АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Що відноситься до спеціалізованого відходу за хворим?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 3

1.Що відноситься до спеціалізованого відходу за хворим?

а) внутрішньом'язова ін'єкція; б) постановка очисної клізми;

в) проведення дихальної гімнастики; г) спостереження за вакуумною

аспірацією через дренаж з плевральної порожнини;

д) надання допомоги хворому при зміні натільної білизни.

2. Яка повинна бути довжина медичного халата?

а) нижче за колінний суглоб; б) до гомілковостопних суглобів; в) до рівня тазового

пояси; г) до середини стегна; д) будь-якої довжини.

 

3. Які заходи попередження зараження ВІЛ повинен застосовувати хірург при

операції? а) оперувати в звичайному одязі; б) застосувати додатково окуляри;

в) надіти спеціальний халат, нарукавники; г) надіти на руки по дві рукавички;

д) надіти спеціальний халат, рукавички, окуляри, нарукавники, бахіли.

 

4. Одноразові шприци після використання дезинфікують:

а/ в спирті; б/ в розчині лізолу; в/ в розчині хлорного вапна;

г/ кип'ячінням.

 

5. У якому розчині замочують інструменти багаторазового користування при

обробці передстерилізаційній ?:

а) гіпертонічний розчин куховарської солі; б) дезактин; в) фурацилін;

г) 10% розчин глюкози.

 

6. Довжина голки для внутрішньом'язової ін'єкції:

а) 2-3 см; б) 4-5 см; в) 8-10 см; г) 12-15 см.

 

7. Пірогенні реакції після внутрішньовенних ін'єкцій розвиваються унаслідок:

а) використанні препаратів з минулим терміном придатності; б) сенсибілізації

організму лікарським препаратом; в) неякісний приготованих

розчинів; г) перфорації вени; д) порушення правил асептики і антисептики

 

8. Для збирання калу з нориці товстої кишки застосовують: а) ватяно-

марлеві пов'язки; б) промивання кишки з подальшою

перев'язкою; в) обтуратори; г) памперси; д) калоприймачі.

 

9. У чому недолік дренування по Субботіну-Пертесу?
а) необхідність постійної зміни судин місцями; б) необхідність

стежити за гемодинамікою хворого; в) необхідність постійного введення

антибіотиків в дренаж; г) необхідність постійного введення

кардіотонічних препаратів.

 

10. Які продукти необхідно виключити з раціону хворих за

3 дні до рентгенологічного і ультразвукового дослідження?

а) багаті вітамінами; б) багаті клітковиною; в) газовані напої; г) багаті жирами.ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант

1. До якого виду діяльності відноситься виконання медичною сестрою призначень лікаря? а/ операція; б/ профілактика; в/ деонтологія; г/ догляд за хворим.

2. Яким повинен бути стан рук у медсестри при виконанні ін'єкцій?

а) перед ін'єкцією руки не миє, а тільки після процедури;

б) руки обробляє перед маніпуляцією 0,5% розчином хлораміну і миє під

краном; в) на руки надягає стерильні гумові рукавички, а після

виконання маніпуляції обробляє хлораміном, миє з милом;

г) чисті рукавички обробляє перед маніпуляцією 0,5% розчином

хлораміну, миє з милом і обробляє 96% етиловим спиртом. Після

маніпуляції обробляє хлораміном і миє з милом.

д) надягає чисті рукавички і робить ін'єкцію.

 

3. Як попередити краплинну інфекцію?

а/ мити руки; б/ одягати халат; в/ одягати маску; г/ застосовувати стерильний

матеріал для перев'язок; д/ одягнути гумові хірургічні рукавички.

4. Як стерилізуються серветки для операції:

а/ кип'яченням; б/ сухою парою під тиском; в/ поточною парою;

г/ в сухожаровій камері.

5. Яка проба проводиться на залишки миючої речовини?:

а) фенолфталеінова; б) лакмусова; у) йодна; г) амідопиринова.

 

6. Яка небезпека виникає при внутрішньом'язовому введенні лікарського

речовини в нижне - внутрішній квадрант сідниці?

а) пошкодження клубових судин; б) пошкодження прямої кишки;

в) пошкодження куприка; г) пошкодження сідничого нерва.

 

7. Контроль за якістю обробки передстерилізаційної на предмет повноти

видалення залишків крові проводять при допомозі:

а) фенолфталеінової проби; б) азопірамової проби; в) бензидинової проби;

г) проби з бензойною кислотою; д) проби Мікуліча

 

8. За наявності свища сечоводу застосовують: а) сечоприймач;

б) заклеюють лейкопластирем; в) пломбують БФ-6; г) ушивають;

д) застосовують ватяний-марлеві пов'язки.

 

9. Об'єм першої допомоги при відкритому пневмотораксі:
а) торакорафія; б) ваго-симпатична блокада; в) накладення оклюзійної

пов'язки; г) торакоцентез.

 

10. Яка найбільш ефективна речовина застосовується перед

рентгенологічним дослідженням шлунково-кишкового тракту

для зменшення пневматизації кишечника?

а) міцний чай; б) ферменти; в) сорбенти (активований

вугілля); г)гипертонический розчин.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)