АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Як розмістити у відділенні хворих з абсцесом сідниці і після грижосічення?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 7

1.Як розмістити у відділенні хворих з абсцесом сідниці і після грижосічення?

а) у одній палаті; б) з гнійним процесом в палаті поблизу операційної, а після

грижосічення далеко від неї, якщо є одне відділення; в) з абсцесом – в

гнійному відділенні, а з грижею – в чистому; г) виписати хворого з великим

абсцесом на амбулаторне лікування; д) у одному відділенні гнійного хворого

помістити в палату далеко від операційній з такими ж пацієнтами.

2.Хто є бацилоносієм в хірургічному відділенні?

а) відвідувачі хворих; б) хворі, що знов поступили у відділення;

в) медперсонал; г) хворі, що тривало знаходяться в лікарні;

д) лікарі консультанти з інших лікувальних установ.

3.У чому полягає охоронний режим в хірургічному відділенні?

а) застосування наркотиків; б) часті відвідини хворих родичами; в) у

прагненні уникнути застосування хірургічного методу лікування; г) скорочення

терміну перебування хворого в стаціонарі; д) створення умов для спокою і тиші

у відділенні.

4.Яка тривалість обробки рук хірурга в розчині С-4:

а/ 1 хвилина; б/ 2 хвилини; в/ 3 хвилини; г/ 4 хвилини.

5. Які сучасні методи стерилізації багаторазових шприців і

ін'єкційних голок?

а) обпалення відкритим полум'ям; б) кип'ячення в розчині бікарбонату натрію;

в) автоклавування (обробка сухою парою під тиском); г) обробка

парами формаліну; д) стерилізація в сухожаровій шафі.

6.Для внутрішньовенного введення можливо використовувати препарати:

а) розчин глюкози 5%; б) розчин хлориду натрію 0,9%; в) розчин хлориду натрію

10%; г) масло камфорне; д) лінімент сінтоміцина

7.Основним показанням для виконання венесекції є:

а) неможливість венозного доступу для венепункції; б) висхідний

флеботромбоз; в) недостатня кваліфікація медсестри; г) необхідність

тривалій катетеризації вени; д) все перераховане вірно

8. Скільки сечі можна виводити одночасно щоб уникнути сечоміхурової

кровотечі? а) 300-400 мл; б) 100-200 мл; в) 500-600 мл; г) 700-800 мл.

9.Назвіть області, куди не можна ставити банки:
а) права половина грудної клітки спереду; б) права половина грудної клітки

ззаду; в) ліва половина грудної клітки спереду; г) ліва половина грудної клітки

ззаду; д) область хребетного стовпа.10.Що відноситься до підготовки кишечника для колоноскопії?

а) безшлакова дієта 3-4 дні;б) звичайна дієта; в) прийом напередодні

вдень масляного проносного; г) прийом фталазолу; д) клізми

увечері і вранці перед дослідженням.

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 8

1.Що відноситься в хірургічному відділенні до основних приміщень?

а) ординаторська; б) процедурна; у) санвузол; г) палата; д) операційна.

2.Якими властивостями володіють мікроби, що викликають внутрішньолікарняну

інфекцію? а) мало контагіозні; б) стійкістю до антибіотиків;

в) легко знищуються дезинфікуючими розчинами;

г) можуть викликати у відвідувачів захворювання, що важко піддаються лікуванню;

д) часто викликають післяопераційні ускладнення.

3.Для чого в розпорядку режиму дня в хірургічному відділенні включається час

"тиха година"? а/ для огляду хворого лікарем; б/ з метою виконання призначень

медичною сестрою; в/ з метою дотримання охоронного режиму; г/ з метою

прибирання приміщень.

4. Який шовний матеріал відноситься до штучного: а/ кетгут; б/ шовк; в/ лавсан;

г/ волос.

5.Яке місце використовується для внутрішньошкірного алергічного тесту?

а) нижня третина передньої поверхні плеча; б) середня третина передньої

поверхні передпліччя; в) середня третина задньої поверхні передпліччя;

г) середня третина задньої поверхні плеча; д) нижня третина передньої поверхні

передпліччя.

6.Яка роль повітрявідної трубки в системі для внутрішньовенних краплинних

вливань?

а) для витіснення повітрям рідини з флакона з розчином; б) сприяє

краплинному руху рідини по системі; у) перешкоджає проникненню

повітря в трубки системи; г) сприяє рівномірному надходженню

рідини з флакона; д) все вірно

 

7.Для виконання венесекції знадобиться:

а) брюшистий скальпель; б) ріжучі голки; в) ножиці; г) ранороширювач;

д) пінцет хірургічний

8.Чи може медична сестра проводити катетеризацію металевим

катетером? а) так; б) ні.

9.Які протипоказання до постановки банок і гірчичників?
а) онкозахворювання; б) нетуберкульозні захворювання легенів ; в) температура тіла

більше 38 градусів; г) порушення кровообігу на нижніх кінцівках;

д) легеневі кровотечі.

10.Що повинен зробити хворий перед узяттям мазка з носоглотки?

а) почистити зуби; б) прополоскати горло дезинфікуючим

розчином; в) очистити наліт з язика; г) нічого не потрібно робити.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)