АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Судинні захворювання

Читайте также:
  1. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
  2. Запальні захворювання
  3. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів
  4. Захворювання ПНС
  5. Захворювання, викликані дією іонізуючих випромінювань
  6. Збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
  7. Передракові захворювання, доброякісні і злоякісні пухлини шкіри
  8. Профессійні захворювання

В районі обслуговування ЦРЛ за останній рік зріс показник захворюваності на

геморагічні інсульти. При цьому захворюваність на гіпертонічну хворобу

залишалась без змін і була нижчою, ніж середньообласні показники. Яке

управлінське рішення слід прийняти в цьому випадку?

A * Організувати і провести заходи з раннього виявлення артеріальної гіпертензії

B Організувати і провести заходи первинної профілактики гіпертонічної хвороби

C Організувати і провести заходи вторинної профілактики ускладнень гіпертензії

D Організувати і провести заходи підвищення кваліфікації медичних працівників

E Організувати і провести заходи покращення диспансеризації хворих на

гіпертонічну хворобу

Лікар 64 років періодично вживає алкогольні напої, рік тому переніс інфаркт

міокарда. Не знає назви ліків, не володіє медичними термінами, забув імена

дружини і дітей. Благодушний. Виражені симптоми орального автоматизму,

склероз судин сітківки. Визначіть тип деменції.

A *атеросклеротична

B сенильна

C алкогольна

D пресенильна

E гіпертонічна

 

Хвора 32 років поскаржилась на різкий головний біль, втратила свідомість,

упала. Лікар швидкої допомоги відмітив тяжкий стан хворої, сопор, менінгеальний

синдром. В стаціонарі – при люмбальній пункції – ліквор кров’янистий, лікворний

тиск 260 мм водн. ст. Поставте попередній діагноз.

A * Аневризма, геморагічний інсульт

B Пухлина головного мозку

C Менінгоенцефаліт

D Ішемічний інсульт

E Черепно-мозкова травма

 

Хворий 54 років страждає гіпертонічною хворобою на протязі 10 років.(АД

200/120 мм рт. ст., 180/110 мм рт. ст.). На протязі останнього року у хворого

періодично виникала слабкість в правих кінцівках, оніміння правої половини тіла,

порушення мови. При цьому свідомості хворий не втрачав, головного болю не

відмічав. Після консервативного лікування стан покращувався, неврологічна

симптоматика регресувала. Два дні назад стан хворого погіршився, з’явилась

вогнищева симптоматика враження лівої гемісфери. Хворий з трудом вступає в

контакт. Визначте попередній діагноз.

A * Порушення мозкового кровоплину по ішемічному типу

B Пухлина головного мозку

C Абсцес головного мозку

D Арахноенцефаліт

E Наслідки черепно-мозкової травми

 

У хворого 50 років під час фізичного навантаження раптово виникли

“кинджальний” головний біль в потилиці, психомоторне збудження, блювання.

При огляді вогнищева симптоматика відсутня, позитивні симптоми Керніга,

ригідність потиличних м’язів. АТ – 200/120 мм рт.ст. Вкажіть ймовірний діагноз?

A *Субарахноїдальний крововилив

B Субдуральна гематома

C Ішемічний тромботичний інсульт

D Ішемічний нетромботичний інсульт

E Менінгіт

 

У хворий 60 років, що має в анамнезі гіпертонічну хворобу ІІІ ст., на тлі емоційної перенапруги з'явився різкий головний біль, через кілька секунд виникло втрата свідомості, правобічна геміплегія. При огляді: хвора в коматозному стані, шкірні покриви обличча і шиї гиперемовані, подих гучний, ЧДР 26 за хвил., АТ 170/110 мм рт. ст. Ліва носогубна складка згладжена, "парусить" ліва щока. Відзначається геміпарез праворуч. Ваш діагноз?

A Геморагічний инсульт

B Ішемічний инсульт

C Менингоенцефаліт

D Непритомність

E Пухлина головного мозку

 

У хворого 63 років після емоційного стресу раптово розвинувся різкий головний біль, запаморочення, тошнота, повторна блювота. При огляді: різко виражений менінгеальний симптомокомплекс. Після люмбальної пункції діагностовано субарахноїдальний крововилив. Яка тактика невідкладної допомоги?

A Гемостатики

B Антикоагулянти

C Антибіотики

D Аналгетики

E Противовирусні препарати

 

Хвора 59 років, яка страждає на гіпертонічну хворобу, поступила в відділення зі скаргами на різкий головний біль, тошноту, повторну блювоту. При огляді: різко виражений менінгеальний симптомокомплекс. АТ 185/105 мм рт.ст. Які додаткові методи обстеження Ви призначити на сам перед?

A Люмбальна пункція, дослідження ліквора

B Вентрікулопункція

C Ехоенцефалоскопія

D Реоенцефалографія

E Електроенцефалографія

 

Хворий 67 років поскаржився на раптове порушення мови – вона стала

невнятною, з гугнявим відтінком, з’явилося поперхування. Ці порушення

утримовались протягом 2 годин, потім функції відновилися. АТ – 90/60 мм рт.ст.

Який ваш попередній діагноз?

A Транзиторна ішемічна атака

B Емболічний інфаркт

C Неемболічний інфаркт

D Геморагічний інсульт

E Дисциркуляторна енцефалопатія

 

Хворий К., 47 років страждає на гіпертонічну хворобу, тяжка форма, кризова

теча. Раптом відчув інтенсивний головний біль у потилиці, шиї, блювання

порушення зору, сплутання свідомості, судоми. АТ 230/130 мм. ст. Яке

ускладнення гіпертонічного кризу може бути у хворого?

A *Субарахноідальний крововилив

B Ішемічний інсульт.

C Енцефалопатія.

D Геморагічний інсульт.

E Транзіторна ішемічна атака.

 

На приймальне відділення ОКЛ доставлено хвору 64 років із скаргами на

утрудненість мови, відчуття оніміння лівої руки і ноги. В анамнезі – миготлива

аритмія. Який метод діагностики дозволить встановити остаточний діагноз

A *Ангіографія судин головного мозку

B Комп’ютерна томографія

C Загальний аналіз крові

D Електроенцефалографія

E Рентгенографія

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)