АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

D. Дефіцит кількості мобільних госпіталів, що могло б наблизити медичну допомогу до місця пригоди

Читайте также:
 1. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.
 2. A. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.
 3. B. Викликати швидку медичну допомогу.
 4. B. Викликати швидку медичну допомогу.
 5. B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.
 6. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 7. E. Винести постраждалого з місця події.
 8. E. Винести постраждалого з місця події.
 9. А.2.1. Для установ, що надають первинну медичну допомогу
 10. А.2.2. Для установ, що надають вторинну амбулаторну медичну допомогу
 11. А.2.3. Для установ, що надають вторинну (третинну) стаціонарну медичну допомогу

E. Недостатня кількість спеціально підготовлених кадрів для державної служби медицини катастроф.

У дитячій дошкільній установі через недбале поводження з вогнем зайнялися матраци, розміщені у підвальному приміщенні. Пожежна сигналізація не спрацювала. Через 15 хв. димом затягнуло всі коридори. Директор дитячого садка, викликавши службу порятунку, прийняв рішення евакуювати дітей через аварійні виходи. В одній із старших груп аварійні двері були заблоковані і не відкривалися. Вихователь дала вказівку дітям намочити рушники, прикрити ними рот і ніс й швидко бігти через задимлені коридори до виходу. Діти в супроводі інших вихователів, що прийшли на підмогу, долали дві сходові клітки й п’ятиметровий коридор. Через 3 хв. дітей було виведено з приміщень. У десятьох дітей з цієї групи почали відмічатися спутана свідомість, похитування при ходьбі, кашель, нудота, блювання. Ще через 2 хв. у трьох з них з’явилися виражені ознаки асфіксії. Що спричинило появу зазначених симптомів?

A. *Токсичний вплив продуктів горіння, схильність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів до набряку.

B. Генералізована реакція нервової системи на психоемоціний стрес.

C. Наявність у дітей супутньої хронічної патології у тому числі й верхніх дихальних шляхів.

D. Страх й невмілі дії вихователів.

E. Все з перерахованого.

У дитячій дошкільній установі через недбале поводження з вогнем зайнялися матраци, розміщені у підвальному приміщенні. Пожежна сигналізація не спрацювала. Через 15 хв. димом затягнуло всі коридори. Директор дитячого садка, викликавши службу порятунку, прийняв рішення евакуювати дітей через аварійні виходи. В одній із старших груп аварійні двері були заблоковані і не відкривалися. Вихователь дала вказівку дітям намочити рушники, прикрити ними рот і ніс й швидко бігти через задимлені коридори до виходу. Діти в супроводі інших вихователів, що прийшли на підмогу, долали дві сходові клітки й п’ятиметровий коридор. Через 3 хв. дітей було виведено з приміщень. У десятьох дітей з цієї групи почали відмічатися спутана свідомість, похитування при ходьбі, кашель, нудота, блювання. Ще через 2 хв. у трьох з них з’явилися виражені ознаки асфіксії. До приїзду “швидкої допомоги” постраждалих дітей перенесли у безпечну зону на свіжому повітрі, їх розмістили горизонтально, забезпечили спокій, постійну увагу з боку вихователів. Що додатково слід виконати найважчим постраждалим дітям на етапі першої медичної допомоги?A. Викликати батьків або близьких родичів.

B. Дати гаряче пиття..

C. *Виконати штучну вентиляцію легень.

D. Ізолювати дітей.

E. Все з перерахованого.

Школу захопили терористи. Заручниками стали 450 дітей і дорослих. Протягом 2-діб терористи вели переговори з представниками влади, проте не дозволяли передавати дітям воду, їжу, медикаменти. Через 50 год. розпочалася рятувальна операція. Більшість заручників залишилися живими із незначними ранами м’яких тканин й покинули приміщення школи. Що є першочерговим елементом першої медичної допомоги постраждалим дітям?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)