АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Яке приміщення відноситься до допоміжних?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 9

1.Яке приміщення відноситься до допоміжних?

а) ванна; б) палата; в) пост медичної сестри; г) операційна;

д) процедурна.

2.Яка повинна бути площа підлоги в палаті на 1 ліжко?

а/ 8,5-9,5 м 2; б/ 6,5-7,5 м 2; в/ 4,5-5,5 м 2; г/ 3,5-4,5 м 2 ; д/ будь-яка, де розміститися

ліжко.

 

3.У перебігу якого мінімального часу стерилізуються інструменти в

автоклаві при тиску 2 атм і температурі 1320 С.
а) 20 хвилин; б) 35 хвилин; в) 45 хвилин; г) 1година; д) 1година 30 хвилин.

4.За яких умов стерилізується операційна білизна в автоклаві:

а/ тиск 1 атмосфера - 30 хвилин; б/ тиск 1,5 атмлосфери -

2 години; в/ тиск 2 атмосфери - 20 хвилин; г/ тиск 3 атмосфери - 15 хвилин.

5.Який кут введення голки при внутрішньошкірному алергічному тесті?

а) 10 0; б) 20 0; в) 30 0 ; г)15 0; д) 45 0.

6.Які ускладнення пов'язані з порушенням правил асептики і антисептики при

проведенні ін'єкцій?

а) повітряна емболія; б) жирова емболія; в) алергічні реакції;

г) захворювання гепатитом В; д) розвиток післяін'єкційних абсцесів і

інфільтратів.

7.Який з непрямих методів контролю за стерилізацією операційної білизни в

автоклаві найбільш достовірний?

а) показання манометра; б) плавлення сечовини; в) бактеріологічний контроль;

г) плавлення бензойної кислоти; д) плавлення антипірину

8.Як часто слід промивати сечові шляхи при накладенні свища?
а) 1 раз на день; б) 6 разів на день; в) щогодини; г) 2-3 рази на день.

9.Який об'єм води для очисної клізми:
а) 100-300 мл. б) 500-1000 мл. в) 1,0-1,5 л. г) 2.0-4,0.

10.Коли хворому ставляться очисні клізми у випадку

плановій операції?

а) протягом двох днів до операції; б) тільки напередодні операції

увечері; в) тільки вранці в день операції; г) увечері

проносне, а вранці очисна клізма; д) напередодні увечері

і вранці в день операції.

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 10

1.Яке оптимальне число ліжок в палаті?

а) 10; б) 8; в) 1; г) 4; д) 2.

2.Яка температура повітря повинна бути в палаті?

а/ 30 градусів; б/ 26 градусів; в/ 20 градусів; г/ 16 градусів; д/ 34 градуси.

3.Посіви для контролю за ефективністю стерилізації шовного матеріалу слідує

проводити 1 раз в:
а) 3 дні; б) 5 днів; в) 10 днів; г) 15 днів; д) 20 днів.4. При якій температурі і скільки часу стерилізуються інструменти в сухожаровій

камері:

а/ температура 132 градуси С, час - 30 хвилин;

б/ температура 200 градусів С, час - 1,5 години;

в/ температура 180 градусів С, час - 1 година;

г/ температура 160 градусів З, час - 45 мин.

5.Яка кількість розчину вводиться при внутрішньошкірній ін'єкції?

а) 0,1 мл; б) 0,01 мл; в) 1,0 мл; г) 0,5 мл; д) 0,05 мл.

6.Для виконання венесекції необхідні наступні інструменти, окрім:

а) ранорозширювач; б) голкотримач Гегара; в) скальпель; г) чотирьохзубі

гачки; д) кюретки різних розмірів

7.Найчастіше алергічні реакції наголошуються на введення:

а) антигістамінних; б) Н2-блокаторів; в) антиметаболітів; г) антибіотиків;

д) утеротонічних засобів

8. Яку кількість антисептика слід вводити в лоханку нирки при її промиванні, щоб

не викликати розтягування її капсули?
а) 1-2 мл; б) 3-4 мл; в) 5-6 мл; г) 10-12 мл.

9.Температура води при звичайної очисної клізми:
а) 12 0 С. б) 20 0 С. в) 42 0 С.

10.Волосся при плановій операції збривають:

а) удома, до надходження в хірургічне відділення; б) відразу після

надходження в стаціонар; в) увечері напередодні операції;

г) вранці перед операцією; д) час не має значення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)