АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C. Перевести постраждалого у стабільне положення

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. A. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут вище рани, підняти ногу.
 3. B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати.
 4. B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати.
 5. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.
 6. D. Постраждалого слід покласти на спину, підняти ногу.
 7. E. Винести постраждалого з місця події.
 8. E. Винести постраждалого з місця події.
 9. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 10. Виберіть неправильне положення.
 11. Казахский язык предложили перевести на латиницу до 2017 года

D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.

E. Розпочати штучну вентиляцію легень.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає, на сонній артерії немає пульсу. Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця, коли Ви проводите його особисто.

A. *30 натискувань на грудну клітку за 20 с+ 2 повних вдихи за 3 с

B. 4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с

C. 2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с

D. 2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с

E. 30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с

Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає, на сонній артерії немає пульсу. Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого масажу серця, коли Ви проводите його з помічником.

A. 1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с

B. 2 повних вдихи за 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с

C. 1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с

D. *30 натискувань на грудну клітку за 20 с+ 2 повних вдихи за 3 с

E. 2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с

Термінальна пауза триває

A. * До 1 хв

B. До 30 хв

C. До зникнення ознак життя

D. До моменту зупинки серця

E. До 1 год

Що відбувається з артеріальним тиском під час агонії

A. Зростає на вдиху

B. Не змінюється

C. Падає до 0

D. *Зростає

E. Не визначається

12. Що потрібно зробити постраждалому при відсутності самостійного дихання:

A. * Штучну вентиляцію легень.

B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку

C. Подачу повітря в легені.

D. Накладання трахеостоми

E. Зробити конiкотомiю

У першій стадії реанімації передбачено введення

A. * Не передбачається введення жодних середників.

B. Адреналіну, атропіну i бікарбонату натрію

C. Лише адреналіну.

D. Лише атропіну

E. Лише бікарбонату

Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті?

A. * Скорочення серця різко ослаблені

B. Свідомість відсутня.

C. Зіниці розширені, але реагують на світло

D. Скорочення серця відсутні

E. Дихання відсутнє

Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті?

A. 2-4 хв

B. 30-40 хв

C. 10-12 хв

D. 13-15 хв

E. *5-7 хв

В якому органі найшвидше розвиваються необоротні зміни при вмиранні?

A. В легенях.

B. В серці.

C. У периферичній нервовій системі

D. * В головному мозку

E. В нирках

Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії?

A. Поверхневе, переривчасте дихання.

B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв

C. Величина артеріального тиску 20-40 мм рт. ст..

D. Мимовільне сечовиділення і дефекація

E. * Виражені сухожильні рефлекси.

При проведенні зовнішнього масажу серця найбiльш часто виникає таке ускладнення

A. Розрив печiнки

B. Розрив легенiв..

C. * Перелом ребер

D. Розрив дiафрагми.

E. Розрив шлунка


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)