АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Варіант 1 Хто здійснює догляд за хворими?

Читайте также:
 1. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. Альфа-тестирование
 4. Бланк тестируемого______________________
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

Варіант 1

 1. Хто здійснює догляд за хворими?

а) лікар; б) санітарка; в) санітарка і медична сестра;

г) всі медичні працівники і родичі; д) родичі хворого.

 

2. З якого матеріалу повинні бути пошиті у медичної сестри халат, ковпак і

змінний одяг?

а) капрону; б) бавовни; в) віскози; г) льону; д) шерсті.

3. Що можна віднести до асептики?

а/ знищення інфекції в рані за допомогою антибіотиків;

б/ знищення інфекції в рані за допомогою фурациліну;

в/ застосування для лікування рани ультрафіолетового опромінювання;

г/ застосування для лікування рани стерильного перев'язувального матеріалу.

 

4. Стерилізація шприців в сухожаровій шафі при температурі

180 градусів проводиться на протязі:

а/ 30 хвилин; б/ 45 хвилин; в/ 1 година; г/ 1 година 30 хвилин; д/ 2 години.

5. При позитивній фенолфталеіновій пробі з'являється колір: а) жовтий;

б) червоний; в) рожевий; г) бузковий; д) коричневий.

 

6. Максимально допустимий об'єм розчину при підшкірному вливанні:

а) 250 мл; б) 400 мл; в) 500 мл; г) 1000 мл.

 

7. Найбільш зручні ділянки для внутрішньовенних ін'єкцій у дорослих?

а) кубітальні вени; б) гемороїдальні вени; в) вени кисті; г) вени зведення

черепи; д) все перераховане вірно

 

8. При випаданні дренажу з гнійного свища медична сестра повинна:

а) повідомити по закінченню чергування лікареві і своєму змінникові

медсестрі; б) зробити перев'язку на місці, де випав дренаж;

в) вставити дренаж на місце; г) викликати негайно чергового лікаря;

д) обробити шкіру навколо свища антисептиком.

 

9. Чи слід форсувати відкашлювання, якщо у момент збору мокроти кашельні

рухи неможливі?
а) так; б) ні.

 

10. Після резекції шлунку голод хворому призначають:
а) на 1 день. б) на 3 дні. в) на 5 днів. г) на 10 днів.

 

ТЕСТИ ПО ДОГЛЯДУ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Варіант 2

1. Що відноситься до загального догляду за хворими?

а) спостереження за гіпсовою пов'язкою; б) промивання сечового міхура;

в) вимірювання температури тіла; г) надання допомоги хворому з переломом

нижній щелепі при промиванні ротової порожнини; д) підмивання постільного

хворого.

2. Яке робоче взуття необхідне для санітарки, медсестри, лікаря?а) з шкіри на високому каблуці; б) з ворсистої тканини на м'якій підошві;

в) з кожзамінника на м'якій підошві; г) з гладкої тканини на м'якій підошві;

д) з гладкої тканини і невеликому каблуці з металевою підковою.

 

3. Що відноситься до антисептики?

а) застосування антибіотиків за наявності гнійного вогнища;

б) стерилізація інструментів перед операцією;

в) висічення рани, отриманої зовні лікарні;

г) опромінювання повітря в операційною бактерицидною лампою;

д) застосування при перев'язці рани перекису водню, розчину фурациліну.

 

4. Вказати температуру плавлення сечовини:

а/ 110-120 0 С; б/ 113 0 С; в/ 132 0 С; г/128 0С.

4.При стерилізації шприців в автоклаві сухою парою під тиском застосовують

для контролю сечовину, яка має температуру плавлення: а) 1100С;

б) 120 0 С; в) 127 0 С; г) 132 0С; д) 142 0С.

 

6. Місце проведення внутрішньом'язових ін'єкцій в області сідниці:

а) верхній - внутрішній квадрант; б) верхній - зовнішній квадрант;

в) нижній - внутрішній квадрант; г) нижній - зовнішній квадрант.

 

7. Оптимальна довжина голки для внутрішньовенних ін'єкцій:

а) 6-8 см; б) 4-6 см; в)8-10см; г) 10-12см; д) немає принципової різниці

 

8. Скільки часу може існувати високий кишковий свищ: а) до його загоєння; б) 3 місяці; в) півроку; г) на час інтенсивної підготовки до операції; д) протягом року.

 

9. Що таке дренування по Бюлау-Петрову?
а) двохбаночне дренування із застосуванням електровідсмоктувача; б) постуральне

дренування; в) трьохбаночне дренування із застосуванням водоструминного

відсмоктування; г) дренування за допомогою трубки з гумовим клапаном,

опущеним у рідину.

 

10. Після операції на органах черевної порожнини шви знімають:
а) на 3-5 добу. б) на 5-7 добу. в) на 7-10 добу. г) на 10-15 добу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)