АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

D. може у випадку погіршення стану його здоров’я і переведення у категорію тяжко уражених або агонуючих

Читайте также:
 1. I. Запроваджується в умовах воєнного стану.
 2. Аналіз майнового стану підприємства ВАТ «Іванківського хлібозаводу»,
 3. Аналіз організаційно стану ВАТ «Іванківського хлібозаводу»
 4. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 5. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 6. В-сплайни (1D-випадку)
 7. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 8. Вибір методики одержання функціонального відбитка залежно від стану слизової протезного ложа
 9. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 10. Випадки виплати компенсації за невикористану відпустку
 11. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.

E. Не може до завершення надання допомоги

Як потрібно надавати допомогу дітям та жінкам під час проведення медичного сортування?

A. Віднести до червоних з відповідними діями

B. * слід надавати допомогу першочергово в межах їх сортувальної категорії.

C. Якщо стан їх з стабільними життєвими показниками, то можна очікувати та надавати медичну допомогу в другу чергу

D. Надання негайної медичної допомоги.

E. Госпіталізація в першу чергу.

На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. Викликати швидку медичну допомогу.

B. *Представитися, пояснити батькам, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

C. З’ясувати, чи немає кровотечі.

D. Розпочати огляд за методикою АВС.

E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події.

На місці події Ви виявили постраждалу дитину, яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків. Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу?

A. Наявність зовнішніх чинників, які загрожують життю дитині.

B. Наявність кровотечі у дитини.

C. *Дозвіл батьків.

D. Відсутність інших свідків нещасного випадку.

E. Все з перерахованого.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Які дії Ви будете виконувати в першу чергу?

A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів.

B. Визначити чи немає переломів

C. *З’ясувати, чи дихає постраждалий

D. Перевірити наявність пульсу

E. З’ясувати, чи немає кровотечі

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Яка Ваша дія буде наступною?

A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів

B. *Визначити, чи постраждалий дихає.

C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу.

D. Перевірити у постраждалого, чи немає кровотечі.

E. Все з перерахованого.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ваші дії далі.A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування.

B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

C. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення

D. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу.

E. *Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 30 натискань на грудну клітку.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів зробили 30 натискань на грудну клітку і зробили 2 безуспішних вдування. Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування. Вони виявилися безуспішним. Ваші дії далі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)