АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1. У хворого увечері, після рясної їжі, з'явилися різкі болі у верхній частині

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види управлінського контролю.
 12. Види, рівні та основні завдання моніторингу

 

Варіант 4.

1. У хворого увечері, після рясної їжі, з'явилися різкі болі у верхній частині

живота, різка напруга м'язів черевного преса, вимушене положення з

підібганими до живота колінами. Куди звернутися хворому за медичною

допомогою?

2.. Студент, допомагаючи процедурній сестрі, брав участь при заборі крові на аналіз у

хворого-наркомана, і випадково кров потрапила на гумові рукавички, в яких він

працював. Як поступити студентові?

3. Хворий В., 51 року, оперований з приводу перитоніту

апендикулярного походження. На п'ятий день у хворого піднялася температура до 39 0С, посилилися болі в післяопераційній рані. При перев'язці виявлені ознаки запалення в рані, флюктуація. У чистій перев'язувальній краї рани розведені, виділилася велика кількість густого гною. Рана дренована. Які дії слід виконати відносно хворого, чистої перев'язувальної, палати, де знаходився хворий?

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 5.

1. Хворий звернувся до дільничного лікаря з скаргами на слабкість, схуднення

поганий апетит, При огляді хворого лікар виявив пухлиноподібну утворення в епігастральній області, помірно хворобливе. Під час фіброгастроскопії і рентгеноскопії шлунку виявлена пухлиноподібне утворення. Куди направити хворого на лікування?

2. Медсестра перев'язувальної провела в кінці робочого дня передстерилізаційну

обробку використаних інструментів в наступній послідовності:

- Вимила інструменти від крові в ємності з водою марлевими серветками

і щіткою.

- Помістила інструментарій в 0,5% розчин хлораміну на 30 мін

- Промила інструментарій під проточною водою протягом 0,5 хвилини, до

зникнення запаху дезинфікуючого розчину.

- Помістила інструментарій в ємність з миючим розчином на 15 хвилин при

температурі + 45°—50° С.

- Вимила інструменти щіткою в цьому ж миючому розчині

- Промила їх під проточною водою протягом 3-х хвилин.

- Обполоснула дистильованою водою.

- Висушила інструменти.

- Провела контроль обробки.

- Вода після обробки інструментів вилита в каналізацію, місткість промита

у проточній воді, осушена.

Які допущені помилки при обробці інструментарію?

3. Хворий Е., 19 років, поступив в хірургічне відділення зпісляін'єкційним абсцесом стегна. Черговим хірургом гнійник розкритий, але він виявив, що у хворого є множинні інфільтрати і сліди після внутрішньовенних ін'єкцій. Яке захворювання можна запідозрити у хворого? Як медична сестра повинна проводити пробу на чутливість до антибіотиків? Як поступити з шприцом після використання?

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 6.

1. Хворий оперований з приводу виразки шлунку. На шосту добу з'явилися болі в рані, піднялися температура тіла до 39 0С, пов'язка промокла гнійним відокремлюваним. У якій перев'язувальній необхідно провести перев'язку? Де повинен знаходитися цей хворий?

2. До Вас в медпункт звернувся хворий, який скаржиться на підвищену температуру до 38,2 0 С, наявність набряку в області верхньої

губи. При огляді: верхня губа різко набрякла, в центрі набряку –

конусовидне здуття (піднесення). Шкіра і слизиста оболонка над

ним темно-червоного кольору. Ваш діагноз і подальші дії?

3. Хворий Ч., 70 років, поступив в хірургічне відділення з вологою гангреною лівої нижньої кінцівки і цукровим діабетом. Наступного дня після надходження хворому під наркозом виконана ампутація кінцівки на рівні середньої третини стегна. На місці ампутації відмічалась набряклість тканин, тому в рані залишена перфорована дренажна трубка для її постійного зрошування розчинами антисептиків. Як медсестрі доглядати такого хворого?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)