АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Що входить в обов'язки сестри-хазяйки?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 15

1.Що входить в обов'язки сестри-хазяйки?

а) прибирання в палатах, коридорах; б) годування хворих; в) збір брудної білизни і

відправка його в пральню; г) забезпечення санітарок інвентарем; д) проведення

санпросвітроботи.

2.Яким дезинфікуючим препаратом обробляють санітарний вузол, унітаз?

а) 3% перекисом водню; б) 0,5% миючим розчином з порошком «Лотос»; в) 3%

освітленим розчином хлорного вапна; г) вірконом; д) 0,5% розчином

гіпохлорида кальція.

3.При якій температурі (у градусах за Цельсієм) стерилізують інструменти в

сухожаровій шафі?
а) 120; б) 150; в) 180; г) 200; д) 220.

4. Температура миючого розчину і тривалість замочування шприців: а) 20 0С – 15 хвилин; б) 30 0С – 30 хвилин; в) 40 0 С – 1 година; г) 50 0С – 15 хвилин; д) 60 0 – 25 хвилин.

5.Температура масляного розчину, що вводиться підшкірно, повинна бути не менше:

а) 15-20 0С; б) 20 -25 0С; в) 25-30 0С; г) 30-35 0С.

6.Яке ускладнення може розвинутися при сквізній перфорації вени при

венепункції?

а) жирова емболія; б) інфільтрат; в) пірогенна реакція; г) повітряна емболія;

д) все перераховане вірно

 

7. Кількість живильної суміші що вводиться через шлунковий свищ за один

раз в першу-другу добу після операції: а) 1500 мл; б) 1000 мл; в) 500 мл; г) 200 мл;

д) 100 мл.

8.Яку порцію мокроти слід збирати для бактеріологічного

дослідження?
а) ранішню; б) денну; в)вечірню; г) нічну.

9.Для затримки стільця після операції з приводу геморою застосовують:
а) безшлакову дієту. б) алмагель, вікаір. в) активоване вугілля, відвар

ромашки. г) фталазол, атропін.

10.Заходи боротьби з метеоризмом після операції:

а) голод, дієта; б) послаблюючі засоби; в) грілка на живіт, компрес;

г) газовідвідна трубка, д) очисна клізма.

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 16

1. Молодша медична сестра (санітарка) може проводити:

а) ін'єкції; б) клізми очисні; в) відпускати фізіопроцедури;

г) ставити банки; д) переодягати хворих.

 

2. Скільки видів вологого прибирання застосовується в операційному блоці? а) один;

б) два; в) три; г) чотири; д) п'ять.

 

3. .Длительность замочування шприців в миючому розчині?а/ 5-10 хвилин; б/ 15-20 хвилин; в/ 25-30 хвилин; г/ 35-45 хвилин.

4. При позитивній бензидиновій пробі відбувається фарбування в: а) синій-зелений колір; б) червоний; в) чорний; г) рожевий; д) коричневий.

 

5. Рекомендована довжина голки для проведення підшкірної ін'єкції:

а) 3 см; б) 4 см; в) 5 см; г) 6 см.

 

6. Яке ускладнення може розвинутися при попаданні 10% розчину хлориду кальцію

у підшкірну клітковину?

а) некроз; б) жирова емболія; в) пірогенна реакція; г) повітряна емболія;

д) анафілактичний шок

 

7. Для попередження роздратування шкіри навколо нориці обробляють:

а) маззю Вишнєвського; б) пастою Лассара; в) обмивають фурациліном;

г) змащують маззю гідрокортизону; д) застосовують цинкову пасту.

 

8. Як слід зберігати мокроту, якщо немає можливості негайно доставити її

лабораторію?
а) протягом доби при кімнатній температурі; б) протягом доби в

холодильнику; в) протягом декількох годин в термостаті; г) на протязі

декількох годин в холодильнику; д) протягом доби в термостаті.

 

9. Для лікування метеоризму застосовують:
а) фталозол або атропин.б) газовідвідні трубки. в) активоване вугілля або

відвар ромашки. г) гіпертонічні клізми.

 

10. Мета накладення вантажу на рану після операції:

а) попередження кровотечі; б) попередження розбіжності швів;

в) попередження розвитку інфекції; г) зменшення болю.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)