АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

B. Забезпечити спокій, лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками

Читайте также:
 1. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 2 вдування.
 2. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 3. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 4. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 5. I. Загальні положення
 6. I. Загальні положення
 7. Блок 8-2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.
 8. Виберіть неправильне положення.
 9. Вихідні положення інвестиційної теорії циклів
 10. Вопрос Загальні положення договору оренди.
 11. Вопрос Основні положення досудового врегулювання господарського спору.

C. Забезпечити спокій, холод на живіт, лежаче положення.

D. Забезпечити спокій, сидяче положення і очікувати приїзд медиків.

E. Забезпечити спокій, лежаче положення

У лікарню швидкої допомоги масово поступають постраждалі вогнища аварії на залізній дорозі. В одного з них розвивається гостре порушення психіки. Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим?

A. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

B. *Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

C. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи

D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи

E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи

У лікарню швидкої допомоги поступають 40 поранених після дорожньо-транспортної пригоди. Під час медичного сортування виявлено 3 живі особи, травми яких несумісні із життям. Яке рішення щодо них прийме лікар-сортувальник?

A. Ізолювати від решти постраждалих

B. *Терміново відправити у реанімацію

C. Не звертати увагу до закінчення роботи із постраждалими, яких можна врятувати

D. Полегшити страждання наркотиками

E. Жодного з перечисленого

У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі. У постраждалого внутрішня кровотеча. Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим?

A. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи

B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

D. *Кваліфікована хірургічна допомога першої групи

E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи

Під час масового поступлення уражених на етапі кваліфікованої медичної допомоги в одного із постраждалих, який отримав травму грудної клітки виявлено відкритий пневмоторакс. На ділянку рани накладено оклюзійну пов’язку. Які заходи увійдуть в обсяг кваліфікованої медичної допомоги для боротьби з цим станом?

A. Торакоцентез

B. Заміна пов’язки

C. Введення знеболювальних

D. *Хірургічна обробка та зашивання рани.

E. Холод на ділянку рани

Після залізничної катастрофи 15 важкопоранених санітарною авіацією були доправлені в НДІ травматології і ортопедії. Який вид медичної допомоги буде надано постраждалим?

A. Перша медична допомога

B. Кваліфікована медична допомога

C. Долікарська допомога

D. Перша лікарська

E. *Спеціалізована медична допомога

У лікарню швидкої допомоги масово поступають постраждалі вогнища аварії на залізній дорозі. В одного з них токсичний опік легень. Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалому?

A. Кваліфікована хірургічна допомога другої групи

B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

C. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги

D. Кваліфікована хірургічна допомога першої групи


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)