АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. Види управлінського контролю.
 2. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.
 3. Ефективність контролю.
 4. З модульного контролю «Господарча діяльність підприємств ЖКГ»
 5. Завдання до модульного контролю №2
 6. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 7. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 8. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 9. Листки призначень для проведення підсумкового модульного контролю №2 з клінічної фармації
 10. Листки призначень для проведення підсумкового модульного контролю №2 з клінічної фармації
 11. Листки призначень для проведення підсумкового модульного контролю №2 з клінічної фармації

 

Варіангт 1.

 1. Халат, ковпак, маска, бахіли.
 2. Негайно викликати до хворому лікаря.
 3. Проба на новокаїн різко позитивна. Необхідно застосувати інший

місцевий анестетик або наркоз.

 

 

Варіант 2.

1. Прийняти душ, змінити одяг і халат.

2. Медсестра відстороняється від роботи, видається лікарняний лист або

тимчасово переводиться на іншу роботу. За цей час проводиться

лікування у отолярінголога. Потім повторно досліджується на

бацилоносійство і при негативній відповіді допускається в

операційну.

3. . Після того, як був випущений весь пар» білизну необхідно залишити в паровому

стерилізаторі на 20-25 хвил» для того, щоб воно висохло, а потім вже герметично

закрити коробки для стерилізації і відносити в операційну. В даному випадку

необхідна повторна стерилізація білизни.

 

 

Варіант 3.

1. Повинні бути присутніми всі лікарі клініки, постова (палатна) медсестра.

Виконає призначення лікар, що лікує, і постова медсестра.

2. Методи антисептики (обробка шкіри антисептиками, висічення

рани, застосування антибіотиків) і асептики (всі заходи

проводяться в стерильних умовах: стерильний операційний

перев'язувальний, шовний матеріал, в операційній і т.д.).

3. Живильні речовини в даному випадку вводити парентеральноЄ

звичайно внутрішньовенно. Для цього застосовують концентровану 10%

або 20% глюкозу з інсуліном, жирові емульсії (інтраліпід і ін.); гідролізіти

білків (амінокровін і ін.), суміш амінокислот (інфезол і ін.).

 

 

Варіант 4.

1. Викликати лікаря із станції швидкої медичної допомоги.

2. Рукавички зняти і замочити в 3% освітленому розчині хлорного

вапна. Для подальшої роботи одягнути нові рукавички.

3. Хворого переводять в гнійне відділення. У перев'язувальній проводять

генеральне прибирання. Палату і всі ліжка і ліжко хворого

піддають повній обробці.

 

Варіант 5.

1. У онкологічний диспансер.

2. Після миття інструменти необхідно замочувати в 3% р-ре хлораміну на 1 час.

Ємність з водою після миття інструментів необхідно засинати сухим хлорнім

вапном в пропорції 1:5 (одна частина хлорного вапна і п'ять частин води).Експозиція — 60 хвилин.

3. Хворий – наркоман. Не виключена можливість носійства вірусу

імунодефіциту людини (СНІД). Медсестра повинна працювати одноразовим шприцем, в рукавичках. Шприц після використання необхідно замочити для дезинфекції на 1 годину в 3% розчині хлорної винищити. Після цього привести його в неробочий стан, відламавши або зрізавши канюлю, а голку зігнути, щоб не можна було її використовувати повторно.

 

 

Варіант 6.

 1. Перев'язку роблять в гнійній перев'язувальній і хворого необхідно перевести в гнійне відділення.
 2. Діагноз: фурункул верхньої губи. Хворий підлягає екстреній

госпіталізації у відділення щелепно-лицьової хірургії (а за відсутності такого в даному населеному пункті – в гнійно-септичне загальне хірургічне відділення) для розтину гнійника в умовах стаціонару. Після розтину гнійного вогнища хворому слід дотримувати постільний режим.

 1. Три рази на день визначають рівень глюкози сироватки крові.

Через залишений дренаж за допомогою системи для внутрішньовенного вливання проводиться проточне промивання раневої порожнини кукси стегна з частотою 20-30 крапель в хвилину. Для промивання застосовують розчини антибіотиків, антисептиків. Об'єми влитої рідини, що виділилася, повинно бути рівні влитій. Можна до нижньої (відвідною) трубки під'єднати вакуум-відсмоктувач. Промивання проводять 2-3 дні. Стежать за пов'язкою (вона повинна бути сухою). При виниклій кровотечі накладають джгут і викликають лікаря.

 

Варіант 7.

1. У кімнаті виділеною для брудної білизни.

 

2. Хворому показані дієта №1а, парентеральне живлення. Необхідні промивання шлунку 2 рази на день з 1% розчином соляної кислоти. Вранці в день операції відкачати вміст шлунку і збрити волосся в області операційного поля. Напередодні увечері і вранці в день операції – очисна клізма. Увечері і вранці необхідно дати транквілізатори, снодійне.

 

3. Хворий С., 56 років, звернулася до лікаря – невропатолога з скаргами на оніміння і болю по задній поверхні лівого стегна і гомілки. Хворий відзначив, що появі цих скарг передувала ін'єкція в ліву сідницю, виконана вдома. Чим викликані симптоми? Яка можлива помилка була допущена при виконанні ін'єкції?

 

Варіант 8.

1. Двоступеневою

2. Хворим показана часткова санітарна обробка. Збрити волосся в проекції операційного поля. Якщо хворий перед надходженням приймав їжу, то необхідно видалити вміст з шлунку.

3. Розвинувся анафілактичний шок. Необхідно припинити введення препарату, терміново ввести адреналін, кардіотонічні засоби антигістамінні, глюкокортикоїди.

