АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Епілепсія, пароксизми

Читайте также:
  1. Коматозні стани

Хвора 25 років у стані епістатуса доставлена у реанімаційне відділення. При

огляді: рівень свідомості – сопор, періодично виникають тоніко-клонічні судоми. Під час транспортування неодноразово вводився сібазон. Яка тактика

невідкладної допомоги?

A *Вступний та інгаляційний наркоз

B Карбамазепін

C Депакін

D Сірчанокисла магнезія

E Феназепам

 

Під час виробничих зборів, у літню пору при великій кількості присутніх, в

малому за розмірами і погано провітрюваному приміщенні, хвора Г. відчула

раптове потемніння в очах, загальну слабість, головокружіння, нудоту, появу

холодного поту, різке побіління шкіри. Який патологічний стан можливий у

хворої?

A *непритомність

B Шок

C Колапс

D Кома

E Психоемоційний стрес

У дитини 8-місячного віку виникла короткочасна зупинка дихання з ціанозом при емоційному збудженні. Об’єктивно: голова з уплощеною потилицею, велике тім’ячко 3*3 см, визначається гіпотонія м’язів. Візуалізується Гаррісонова борозна. ЧД 35 за 1 хв., ЧСС 138 за 1 хв. Печінка +1,5 см. При огляді зіва шпателем у дитини з’явилася зупинка дихання у фазу вдиху і тоніко-клонічні судоми. Кальцій крові - 1,8 ммоль/л. Який невідкладний стан у дитини?

A * Спазмофілія, ларінгоспазм.

B Стороннє тіло дихальних шляхів.

C Стенозуючий ларінготрахеїт.

D Енцефалітична реакція.

E Епілепсія.

У 13-річного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані

клоніко-тонічні судоми, зіниці розширені, фотореакція відсутня, виражений

ціаноз обличчя, прикусування язика, виділення білої піни з рота, мимовільне

сечовипускання і дефекація. З анамнезу відомо, що дані приступи відбуваються з трирічного віку декілька разів на рік, дитина постійно приймає седативні і протисудомні препарати. Бригадою швидкої медичної допомоги діагностований епілептичний статус. Оберіть препарат для купування нападу.

A сібазон

B хлоралгідрат

C натрію вальпроат

D карбамазепін

E фенобарбітал

Дитина 9 міс доставлена каретою швидкої допомоги до стаціонару із судомами. Захворіла 30 хвилин тому, коли після плачу з’явились посмикування м’язів обличчя, далі судоми поширилися на кінцівки,, виник ціаноз. З анамнезу відомо, що дитина народилася від фізіологічної вагітності і пологів. Побутові умови життя незадовільні, дитина рідко буває на свіжому повітрі, віт Д не отримувала. При огляді шкіра бліда, виражені лобні, тім’яні горби, зубів немає, на ребрах - „чотки”. Серце і легені без особливостей. Живіт м’який, Печінка =3см. Ваш діагноз?

A Спазмофілія

B Епілепсія

C Менінгит

D Перинатальна енцефалопатія

E Токсоплазмоз

Хлопчик 9 місяців поступив в клініку у березні з клонічними судомами,

спазматичним диханням на висоті судом. Напередодні не хворів, температура

тіла 36,6°С, відзначаються виражені стигми рахіту. ЧД-30/хв, ЧСС-110/хв.

Дихання пуерильне. Тони серця ритмічні, приглушені. У крові: рівень кальцію – 1,5 ммоль/л, фосфору – 1,3 ммоль/л, Нb - 105 г/л, ер.-3,8Т/л. Яке захворювання найбільш вірогідно?

A * Спазмофілія, судомний синдром

B Рахіт, ІІІ ступень активності, гострий період

C Синдром Де-Тоні-Дебре-Фанконі

D Менінгіт

E Епілептичний синдром

 

Больной Б., 43 года. В 22 года перенес ЧМТ. Находится на стационарном

лечении в связи с наличием приступов потери сознания с судорогами. Был

вежливо приглашен на обед, в ответ на это неожиданно разразился руганью,

требовал оставить его в покое. Затем долго сидел в одиночестве, мрачно

уставившись в пол, периодически с ожесточением кусал губы, стучал кулаком.

