АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби

Читайте также:
 1. B. Забезпечити спокій, лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками.
 2. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 3. I. Загальні положення
 4. I. Загальні положення
 5. Блок 8-2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.
 6. В) зберегти відрізаний кінчик носа, терміново провести первинну хірургічну обробку рани, ввести протиправцеву сироватку
 7. Виберіть неправильне положення.
 8. Вихідні положення інвестиційної теорії циклів
 9. Вкажіть послідовність надання медичної допомоги даному хворому?
 10. Вопрос Загальні положення договору оренди.
 11. Вопрос Основні положення досудового врегулювання господарського спору.

D. Обробити рану 3 % розчином Н2О2 та накласти стискальну пов’язку.

E. * Зупинити кровотечу за допомогою джгута, притискання судин.

193. Джгут накладений правильно, якщо:

A. Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими.

B. Пульсація на судинах нижче джгута визначається.

C. * Пульсація на судинах нижче джгута не визначається, і кровотеча з рани зупинилась.

D. Кровотеча з рани продовжується, а пульсація на судинах нижче джгута відсутня.

E. Пульсація на судинах нижче джгута визначається, кровотеча з рани продовжується, але інтенсивність її зменшилася.

Що потрібно зробити в першу чергу при венозних кровотечах з судин кінцівок?

A. Накласти джгут на рану.

B. Надати кінцівкам підвищеного положення.

C. Накласти стискальну пов’язку.

D. Накласти джгут вище поранення.

E. *Пальцеве притискання судин.

195. Накладання джгута при артеріальній кровотечі з передпліччя проводиться:

196. Зразу вище місця кровотечі

197. Безпосередньо на місці кровотечі

198. Нижче місця кровотечі

199. Не накладається зовсім

200. *В нижній третині плеча

201. Залежно від розмірів некрозу інфаркт міокарда поділяють на:

A. Поширений і непоширений

B. Немає правильної відповіді

C. Всі відповіді вірні

D. Синкопальний та асфіктичний

E. *Дрібновогнищевий та великовогнищевий

202. Утоплення яке виникає внаслідок стресу і рефлекторного змикання голосової щілини-це:

A. Асфіктичне утоплення

B. *Синкопальне утоплення

C. Вологе утоплення

D. Всі відповіді вірні

E. Утоплення в морській воді

203. Вторинне утоплення –це:

A. *Блискавичний набряк легень, що швидко призводить до смерті

B. Розрив легень за рахунок неправильно проведеної СЛР

C. Утоплення в морській воді

D. Утоплення в прісній воді

E. Утоплення, яке частіше спостерігається у жінок і дітей під впливом холодної води та внаслідок переляку

У постраждалого наявний гострий біль за грудниною,що іррадіює в ліву руку, різка слабкість. Які першочергові заходи медичної допомоги?

A. Провести серцево-легеневу реанімацію

B. *Дати хворому таблетку нітрогліцерину або валідолу, одразу ж викликати швидку

C. Провітрити приміщення, усунути всі різні запахи

D. Дати напитися гарячого чаю

E. Все з перерахованого

У постраждалого кровотеча. Крові витікає рівномірно темно-бордового кольору. До якого виду відноситься така кровотеча?

A. Капілярна

B. Паренхіматозна

C. Артеріальна

D. *венозна

E. Внутрішня

Який тип утоплення частіше спостерігається у жінок та дітей під впливом холодної води та внаслідок переляку?

A. Справжнє

B. Несправжнє

C. Асфіктичне

D. *Синкопальне

E. Парадоксальне

У постраждалого сильна кровотеча із стегнової артерії. Заходи домедичної допомоги, які ми повинні провести.

A. *Викликати швидку допомогу, накласти джуг вище місця кровотечі

B. Викликати ШМД, накласти джуг нижче місця кровотечі

C. Викликати ШМД, не торкатись постраждалого до приїзду лікарів

D. Затиснути місце кровотечі пальцем і чекати поки вона зупиниться

E. Жодної правильної відповіді


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)