 

 

Варіант 9.

1. Трьохступенева.

2. Методи антисептики (обробка шкіри антисептиками, висічення

рани, застосування антибіотиків) і асептики (всі заходи

проводяться в стерильних умовах: стерильний операційній

перев'язувальній, шовний матеріал, в операційній і т.д.).

3. При неповному витісненні повітря пар буде його обтікати і ця зона не буде

піддаватися дії високої температури, що приведе до порушення режиму

стерилізації, білизна волога.

 

 

Варіант 10.

1. З класу окислювачів - перекис водню або розчин перманганату калія.

2. Ін'єкція даного препарату виконана не внутрішньом'язово, а підшкірно. Виник післяін'єкційний абсцес. Медсестра повинна направити хворого до хірурга для розтину абсцесу.

3. У хворого є метеоризм, обумовлений спазмом сфінктера прямої кишки. Необхідно ввести газовідвідну трубку. Якщо цей захід буде неефективний, а характер операції дозволяє, - поставити очисну клізму.

 

Варіант 11

1. Медсестра відстороняється від роботи, видається лист непрацездатності або

тимчасово переводиться на іншу роботу. За цей час проводиться лікування у отоларінголога. Потім повторно досліджується на бацилоносійство і при негативній відповіді допускається в операційну.

2. Генеральне вологе прибирання операційної.

3. Розвинулася пірогенна реакція, очевидно внаслідок непридатності розчину Рінгера.

 

 

Варіант 12.

1. Наркоманія, СНІД. Лікар і медсестра використовують при огляді

гумові рукавички. Проводиться часткова санітарна обробка

при цьому заходи захисту: фартух клейонковий, рукавички, маска,

бажано окуляри. Під час операції використовується спеціальний

костюм, нарукавники, маска, окуляри, бахіли.

2.. Були допущені наступні помилки: інструменти після миття не замочили на

1 годину в дезинфікуючий розчин, потім не помістили в миючий розчин (3% перекис водню і 0,5% миючий засіб) на 15 мин. при температурі 45-50 0, не висушений, не проведені проби на якість обробки передстерилізаційної і стерилізація інструментарію після використання при гнійних процесах кипятінням триває дрібно до 2-х годин або в сухожаровій шафі 60 хвилин при температурі 1800С. Необхідна повторна обробка передстерилізаційна і стерилізація інструментарію.

3. У хворого гідраденіт у фазі абсцедування. Показаний розтин

гнійника в умовах хірургічного відділення.

 

Варіант 13.

1. Вологе прибирання деззасобами палати, ліжка, приліжкової

тумбочки, предметів особистого користування (гребінець, бритва і ін.)

тапочок. Знезараження і прання постільної і натільної білизни,

ковдри, обробка в пара-формаліновій камері матраца, подушки.

2. Різні види крохмалу переходять в декстрани отже, і

обезбарвлюються, що указує на більш

низьку температуру, яка не відповідають режиму

3. У хворого аденофлегмона правої пахової області. Необхідний

розтин і дренування гнійника з подальшою

антибіотикотерапією в екстреному порядку в умовах

хірургічного відділення.

 

Варіант 14.

1. Рукавички зняти і замочити в 3% освітленому розчині хлорного вапна. Для

подальшої роботи одягнути нові рукавички.

2. Кожна система в зібраному вигляді складається з флакона з необхідним для вливання

препаратом, короткої трубки з повітряним фільтром і голкою для надходження

повітря у флакон, крапельниці з фільтром і двома трубками, затиску, пункційної

голки, гумової перехідної трубочки, що сполучає трубку крапельниці з пункційної

голкою. Знявши з флакона металевий ковпачок, заздалегідь обробивши його спиртом,

вводять в нього коротку голку крапельниці (через неї потім піде рідина з флакона) і

довгу голку повітрявідну трубку (через яку у флакон входитиме повітря). На трубку

перед крапельницею накладають затиск, перевертають флакон вверх дном і

підвішують на спеціальній підставці на висоті 1 — 1,5 м над ліжком. При цьому

стежать, щоб кінець довгої голки (повітрявідної трубки) знаходився у флаконі над

рівнем рідини.

 

3 Для лікування гнійної рани з метою очищення необхідне застосування

гіпертонічного розчину хлориду натрію.

 

Варіант 15.

1. Необхідно визначити перкусієй межі сечового міхура. Якщо міхур збільшений, а хворий не може помочитися, відкрити кран (звук води, що ллється, сприяє сечовипусканню), покласти грілку або полити теплу воду на промежину. Покласти під хворого судно з теплою водою, посадити хворого, а якщо дозволяє стан хворого, то підняти його на ноги і посадити на судно на стілець. Якщо ці дії неефективні, провести катетеризацію.

2. На шкіру навколо стоми при перев'язках необхідно обов'язково наносити товстий шар пасти Лассара або саліцилово-цинкової мазі для захисту її від агресивного відокремлюваного з свища.

3. Білизною користуватися не можна, оскільки контроль стерилізації - сірка не не виявляє відповідного режиму стерилізації (температури) і, отже, білизна в біксах не стерильна.

 

 

Варіант 16.

1. Слід застосувати активно-пасивну профілактику правця з введенням протиправцевої сироватки в дозі 3000 МЕ і правцевого анатоксина в дозі 1мл.

2. Показана хімічна антисептика – обробка рани розчином гідрокарбонату натрію з накладенням асептичної пов'язки і проведенням антирабічних заходів, якщо це необхідно.

3. Викликати лікаря із станції швидкої медичної допомоги.

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)