АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

A. Слідкувати за ознаками життя, вимити руки

Читайте также:
  1. За економічним змістом та юридичними ознаками
  2. За різними ознаками статистичну звітність поділяють на окремі види.
  3. Класифікаційними ознаками
  4. Класифікація систем за різними ознаками
  5. Про які фінансові операції спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні повідомляти Держфінмоніторинг і за якими ознаками?
  6. Стратегія життя, її вибір та уточнення життєвої філософії

B. Здійснити транспортну іммобілізацію пошкодженого стегна, вимити руки.

C. Перенести постраждалого у безпечніше місце, вимити руки

D. Покласти постраждалого на спину, підняти ноги, накрити ковдрою або пальтом, слідкувати за ознаками життя, вимити руки.

E. *Накрити постраждалого ковдрою або пальтом, слідкувати за ознаками життя, вимити руки.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При первинному огляді Ви вияснили, що постраждалий без свідомості, дихає, інтенсивна кровотеча у середній третині гомілки. Аптечки першої допомоги немає. Вкажіть Ваші дії.

A. Підняти ногу вище рівня серця

B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна

C. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна.

D. *Щільно притиснути шматок тканини до рани своєю рукою

E. Накласти джгут-закрутку у верхній третині гомілки.

На місці події виявлено постраждалого із сплутаною свідомістю, блідою, вологою на дотик шкірою, відчуттям неспокою, спраги, слабкістю, частим слабким пульсом, частим диханням, ознаками подразнення очеревини. Ваші дії до приїзду швидкої?

A. Дати постраждалому алкоголь і багато пити

B. Вжити протишокові заходи, дати постраждалому багато пити.

C. Контролювати стан постраждалого.

D. Дати постраждалому алкоголь.

E. *Вжити протишокові заходи, контролювати стан постраждалого.

Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута. Постраждалий при свідомості. На вулиці падає сніг, мороз - 5 оС. Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута. Вкажіть Ваші дії.

A. Спілкуватися з постраждалим, заспокоювати його.

B. Додатково вкрити постраждалого.

C. *Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця

D. Підняти праву руку вище рівня серця.

E. Контролювати стан постраждалого.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. При первинному огляді Ви вияснили, що постраждалий при свідомості, дихає, венозна кровотеча із рани на стегні. Ви зупинили кровотечу. Які заходи Ви здійсните далі до приїзду швидкої.A. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут вище рани, підняти ногу.

B. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут нижче рани, підняти ногу.

C. Накласти тугу пов’язку, приступити до вторинного огляду.

D. Постраждалого слід покласти на спину, підняти ногу.

E. *Накрити постраждалого ковдрою або пальтом, слідкувати за ознаками життя.

108. Ви очікуєте приїзд швидкої і контролюєте стан постраждалого після зупинки кровотечі з плечової артерії шляхом накладання джгута. На вулиці +20 оС. Минуло 35 хвилин з моменту накладання джгута. Вкажіть Ваші дії.

A. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його вище попереднього місця

B. *Спілкуватися з постраждалим, заспокоювати його.

C. Розпустити джгут і накласти тугу пов’язку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)