АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

B. У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. A. Постраждалого слід покласти на спину, накласти джгут вище рани, підняти ногу.
 3. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 4. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 5. C. Здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, дати постраждалому неміцний алкоголь.
 6. D. Накласти імпровізовану шину на передпліччя
 7. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 8. Разгром «правого уклона»
 9. У складі українського добровольчого корпусу Правого сектора воює чимало закарпатців. Вчора редактору видання “Трибуна” вдалося поспілкуватись з одним із них.
 10. У якому віці найчастіше трапляються міжвертлюжні переломи стегна?
 11. Яке типове зміщення відламків спостерігається при переломі стегнової кістки у верхній третині?

C. Подачу повітря в легені.

D. Накладання трахеостоми

E. Зробити конiкотомiю

Яка із наведених клінічних ознак не притаманна агонії?

A. Поверхневе, переривчасте дихання.

B. Частота пульсу 20-30 за 1 хв

C. Величина артеріального тиску 20-40 мм рт. ст..

D. Мимовільне сечовиділення і дефекація

E. * Виражені сухожильні рефлекси.

При проведенні зовнішнього масажу серця найбiльш часто виникає таке ускладнення

A. Розрив печiнки

B. Розрив легенiв.

C. * Перелом ребер

D. Розрив дiафрагми.

E.. Розрив шлунка

У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття. Шкірні покриви бліді і ціанотичні. Зіниці розширені. Як називається такий стан?

A. Термінальна пауза.

B. * Клінічна смерть.

C. Біологічна смерть.

D. Соціальна смерть.

E. Агонія..

688. При ураженні електричним струмом та блискавкою потрiбно:

A. Провести лише дефiбриляцiю

B. Ввести внутрiшньовенно хлорид калiю

C. Закопати потерпілого в землю

D. * Провести дефiбриляцiю, штучне дихання i масаж серця..

E. Все з перерахованого.

Під час зовнішнього масажу серця реанiматор кладе основу долонi на Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. При огляді Ви виявили перелом гомілки. У якому випадку Ви будете проводити транспортну іммобілізацію?

A. Верхню третину груднини

B. Нижню третину груднини

C. * Середню третину груднини

D. Верхiвку серця

E. Дiлянку 3-4ребра злiва.

Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті?

A. * Зниження сухожильних рефлексів.

B. Блідість шкірних покривів

C. Плями на спині синьо-багряного кольору

D. Відвисання нижньої щелепи

E. Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло

Яка із зазначених основних ознак свідчить про неефективність реанімаційних заходів?

A. * Розширення зіниць

B. Поява пульсу на променевих артеріях.

C. Відновлення дихання

D. Звуження зіниць

E. Відновлення свідомості

692. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень “iз рота в рот”

A. Голова приведена до груднини

B. Положення постраждалого на животi

C. Голова опущена вниз

D. * Голова закинута назад.

E. Нiздрi потерпiлого відкриті

Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться

A. Для тривалої вентиляції легень

B. Для регуляції ритму дихання.

C. Для надання невідкладної допомоги

D. * Для усунення гiпоксемiї

E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації.

На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. *Представитися, пояснити, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

B. Викликати швидку медичну допомогу.

C. З’ясувати, чи немає кровотечі?

D. Розпочати огляд за методикою АВС.

E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події.

На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. З’ясувати, чи немає кровотечі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)