АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

 

Варіант 5

1.Диспансери бувають:

а) онкологічні; б) діетологічні; в) артрологічні; г) урологічні;

д) ендокринологічні.

2. Що таке інфекція імплантаціона?

а/ передача через повітря; б/ зіткнення з не стерильним матеріалом; в/ при

кашлі; г/ накладення швів не стерильними нитками; д/ при контакті з хворим

що має флегмону.

 

3. Скільки режимних зон є в операційному блоці? а) п'ять; б) чотири; в) три;

г) дві; д) одна.

 

4. Що таке завершальне прибирання в операційній:

а/после гнійної операції; б/после кожної операції; в/в кінці операційного дня;

г/один разів в тиждень.

 

5. Яку пробу проводять на залишки крові при підготовці до стерилізації інструментів?

а) сульниламідну; б) азоперамову; в) пеніцилінову;

г) гіпосульфітну.

 

6. Яка допомога потрібна хворому, якщо ін'єкція проведена в область

сідниці не внутрішньом'язово, а підшкірно і виник інфільтрат?

а) тепло; б) розріз; в) масаж; г) обколювання розчином новокаїну.

 

7. Контроль за якістю обробки передстерилізаційної на предмет повноти

видалення залишків миючих засобів проводять при допомозі:

а) фенолфталеінової проби; б) азопирамовой проби; в) бензидинової проби;

г) проби з бензойною кислотою; д) проби Мікуліча

 

8. Як стерилізується гумовий катетер в даний час?
а) кип'яченням; б) у 2% розчині хлораміну; в)в парах формальдегіду; г) у

автоклаві.

 

9. Яке положення в ліжку для хворих з травмою грудей?
а) сидяче; б) напівсидяче; у) лежаче; г) голова нижча за ноги.

 

10. Яка мінімальна кількість крові береться для біохімічної

дослідження?

а) 2 мл; б) 3 мл;) 5 мл;г) 10 мл.

 

 

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 6

1.У санаторіях гастроентерологічного профілю проводять:

а) діагностику захворювання; б) хірургічне лікування; в) відпочинок хворих;

г) санпроосвітроботу; д) доліковування хворих після операцій на органах

черевній порожнині.

2.Що таке внутрішньолікарняна інфекція?

а) занесення інфекції при відвідинах хворих родичами;

б) що передається в хірургічному відділенні від одного хворого іншому;

в) внесення інфекції до рани при перев'язці;г) нагноєння рани у хворого після створення калового свища;

д) поява післяін'єкційного абсцесу.

3.У якій режимній зоні зберігається, використана на операції, забруднена

операційна білизна до відправки в пральню? а) у будь-якій зоні; б) у зоні

обмеженого режиму; в) у стерильній зоні; г) у зоні загального режиму; д) у зоні

строгого режиму

4.У яку зону стерильності в операційному блоці необхідно віднести

інструменти в кімнату, де зберігаються інструменти (інструментальна): а/ зона

обмеженого режиму; б/ зона строгого режиму; в/ зона загального режиму; г/ зона

стерильного режиму.

5. Чим обробляються шкірні покриви постової сестри при випадковому

попаданні на них крові хворого СНІД’дом (підозрілого на ВІЛ-СНІД

або необстеженого на антитіла до ВІЛ)?

а) 0,5% K Mn O4; б) 30% розчином альбуциду; в) 70% етиловим спиртом; г) 1%

розчином хлораміну.

6.Які ускладнення пов'язані з порушенням правил асептики і антисептики при

проведенні ін'єкцій?

а) повітряна і жирова емболія; б) алергічні реакції; в) розвиток

післяін'єкційних інфільтратів і абсцесів; г) захворювання сироватковим

гепатитом.

7.Найбільш оптимальним способом обробки шкіри пацієнта перед ін'єкцією є:

а) 70% спиртом; б) 96% спиртом; в) розчином хлораміну; г) 0,02% хлоргексидину;

д) первомуром

8.Як стерилізуються з оптикою цистоскоп?
а) у розчині спирту; б) у сухожаровій шафі; в) у парах формаліну; г) у автоклаві.

9.Яка повинна бути температура води для постановки гірчичників?
а) 25-35 градусів; б) 35-40 градусів; в) 40-45 градусів; г) 50-60 градусів.

10.Не пізніше якого часу необхідно відправити до лабораторії кал

на яйця глист?

а) 10 хвилин; б) 20 хвилин; в) 30 хвилин; г) 50 хвилин; д) 1 година.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)