АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. A. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут вище рани, підняти ногу.
 3. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 4. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 5. B. Наявність кровотечі у дитини.
 6. B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку
 7. D. Дефіцит кількості мобільних госпіталів, що могло б наблизити медичну допомогу до місця пригоди.
 8. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя
 9. E. Винести постраждалого з місця події.
 10. E. Винести постраждалого з місця події.
 11. В) до моменту народження дитини або на ранніх етапах онтогенезу.

E. Жодне з перерахованого

На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки. Ви надали йому першу допомогу, розмістили у напівсидячому положенні, викликали швидку і приступили до вторинного огляду. Що Ви повинні з’ясувати при опитуванні?

A. Чи приймає постраждалий ліки?

B. Що трапилося і чому?

C. Які скарги?

D. Чи є алергія на що-небудь?

E. *Все з перерахованого.

Постраждалий К., 25 років, після автомобільної аварії має відкритий перелом стегна. З рани пульсує кров, яскраво-червоного кольору. Свідомість збережена. Шкірні покриви бліді. Про який вид кровотечі можна думати у даному випадку?

A. Венозна кровотеча.

B. *Артеріальна кровотеча.

C. Капілярна кровотеча.

D. Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки.

E. Вид кровотечі важко встановити.

111. Основними ознаками венозних кровотеч є:

A. Яскраво-червоний колір крові.

B. Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер кровотечі.

C. Темний колір крові.

D. Порівняно сповільнений характер кровотечі.

E. *Темний колір крові з порівняно сповільненим характером кровотечі.

112. Визначіть основний клінічний симптом внутрішньої кровотечі:

A. погіршення стану хворого.

B. * загальна слабість, запаморочення, потемніння в очах.

C. зменшення кількості лейкоцитів.

D. зменшення кількості лейкоцитів зі зсувом формули вліво.

E. наявність крові в сечі.

Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої людини?

A. 500 мл.

B. 1000 мл.

C. *1500 мл.

D. 300 мл.

E. 800 мл.

У разі якої крововтрати розвивається клінічна картина геморагічного шоку?

A. при крововтраті 10 % ОЦК.

B. при крововтраті 20 % ОЦК.

C. при крововтраті 30 % ОЦК.

D. * при крововтраті більше 30 % ОЦК.

E. при масивній крововтраті.

Яка перша допомога при артеріальних кровотечах?

A. Спостерігати за потерпілим, чекаючи машину швидкої допомоги.

B. Поставити міхур з льодом та зібрати анамнез у постраждалого.

C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.

D. Обробити рану 3 % розчином Н2О2 та накласти стискальну пов’язку.

E. * Зупинити кровотечу за допомогою джгута, притискання судин.

116. Джгут накладений правильно, якщо:

A. . Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими.

B. Пульсація на судинах нижче джгута визначається.

C. * Пульсація на судинах нижче джгута не визначається, і кровотеча з рани зупинилась.

D. Кровотеча з рани продовжується, а пульсація на судинах нижче джгута відсутня.

E. Пульсація на судинах нижче джгута визначається, кровотеча з рани продовжується, але інтенсивність її зменшилася.

117. При венозних кровотечах з судин кінцівок необхідно:

A. Накласти джгут на рану.

B. Надати кінцівкам підвищеного положення.

C. Накласти стискальну пов’язку.

D. *Накласти джгут вище поранення.

E. Пальцеве притискання судин.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)