АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 2 вдування.
 3. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.
 4. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 5. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 6. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 7. Алгоритм надання допомоги хворим з пошкодженням хребта і спинного мозку на догоспітальному етапі
 8. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 9. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 10. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення
 11. В. Обтурація жовчних шляхів

D. Перевірка больової реакції постраждалого

E. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у непритомного постраждалого

Як називається положення в якому знаходиться постраждалий на рисунку 53?

A. Стійке положення

B. * Стабільне положення

C. Профілактичне положення

D. Лежаче положення

E. Зручне положення

Який структурний підрозділ Державної служби медицини катастроф зображений на рисунку 52?

A. Сортувальний загін

B. Спеціалізована медична бригада постійної готовності другої черги

C. Медична бригада постійної готовності першої черги.

D. Мобільний загін.

E. * Мобільний госпіталь.

Як називається зона, відмічена на схемі організації надання медичної допомоги у випадку масового ураження цифрою 1 на рисунку 51?

A. * Небезпечна зона

B. Зона сортування

C. Зона надання медичної допомоги

D. Зона транспорту

E. Зона ліквідації

Як називається зона, відмічена на схемі організації надання медичної допомоги у випадку масового ураження цифрою 2 на рисунку 51?

A. Безпечна зона

B. * Зона сортування

C. Зона надання медичної допомоги

D. Зона класифікації

E. Зона ліквідації

Як називається зона, відмічена на схемі організації надання медичної допомоги у випадку масового ураження цифрою 2 на рисунку 51?

A. Безпечна зона

B. Зона надання медичної допомоги

C. * Зона сортування

D. Зона класифікації

E. Зона відносної безпеки

Як називається зона, відмічена на схемі організації надання медичної допомоги у випадку масового ураження цифрою 3 на рисунку 51?

A. Безпечна зона

B. Зона відносної безпеки

C. Зона сортування

D. Зона транспорту

E. * Зона надання медичної допомоги

Як називається зона, відмічена на схемі організації надання медичної допомоги у випадку масового ураження цифрою 4 на рисунку 51?

A. Безпечна зона

B. Зона відносної безпеки

C. Зона сортуванняD. * Зона транспорту

E. Зона надання медичної допомоги

Яку дію виконують рятувальники МНС, зображену на рисунку 50?

A. Проводять інструктаж добровольцям перед початком рятувальних робіт

B. Готують постраждалих до транспортування

C. Проводять медичне сортування

D. Надають першу медичну допомогу

E. * Виводять легкоуражених в безпечне місце.

До якої категорії за рівнем належить надзвичайна ситуація, зображена на рисунку 49?

A. Об’єктового рівня

B. Регіонального рівня

C. * Державного рівня

D. Надзвичайного рівня

E. Побутового рівня

В яком місці слід розмістити сектор деконтамінації (санітарної обробки) у випадку аварії з викидом сильнодіючої отруйної речовини, зображеному на рисунку 51?

A. В зоні 1

B. В зоні 2

C. * Між зонами 1 і 2

D. В зоні 3

E. Між зонами 3 і 4

Що зображено на рисунку 9?

A. Дихальний мішок АМБУ з маскою

B. Портативний апарат ШВЛ з балоном кисню

C. Набір для конікопункції

D. * Комплект медичного майна у твердій упаковці

E. Сумка лікарська для перенесення медичного майна і медикаментів

Що зображено на рисунку 10?

A. * Комплект для породіллі

B. Портативний апарат ШВЛ з балоном кисню


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)