводиться ?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)