АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

D. 12 год., постраждалі очікують прихід рятувальників і не здійснюють жодних дій, щоб не пошкодити один одному

Читайте также:
  1. В. Органи державної виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері економіки, складають четвертий вид суб’єктів господарювання.
  2. Заходи, які здійснюють сторони
  3. Заходи, які здійснюють сторони
  4. Органи публічної влади, які здійснюють фінансову діяльності держави й місцевого самоврядування
  5. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)
  6. С. Здійснюють процес перетворення антигена
  7. Спеціалісти, які здійснюють соціальний супровід
  8. Стаття 39. Права і обов'язки суб'єктів, які здійснюють реалізацію зброї та боєприпасів
  9. Характеристика процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації (сутність основних методів вимірювання, їх переваги і недоліки; основні об’єкти контролю).

E. 12 год., постраждалі не здійснюють жодних дій, щоб не зашкодити один одному і в будь-який спосіб прагнуть проінформувати рятувальників і медичних працівників про своє місцезнаходження для прискорення надання медичної допомоги.

На м’ясокомбінаті відбувся витік холодоагента – аміаку. Рівень аварії – об’єктовий. Ким і де буде надаватися перша медична допомога?

A. Рятувальниками і фельдшером медсанчастини у вогнищі ураження.

B. Фельдшером медсанчастини за межами вогнища ураження.

C. *Рятувальниками і робітниками підприємства у вогнищі ураження.

D. Бригадами постійної готовності першої черги у вогнищі ураження.

E. Рятувальниками за межами вогнища ураження.

Під час проведення авіашоу на Скнилівському аеродромі, літак, втративши керування, проковзнув по оглядовому майданчику для глядачів і вибухнув далеко за його межами. На місце пригоди відразу прибули чергові бригади швидкої медичної допомоги. Де був ними організований відносно вогнища ураження перший етап медичної евакуації?

A. *Безпосередньо у вогнищі ураження.

B. На границі вогнища ураження.

C. За межами вогнища ураження.

D. У зоні, визначеній рятувальниками для підвозу поранених.

E. Перший етап евакуації не організовувався взагалі.

На м’ясокомбінаті відбувся витік холодоагента – аміаку. Рівень аварії – об’єктовий. Ким і де має бути розгорнутий перший етап медичної евакуації?

A. Бригадами постійної готовності першої черги безпосередньо у вогнищі ураження.

B. Спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги безпосередньо у вогнищі ураження.

C. Спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги на границі вогнища ураження.

D. Фельдшером медсанчастини підприємства безпосередньо у вогнищі ураження.

E. *Бригадами постійної готовності першої черги на границі вогнища ураження.

На слизькій дорозі водій автобуса не справився з керуванням і автобус зійшов з полотна дороги, впав з насипу й перевернувся. З 42 пасажирів 26 зазнали механічний уражень різного ступеня важкості. Хто буде надавати першу медичну допомогу і який її оптимальний термін надання?A. Бригади швидкої медичної допомоги, не постраждалі пасажири автобуса протягом перших 2-х год. після аварії.

B. Бригади постійної готовності другої черги, протягом 30 хв. після аварії.

C. Водій і не постраждалі пасажири автобуса, інші учасники дорожнього руху – свідки аварії, протягом 60 хв. після аварії.

D. *Водій і не постраждалі пасажири автобуса, інші учасники дорожнього руху – свідки аварії, протягом перших 30 хв.

E. Бригади постійної готовності першої черги, не постраждалі пасажири автобуса протягом 30 хв. з моменту аварії.

На залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з автобусом. Внаслідок зіткнення локомотив і один із вагонів зійшов із колії. Загинуло 30 чоловік, більше 40 зазнали механічних уражень. Назвіть, до якої категорії належить ця дорожньо-транспортна пригода.

A. *Катастрофа техногенного походження, державного рівня.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)