АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 3. A. Підняти постраждалому ноги, дати багато пити.
 4. A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події.
 5. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 6. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 7. B. Дозвіл оточуючих свідків події.
 8. C. Здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, дати постраждалому неміцний алкоголь.
 9. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 10. E. Винести постраждалого з місця події.
 11. E. Винести постраждалого з місця події.
 12. E. З’ясувати, чи є аптечка першої допомоги?

A. У випадку наявності скарг на болі в ділянці кісток скелета

B. Під час первинного огляду.

C. *Під час вторинного огляду.

D. Виявляються випадково

E. Жодна з наведених.

Ви приступили до огляду постраждалого на місці події. Під час огляду лівого стегна Ви виявили набряк і крововилив у тканини. Які додаткові дані необхідні для виставлення діагнозу перелом стегнової кістки?

A. Локальний біль.

B. *Укорочення кінцівки.

C. Деформація кінцівки.

D. Відсутність активних рухів.

E. Все з перерахованого.

Ви приступили до огляду постраждалого на місці події. Під час пальпації кісток гомілки виявлено крепітацію. Який найбільш ймовірний діагноз можна поставити у цьому випадку.

A. Травму колінного суглоба

B. Забій гомілки

C. Розтягнення зв’язок гомілково-стопного суглоба

D. *Перелом кісток гомілки.

E. Все з перерахованого.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. При огляді Ви виявили перелом гомілки. У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію?

A. Коли впевнений у правильності транспортної іммобілізації

B. Завжди.

C. *Коли несвоєчасно прибуде „швидка”

D. Коли немає кровотечі

E. Все з перерахованого.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При огляді Ви виявили перелом ключиці. Як провести транспортну іммобілізацію?

A. *Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба.

B. Транспортна іммобілізація не проводиться.

C. Зафіксувати руку до тулуба, розігнуту у ліктьовому суглобі.

D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя

E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При огляді Ви виявили перелом плечової кістки. Як провести транспортну іммобілізацію?

A. *Зафіксувати руку до тулуба, розігнуту в ліктьовому суглобі.

B. Транспортна іммобілізація не проводиться.

C. Зафіксувати руку з ураженого боку максимально зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба.

D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя

E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При огляді Ви виявили перелом кісток передпліччя. Як провести транспортну іммобілізацію?

A. Накласти імпровізовану шину на передпліччя

B. Транспортна іммобілізація не проводиться.

C. Зафіксувати руку до тулуба, розігнуту у ліктьовому суглобі.

D. *Накласти на передпліччя імпровізовану шину і зафіксувати руку зігнуту в ліктьовому суглобі до тулуба.

E. Накласти імпровізовану шину на передпліччя і плече.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При огляді Ви вияснили наявність болю в ділянці шиї. Як провести іммобілізацію ураженого сегмента?

A. Заборонено проводити іммобілізацію


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)