АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень

Читайте также:
 1. A. Наявність зовнішніх чинників, які загрожують життю дитині.
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 63?

A. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень

B. Перевірка больової реакції постраждалого (стискання трапецеподібного м’яза)

C. Визначення наявності пульсу

D. * Пальцеве перетискання плечової артерії на відстані

E. Визначення амплітуди активних рухів

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 62?

A. Видалення стороннього тіла з дихальний шляхів у непритомного постраждалого

B. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

C. * Визначення рівня свідомості

D. Визначення наявності пульсу, серцебиття

E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 61?

A. Видалення стороннього тіла з дихальний шляхів у непритомного постраждалого

B. *Забезпечення прохідності дихальних шляхів

C. Перевірка больової реакції постраждалого (стискання трапецеподібного м’яза)

D. Визначення наявності пульсу, серцебиття

E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 60?

A. Видалення стороннього тіла з дихальний шляхів у непритомного постраждалого

B. Закритий масаж серця

C. * Визначення наявності дихання

D. Перевірка больової реакції постраждалого (стискання трапецеподібного м’яза)

E. Визначення наявності пульсу, серцебиття

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 59?

A. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у непритомного постраждалого

B. * Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта

C. Перевірка больової реакції постраждалого (стискання трапецеподібного м’яза)

D. Визначення наявності пульсу, серцебиття

E. Проведення імобілізації голови

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 58?

A. * Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у непритомного постраждалого

B. Перевірка больової реакції постраждалого

C. Закритий масаж серця

D. Визначення наявності дихання

E. Визначення наявності серцебиття

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 57?

A. Визначення наявності серцебиття

B. Перевірка больової реакції постраждалого (стискання трапецеподібного м’яза)

C. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у притомного постраждалого

D. Визначення наявності дихання

E. * Закритий масаж серця

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 55?

A. * Штучна вентиляція легень

B. Визначення наявності дихання

C. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у притомного постраждалого

D. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у непритомного постраждалого

E. З’ясування загального стану постраждалого

Який елемент надання першої допомоги зображено на рисунку 54?

A. * Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у притомного постраждалого (прийом Хамліка)

B. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)