АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Домашнє завдання

Читайте также:
 1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. V. Оголошення домашнього завдання.
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. VI. Домашнє завдання
 5. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 6. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 7. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 8. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 9. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 10. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 11. Виконайте завдання

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

- Відгадайте прізвища першовідкривачів нових земель, які згадуються в романі Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан».

Відповідь: 1. Лівінгстон. 2. Камерон. 3.Стенлі.

ІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учнів-«географів» про шлях «Пілігріма»

(Демонстрація карти з позначеним шляхом «Пілігрима». Коментар учнів щодо о. Пасхи, який слугував «орієнтиром» мандрівникам тощо.)

Можливий шлях «Пілігрима»

2. Бесіда

- Кого з відкривачів нових земель, мандрівників-першопрохідників ви знаєте? (Магеллан, Кук, Колумб, Васко да Гама та ін.)

- Яку роль повинен був зіграти у житті місіс Уелдон, Джека, Бенедикта Лівінгстон? (Міг урятувати їх, якби не його передчасна смерть.)

- Які почуття викликають у вас ці люди? Чому? (Почуття захоплення, поваги, бо вони безстрашні, розумні, віддані своєму покликанню люди. Вони жертвують навіть своїм життям заради нових відкриттів для всього людства.)

3. Чи уважний ти читач?

Кросворд «Географічний»

1) Як називали водоспад, до якого потрапив Дік Сенд? (Нтама)

2) До якого океану випадково потрапили мандрівники? (Атлантичний)

3) Яку річку туземці називали Кванго? (Конго)

4) Які гори сподівалися побачити герої роману? (Анди)

5) На якому континенті несподівано для себе опинилися пасажири «Пілігрима»? (Африка)

6) Якою країною, на думку мандрівників, вони подорожують? (Болівія)

7) Куди обіцяв провести героїв Гарріс? (Атакама)

8) Куди повинен був повернутися «Пілігрим»? (Сан-Франциско)

Ключове слово — «мандрівка».

4. Перевірка домашнього завдання

Зачитайте уривки з розділу «Ярмарок», які розповідають про:

а) одяг, зачіски туземців;

б) продукти, рослини, що вирощують африканці;

в) гроші туземців;

г) звичаї місцевих племен.

Зробіть висновки про своєрідність культури африканських племен.

5. «Розгадуємо загадку»

Мандри та подорожі можуть бути небезпечними. Розкрийте таємницю літер «С» «В». (Самюель Вернон найняв Негору провідником, але Негору обдурив його, обікрав і вбив. Помираючи, С. Вернон зміг написати декілька слів про все, що сталося, власною кров’ю. Так, опинившись в Африці, герої твору дізналися і про справжню сутність Негору, і про долю хазяїна Дінго.)

 

ІII. Підбиття підсумків уроку

1. «Продовжте речення» (письмово)

1) Для цікавої подорожі необхідні…

2) Справжньому мандрівникові треба знати…

3) Щоб вижити в екстремальній ситуації, мандрівникові треба бути…

4) Подорожі потрібні людині, щоб…

2. Слово вчителя

— Ж. Вернові належить право називатися винахідником жанру незвичайної подорожі, у якому поєднуються пригоди, мандрівки та наукові відомості з різних галузей знань. А романи «П’ятнадцятирічний капітан», «Діти капітана Гранта», «20 тисяч льє під водою» взагалі називають цікавою географією.

IV. Домашнє завдання

Знайти або намалювати зображення тварин, комах, рослин, назви яких зустрічаються в романі.

 

 

ДЖЕК ЛОНДОН

(1876-1916)

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)