Предварительный диагноз?

A Эпилепсия

B Последствия перенесенной ЧМТ, эписиндром

C Расстройство личности

D Шизофрения

E Невротическое расстройство

 

Больной Д., 23 года, на приеме у врача внезапно замолчал, замер на несколько

секунд, глаза остекленели, синхронно поднял обе руки, всхлипнул, упал, мышцы тела то напрягались, то расслаблялись в течение 3 мин., затем после

непроизвольного мочеиспускания уснул на 20 мин. Состояние амнезировал.

Дополнительное обследование после приступа:

A Электроэнцефалография

B Реоэнцефалография

C Магнитно-резонансная томография

D Рентгенография костей череп

E Аксиальная компьютерная томография

 

Хворий доставлений в приймальне відділення з вулиці в коматозному стані з

серією великих судорожних нападів. Анамнез невідомий. Об'єктивно: на вигляд 40-45 років, запах алкоголю з рота; симптом Керніга нерізко позитивний зліва. Склад ліквора не змінений. Що з перерахованого є причиною епістатуса?

A Епілепсія

B Субарахноїдальний крововилив

C Гнійний менінгіт

D Менінгоенцефаліт

E Пухлина головного мозку

 

Хворий С. 24 років госпіталізований до лікарні без свідомості з вираженими

тоніко-клонічними судомами. Зі слів дружини, захворів учора ввечері коли

з’явився сильний головний біль, підвищилась температура до 40 градусів,

багаторазове блювання, сьогодні вранці втратив свідомість. При огляді

визначаються позитивні менінгеальні симптоми, на шкірі кінцівок поодинока

геморагічна висипка. Температура 40,5, А/Т - 130/85 мм.рт.ст.. Що, в першу

чергу потрібно провести хворому?

A *Дегідратаційну терапію

B Антибактеріальну терапію

C Протисудомну терапію

D Люмбальну пункцію

E Дезінтоксикаційну терапію

 

Жінка 35 років. З 13 років страждає на епілепсію з генералізованими

епінападами, які виникають 1–2 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефікацією. Після перенесеного грипу напади почастішали, виникають з періодичністю 2–3 хвилини, між нападами до свідомості не повертається, реакція зіниць на світло відсутня. Вибиріть найбільш вірний діагноз.

A *Епілептичний статус

B Епілептичний психоз

C Збільшення кількості малих епінападів

D Збільшення кількості великих епінападів

E Язбільшення кількості истеричних нападів

 

У хлопчика 10 років періодично виникають короткочасні стани (до 10–15 секунд) у вигляді “раптового відключення”, які супроводжуються зупинкою і фіксацією погляду у прямому положенні, відсутнім беззмістовним виразом обличчя, зупинкою рухів та наступною амнезією. Який найбільш вирогідний стан описано?

A *Абсанс

B Обнубіляція

C Транс

D Фуга

E Шперрунг

 

Хворий З., 37 років, поступив у реанімаційне відділення у зв’язку з

повторюваними кожні півгодини судомними тоніко - клонічними нападами. Між нападами до свідомості не приходить. Артеріальний тиск 170/ 90 мм рт. ст., пульс 100 уд/хв. Зі слів родичів вчора ввечері був на весіллі, вживав алкоголь. В анамнезі - 5 років тому переніс закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, після чого виникли поодинокі судомні напади з втратою свідомості, однак хворий протиепілептичного лікування не приймав. Який препарат необхідно першочергово ввести для надання невідкладної допомоги?

A * Сібазон

B Сульфат магнію

C Оксибутират натрію

D Аміназин

E Тіопентал натрію

 

Жінка С. 31 рік. Два роки тому з’явився головний біль, прогресує погіршення

пам’яті, втомлювальність, дратівливість. Впродовж останніх 3 місяців періоди

загальмованості, коли важко відповідати на запитання. Впродовж останніх 6

годин генералізовані судинні напади, свідомість не поновлюється. Призначте

першочергове обстеження.

A *Ехоецефалограма

B Реоецефалограма

C Клінічний аналіз крові

D Електроенцефалограма

E Загальний аналіз сечі

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)