АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види управлінського контролю.
 12. Види, рівні та основні завдання моніторингу

Варіант 11

1. У операційної медичної сестри при щомісячному обстеженні на бацилоносійство (узятий посів з носа) виявлений патогенний золотистий стафілокок. Які повинні бути зроблені заходи?

2.. Під час операції в чистій операційній виявлений і розкритий абсцес печінки. Який вид прибирання перед наступною операцією необхідно провести?

3. У післяопераційному періоді з метою заповнення ОЦК, хворому П. 45 років

внутрішньовенно краплинно вводили розчин Рінгера, на етикетці якого не були вказані термін придатності і дата виробництва. Після інфузії у хворого виникло підвищення температури тіла до фебрильніх цифр, лихоманка, які незабаром супроводились профузним пітом.

Яка причина розвитку вказаних проявів?

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 12.

1.Хворий К., 34 років, поступив в приймальний покій із скаргами на сильні болі в епігастральній області, що виникли гостро 3 години тому. Болі декілька зменшуються в положенні із зігнутими ногами. Виявнено, що хворий не має певного місця проживання, брудний, в брудним одягом, на руках є інфільтрати на місці внутрішньовенних ін'єкцій. Він корчиться, вимагає допомоги. Температура субфебрильна. Пульс 90 ударів в хвилину, задовільних властивостей. Язик сухий Живітт напружений, хворобливий, симптом Щеткина позитивний. Відсутня печінкова тупість, на рентгенограмі видно вільний газ під куполом діафрагми. Діагноз: проривна виразка шлунку. Яке захворювання може бути ще у хворого? Як його потрібно оглядати? Як провести санітарну обробку? Які заходи безпеки слід дотримувати при операції?

2. Після операції з приводу гнійного процесу хірургічний інструмент ретельно промили під проточною водою "йоржем" з милом, обполоснули і поклали в кип'ятильник для стерилізації. Стерилізація тривала 45 хвилин, після чого інструменти віднесли в операційну. Допущені помилки? Необхідні дії?

3. У хворого К., 19 років, в правій пахвовій області при огляді

виявлені 3 щільних відмежованих запальних інфільтрату які виступають над рівнем шкіри. Шкірні покриви над цими інфільтратами багрово-синюшного забарвлення, в центральній частині одного з інфільтратів – рана із віділенням з неї гною. Ваш діагноз? Яка тактика повинна бути зроблена відносно даного хворого? 

 

ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Варіант 13.

1. Хворий після лікування в хірургічному відділенні з приводу флегмони гомілки виписаний на амбулаторне лікування. Що в палаті необхідно обробити після виписки?

 

2. Який основний недолік контролю стерилізації методом Мікуліча?

 

3. Хворий 32 років скаржиться на виражений біль і почервоніння в

правій паховій області, підвищення температури до 38,7 0C,

загальну слабкість. У вказаній ділянці спостерігається набряк

пальпаторно виявляються різко хворобливі, ущільнені

спаяні між собою і з навколишніми тканинами лімфовузли з

розм'якшенням в центрі конгломерату. Симптом флюктуації

позитивний. У нижній третині гомілки – невелика рана, яка

заживає вторинним натягненням. Ваш діагноз? Яка тактика

найбільш оптимальна в даному випадку?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)