АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Що входить в обов'язки постової медичної сестри?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 13

1.Що входить в обов'язки постової медичної сестри?

а) участь в операціях; б) участь в санпросвітроботі; в) прибирання палати;

г) виконання призначень лікаря; д) підготовка хворого до рентгенологічного

обстеженню.

2.Який дезинфікуючий розчин можна використовувати для обробки предметів

що знаходяться в хірургічному відділенні? а) 1% розчин хлораміну Б; б) 2%

розчин лізолу; в) 0,2% розчин дезоксону-1; г) 1% розчин йодонату; д) 3%

освітлений розчин хлорного вапна.

3. Парами формаліну слід стерилізувати:
а) ріжучі інструменти; б) гумові рукавички; в) оптичні інструменти;

г) марлеві серветки; д) шприци.

4. У якому розчині і який час дезинфікують шприци після використання перед

обробкою? а) 1% розчині лізолу 3 години; б) 0,5% розчині хлораміну 15 хвилин;

в)3% розчині хлорного вапна 1 годину; г) первомуру 3 години; д) етиловому спирті 10

хвилин.

5.Об'єм розчину, що одномоментно вводиться підшкірно, не повинен перевищувати :

а) 1 мл; б) 2 мл; в) 3 мл; г) 5 мл.

6.Які існують показання для застосування внутрішньовенних вливань?

а) зниження об'єму циркулюючої крові; б) інтоксикація організму;

у) підвищення артеріального тиску; г) порушення водний-електролітного балансу;

д) набряк легені

7.Який дезрозчин можна використовувати для обробки предметів,

що знаходяться в хірургічному відділенні: а) 1% розчин хлораміну Б;

б) 2% розчин лізолу; в)0,2% розчин дезоксон-1; г) 1% розчин йодонату;

д) 3% освітлений розчин хлорного вапна.

8.З якої порції слід брати мочу для дослідження у чоловіків?
а) на початку сечовипускання; б) з середнього струменя; в) в кінці сечовипускання;

г) всю вечірню сечу.

9.Який відсоток сольових розчинів використовується для постановки гіпертонічної

клізми: а) 1% розчин хлориду натрію або 5% розчин магнію сульфату. б) 10%

розчин хлориду натрію або 25% розчин магнію сульфату в) 20% розчин хлориду

натрію або 50% розчин магнію сульфату г) 30% розчин хлориду натрію або 75%

розчин магнію сульфату.

10.Що відноситься до заходів профілактики пневмонії в після-

операційному періоді?

а) внутрішньовенне введення 10% розчину хлориду натрію;

б) призначення жарознижуючих засобів; в) проведеннядихальної гімнастики; г) дотримання строгого постільного режиму.

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 14

1.Які з перерахованих препаратів знаходяться на спеціальному обліку і повинні

знаходитися в сейфі?

а) промедол; б) пеніцилін; в) новокаїн; г) кордіамін; д) фенозепам.

2.Скільки разів за добу проводять прибирання приміщень в хірургічному відділенні?

а) один раз; б) двічі; в) три рази; г) чотири рази; д) п'ять разів.

3.Що з перерахованого не відноситься до профілактики повітряної інфекції?
а) ультрафіолетове опромінювання повітря; б) обробка операційного поля;

в) провітрювання; г) припливний-витяжна вентиляція; д) носіння маски.

4. Який склад миючого розчину? а) 0,5% розчин хлораміну і 6% розчин

перекиси водню; б) 3% розчин хлорного вапна і 0,5% розчин миючого

засоби; в) 0,25% розчин діхлор-1 і 0,5% розчин «Ariel»; г) 3% розчин

перекиси водню і 0,5% розчин миючого засобу; д) 3% розчин дезоксона-1 и

0,5% розчин миючого засобу..

5.Вказати рекомендований кут введення голки при підшкірній ін'єкції:

а) 15-20 0; б) 30-45 0 ; в) 50-60 0; г) 80-90 0.

6.Оптимальні способи стерилізації шприців і голок:

а) сухим жаром; б) автоклавування; в) стерилізація газом; г) холодна

стерилізація; д) кип'ячення

7. Яка нориця при хронічному парапроктиті є повною: а) хід

йде з гнійної порожнини на шкіру; б) нориця йде з порожнини в пряму

кишку; в) хід йде з порожнини на шкіру і в пряму кишку; г) нориця йде

підковоподібно біля прямої кишки і відкривається двома отворами

на шкіру; д) порожнина гнійника з’єднується двома ходами з прямою кишкою.

8.Який вид блокади показаний при нирковій коліці?
а) по Школьникову-Селіванову; б) ваго-симпатична по Вишнєвському;

в) локада паравертебральних симпатичних вузлів; г) блокада насінного

канатика по Лорін-Епштейну.

9.Об'єм гіпертонічного р-ра для гіпертонічної клізми:
а) 5-10 мл. б) 50-100 мл. в) 500-1000 мл. г) 5000- 10 000 мл.

10.До заходів профілактики тромбозів в післяопераційному

періоді відносяться:

а) строгий постільний режим; б) активне ведення післяопераційного періоду;

в) призначення антибіотиків; г) призначення серцево - судинних засобів;

д) призначення антикоагулянтів і дезагрегантів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)