АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Жодної правильної відповіді

Читайте также:
  1. Зазначте номер правильної відповіді

286. Кровотечі за клінічними проявами поділяються:

A. Закриті, відкриті;

B. Гострі, хронічні;

C. *Зовнішні, внутрішні, приховані;

D. Венозна, артеріальна, капілярна;

E. Фізіологічна, патологічна.

287. Розрізняють такі ступені кровотечі:

A. *Легкий, середній, тяжкий;

B. Гострі, хронічні;

C. Довготривалі, короткочасні;

D. Видимі, приховані;

E. Первинні, вторинні;

288. До методів тимчасової зупинки кровотеч належить:

A. Притиснення судини на протязі;

B. Максимальне згинання кінцівки в суглобі;

C. Стискаюча повязка;

D. Накладання джгута;

E. *Всі відповіді вірні;

289. Основною причиною виникнення геморагічного шоку є:

A. *Гостра кровотеча;

B. Нервове перенапруження;

C. Всі відповіді вірні;

D. Жодної правильної відповіді;

E. Інфаркт міокарда;

290. Перша невідкладна допомога при носовій кровотечі передбачає:

A. Закинути голову назад;

B. *Сидяче положення з нахиленою головою вперед;

C. Напування та заспокоєння хворого;

D. Промивання носової порожнини теплою водою;

E. Накладання гірчичника на потилицю;

291. Вкажіть місце притиснення стегнової артерії в разі кровотечі з неї:

A. Поперечний відросток 6 шийного хребця;

B. Внутрішня поверхня 1 ребра;

C. *Горизонтальна гілка лобкової кістки;

D. Кулаком до хребта;

E. Згинання кінцівки в колінному суглобі;

Як класифікуються рани за характером дії травмую чого фактора?

A. Побутові, спортивні;

B. Випадкові, рвані;

C. *Різані, колоті;

D. Випадкові, забійні;

E. Гнійні, вогнепальні;

293. За механізмом виникнення пневмоторакс поділяється на:

A. Однобічний, двобічний;

B. Наскрізний, сліпий;

C. Однобічний, сліпий;

D. *Закритий, відкритий, клапанний;

E. Жодної правильної відповіді;

294. Причиною фізіологічної кровотечі може бути:

A. Лейкемія;

B. *Менструація;

C. Гемофілія;

D. Туберкульоз;

E. Жодної правильної відповіді;

295. Гематоракс - це невідкладний стан, що характеризується:

A. Кровотечею в перикард;

B. Кровотечею в суглоб;

C. Кровотечею в черевну порожнину;

D. *Кровотечею в грудну порожнину;

E. Всі відповіді вірі;

296. Тампонаду рани проводять при:

A. Капілярній кровотечі;

B. *Глибоких ранах;

C. Електротравмі;D. Забійній рані;

E. Всі відповіді вірні;

297. Взимку джгут накладають на:

A. 10 хв.

B. 20 хв.

C. 30 хв.

D. 40 хв.

E. *Жодної правильної відповіді;

298. До біологічних методів зупинки кровотеч належить:

A. *Фібринна плівка;

B. Венозний джгут;

C. Міхур з льодом;

D. Розчин адреналіну;

E. Всі відповіді вірні;

299. Для геморагічного шоку характерна така стадія розвитку:

A. Гостра;

B. Латентна;

C. *Компенсована;

D. Хронічна;

E. Жодної правильної відповіді;

300. До механічних методів зупинки кровотеч не належить:

A. Накладання венозного джгута;

B. Пальцеве притиснення судини в рані;

C. Накладання стискаючої пов’язки;

D. *Використання сухої плазми;

E. Жодної правильної відповіді;

301. В нормі індекс Альговера становить:

A. 0,2;

B. 0,4;

C. *0,5;

D. 0,7;

E. 0,9;

302. Середній ступінь має кровотеча при крововтраті:

A. До 1 л;

B. 1 л;

C. До 1,5 л;

D. *1,5 л;

E. 2 л;

В поліклінічне відділення на прийом до лікаря хірурга звернувся хворий,який отримав травму вказівного пальця,що супроводжувалася виділенням крові у вигляді крапель роси. Який попередній діагноз?

A. Артеріальна кровотеча;

B. Венозна кровотеча;

C. *Капілярна кровотеча;

D. Паренхіматозна кровотеча;

E. Жодної правильної відповіді;

304. Для справжнього утоплення характерні такі періоди:

A. *Початковий, спонтанний, клінічна смерть;

B. Початковий, кінцевий;

C. Ранній, пізній;

D. Спонтанний, повний;

E. Жодної правильної відповіді;

305. Ваші дії при клапанному пневмотораксі:

A. *Пункція голкою Дюфо;

B. Накладання оклюзійної пов’язки;

C. Штучна вентиляція легень;

D. Всі відповіді вірні;

E. Введення знеболюючих засобів;

306. При малому гемотораксі скупчення крові буде відбуватися в:

A. *Реберно-діафрагмальному синусі;

B. Реберно-легеневому синусі;

C. Легенево-діафрагмальному синусі;

D. Біля верхнього отвору грудної клітки;

E. Жодної правильної відповіді;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)