АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 1.Організовує роботу в хірургічному відділенні:

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 11

1.Організовує роботу в хірургічному відділенні:

а) професор; б) ординатор клініки; в) старша медична сестра; г) головний

лікар лікарні; д) завідувач відділенням.

2.Як часто проводиться генеральне прибирання в хірургічному відділенні?

а/ кожні 3 дні; б/ кожні 7 днів; в/ кожні 14 днів;

г/ 1 раз на місяць; д/ в будь-які терміни.

3.Який спосіб стерилізації хірургічного інструментарію найбільш надійний і

швидкий в умовах лікарні?
а) у автоклаві текучою парою; б) у автоклаві при підвищеному тиску; у) у

сухожаровій шафі; г) бактерицидними лампами; д) радіаційна стерилізація.

 

4.Скільки разів в тиждень проводиться генеральне прибирання в операційній:

а/ 1 раз; б/ 2 рази; в/ 3 рази; г/ 4 рази.

5.Які області тіла найбільш зручні для підшкірних ін'єкцій:

а) зовнішня поверхня плеча; б) внутрішня поверхня плеча; у) зовнішня

поверхня стегна; г) внутрішня поверхня стегна; д) підлопаткова область;

е) бічна поверхня передньої черевної стінки.

6.Венесекція- це:

а) пункція вени з подальшим введенням катетера; б) розтин просвіту вени;

в) хірургічний спосіб лікування варікозного розширення вен;

г) всі відповіді вірні; д) немає правильної відповіді

7.Як обробляти клейонковий фартух після перев'язки хворого з гнійним

захворюванням: а) протерти вологою ганчіркою; б) протерти 2% розчином

хлораміну і промити під проточною водою; в) замочити на 1 годину в розчині

лізолу; г) двічі протягом 15 хвилин протерти 3% розчином хлорної

винищити; д) помити в розчині прального порошку.

8. Яке з лабораторних досліджень сечі дає інформацію про функціональний

стані нирок?
а) проба Аддиса-Каковського; б) проба Амбурже; в) проба Нечипоренко; г) проба

Зімніцкого.

9.Температура води для очисної клізми при атонічному коліті:
а) 12 0 С. б) 20 0 С . в) 42 0 С

10.Як після застосування транквілізаторів і премедикації

хворий подається в операційну?

а) йде пішки самостійно; б) йде пішки в супроводі

медсестри; в) хворого подають на кріслі-каталці в

супроводі санітарки; г) пішки у супроводі лікаря; д) на

каталці у супроводі медичної сестри.

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 12

1.Старша медична сестра виконує роботу:а) виписує і отримує медикаменти в аптеці; б) заповнює історію хвороби;

в) організовує чергування медичних сестер; г) забезпечує спецодягом

медичний персонал; д) складає порційну вимогу для годування

хворих.

2.Який дезинфікуючий розчин застосовується для прибирання палати?

а/ хлорамін; б/ формалін; в/ перекис водню; г/ карболова кислота;

д/ освітлений розчин хлорного вапна.

3.Який метод контролю за стерильністю вмісту біксів є найбільш

достовірним?
а) метод Мікуліча; б) плавлення сіри; в) плавлення антипірину;

г) бактеріологічний; д) плавлення бензойної кислоти.

4. Скільки разів обробляються шкірні покриви настоянкою йоду під час операції по Гроссиху-філончикову:

а/ 1 раз; б/ 2 рази; в/ 3 рази; г/ 4 рази.

5.Після підшкірного введення лікарського засобу його дія наступає

через:

а) 10 хвилин; б) 15 хвилин; в) 20 хвилин; г) 25 хвилин; д) 30 хвилин.

6.Препарат С-4 є суміш:

а) перекису водню і етилового спирту; б) перекису водню і розчину

хлораміну; в) перекису водню і розчину мурашиної кислоти; г) перекису

водню і щавлевої кислоти; д) перекису водню і крижаної оцетової

кислоти

7.Показаннями до перев'язки після операції служать: а) намокання

пов'язки кров'ю; б) третя доба після операції; в) необхідність

зняття швів; г) відчуття стягання від клейової пов'язки; д) інфільтрат і

болі в рані.

8.Як збирати сечу для проби Зімніцкого?
а) протягом ночі кожні 6 годин; б) у перебігу дня кожні 3 години; в) двократно

у перебігу доби; г) протягом доби кожні 3 години.

9.Температура води для очисної клізми при спастичному коліті:
а) 12 0 С . б) 20 0 С . в) 42 0 С

10.Перед подачею в операційну хворий повинен:

а) вмиватися; б) почистити зуби; в) прийняти легкий сніданок;

г) помити голову; д) відвідати туалет.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)