АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача

Читайте также:
 1. E. Виконати пункцію плевральної порожнини.
 2. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 4. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
 5. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 6. Визначимо обсяг механізованих робіт та потребу в тракторах і комбайнах у СК «Агробізнес» за допомогою таблиці 2.11
 7. Визначити за допомогою «логічного квадрату» відношення між судженнями
 8. Визначити особливості ревізії малоцінних швидкозношуваних предметів
 9. Використання результатів роботи внутрішніх аудиторів в процесі проведення аудиту фінансової звітності.
 10. Викривлення перегородки носа, синехії та атрезії порожнини носа.
 11. Вимоги під час проведення навчання з біології

C. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів

D. Шляхом закидання голови

E. Проведення закритого масажу серця і ШВЛ

Вкажіть в чому полягає особливість даного апарата для проведення ШВЛ, зображеного на рисунку 67?

A. Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів

B. Додаткове проведення ревізії ротової порожнини

C. * Автоматичний вибір режиму вентиляції в залежності від віку потерпілого

D. Розташування ларингеальної трубки у дихальних шляхах постраждалого

E. Проведення закритого масажу серця і ШВЛ

Що зображено на рисунку 1?

A. Ноші каркасні з колесами

B. Самохідні ноші

C. * Каталка-кушетка

D. М’які ноші

E. Крісло для іммобілізації і транспортування

Що зображено на рисунку 4?

A. Ноші каркасні з колесами

B. Візок для інвалідів

C. Каталка-кушетка

D. М’які ноші

E. * Крісло для іммобілізації і транспортування

Що зображено на рисунку 20?

A. Крісло для іммобілізації і транспортування

B. Каталка-кушетка

C. * Жорсткий щит

D. Імпровізований щит

E. Ноші каркасні

Що зображено на рисунку 21?

A. Імпровізований щит з лямками

B. Каталка-кушетка

C. Жорсткий щит

D. * М’які ноші

E. Ноші каркасні

Що зображено на рисунку 40?

A. Лонгета для фіксації при переломах плеча

B. *Ноші каркасні

C. Жорсткий щит

D. М’які ноші

E. Лонгета для фіксації при переломах стегна

Що зображено на рисунку 42?

A. * Шийний комірцець

B. Вакуумна шина

C. Захисна шийна шина

D. Шини Крамера

E. Еластичні шини типу Sam Splint

Що зображено на рисунку 43?

A. Жилет для занять єдиноборствами

B. Вакуумний стабілізатор

C. * Грудний іммобілізуючий жилет

D. Шини Крамера

E. Еластичні шини типу Sam Splint

Що зображено на рисунку 44?

A. Дихальний мішок АМБУ з маскою

B. *Вакуумні шиниC. Грудний іммобілізуючий жилет

D. Портативний апарат ШВЛ з пневмопомпою

E. Еластичні шини типу Sam Splint

Що зображено на рисунку 23?

A. Шийні комірці

B. Вакуумні шини

C. Імпровізовані шини

D. * Шини Крамера

E. Еластичні шини типу Sam Splint

Що зображено на рисунку 34?

A. Шийні комірці

B. Вакуумні шини

C. Еластичний бинт

D. Шини Крамера

E. * Еластичні шини типу Sam Splint

Що зображено на рисунку 45?

A. Шийні комірці

B. Вакуумні шини

C. * Еластичні шини типу Sam Splint

D. Шини Крамера

E. Термоплівка

Що зображено на рисунку 65?

A. Комбінована трубка для інтубації, ларингоскоп з насадками різного розміру

B. Портативний апарат ШВЛ з балоном кисню

C. Набір для конікопункції

D. * Дихальний мішок АМБУ з маскою, повітряпроводами, шлангом для подачі кисню

E. Ручний і ножний відсмоктувачі

Що зображено на рисунку 66?

A. Дихальний мішок АМБУ з маскою, повітряпроводами,шлангом для подачі кисню

B. * Портативний апарат ШВЛ з балоном кисню

C. Набір для конікопункції

D. Комбінована трубка для інтубації, ларингоскоп з насадками різного розміру

E. Ручний і ножний відсмоктувачі

Що зображено на рисунку 56?

A. * Набір для конікопункції

B. Портативний апарат ШВЛ з балоном кисню

C. Ларингоскоп з насадками різного розміру

D. Пристрій для відкритого масажу серця

E. Ручний і ножний відсмоктувачі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)