АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. A. Невідкладні заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 3. A. Підняти постраждалому ноги, дати багато пити.
 4. A. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут вище рани, підняти ногу.
 5. A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події.
 6. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 7. B. Відстрочені заходи кваліфікованої терапевтичної допомоги
 8. B. Дозвіл оточуючих свідків події.
 9. B. Покласти постраждалого на щит і не фіксувати.
 10. B. Покласти постраждалого на щит спиною догори і зафіксувати.
 11. C. Здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, дати постраждалому неміцний алкоголь.
 12. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.

A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події.

B. *При відсутності можливості виявити ознаки життя.

C. При наявності родичів постраждалого.

D. При відсутності свідків нещасного випадку.

E. При наявності кровотечі.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий дихає, кровотечі немає. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу.

B. *Викликати швидку допомогу.

C. Перевести постраждалого у стабільне положення

D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події.

E. Винести постраждалого з місця події.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення.

B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

C. *Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування.

D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу.

E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування.

Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці події. Вона без свідомості й лежить на боці. Постраждала не дихає. Ви перевернули її на спину, забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування. Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування. Вони виявилися безуспішним. Ваші дії далі.

A. Розпочати штучну вентиляцію легень.

B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення.

D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.E. *Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку.

При наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. Розпочати огляд за методикою АВС.

B. *Представитися, пояснити, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

C. Викликати швидку медичну допомогу.

D. З’ясувати, чи безпечним для Вас є місце події?

E. З’ясувати, чи є аптечка першої допомоги?

На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. Викликати швидку медичну допомогу.

B. *Представитися, пояснити батькам, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

C. З’ясувати, чи немає кровотечі.

D. Розпочати огляд за методикою АВС.

E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)